Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


2. BUITENLAND

2.1. Studies in het buitenland

2.2. Gasthoogleraar

2.3. Lezingen op congressen in buitenland

2.4. Gastcolleges aan buitenlandse universiteiten

2.5. Internationale functies

2.6. Visitaties in het buitenland

2.7. Academia Belgica

2.8. Commission Internationale de diplomatique

2.9. Studieverblijven in het buitenland

2.10. Jurylid doctoraten

2.11. Erasmus en tempus programma's

 

 2.1. Studies in het buitenland

Te Parijs aan de "Ecole des Chartes" in het academiejaar 1959-1960 : cursus over ‘Paléographie’ van prof. Charles Perrat, cursus over ‘Diplomatique’ van prof. Georges Tessier (zie: http://www.enc.sorbonne.fr/).

Te Parijs aan de Sorbonne, Faculté de Droit in het academiejaar 1959-1960: cursussen over ‘Droit Romain’ en ‘Droit canonique’ van prof. Gabriel Le Bras (zie : http://hirr.hartsem.edu/ency/lebras.htm).


 2.2. Gasthoogleraar

University of California, Berkeley 1983Gasthoogleraar aan de Universiteit van Utrecht (Nederland), in mei 1968 met twee reeksen colleges, resp. over "Kerk en Staat onder de Bourgondische hertogen in Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland, voornamelijk op het terrein der fiscaliteit" en over "De krachtlijnen der geschiedenis van België van 1830 tot 1968".

Visiting professor, als titularis van de Pieter Paul Rubens-leerstoel, aan de University of California at Berkeley (Verenigde Staten), met gastcolleges over de Bourgondische Nederlanden, in april en mei 1983 (zie : http://www.berkeley.edu/).

Visiting professor, van februari tot mei 1987, aan de Rutgers University te New Brunswick, New Jersey (Verenigde Staten) met twee reeksen colleges, resp. over "The Harvest of the Middle Ages" (Undergraduate Course) en "Crime and Violence on Women in the Middle Ages" (Graduate Course). Bovendien een vrije cursus “Practical course on Palaeography” (zie : http://www.rutgers.edu/ ) (verslag in 6.3, # 192).

Visiting professor aan de University of Pennsylvania te Philadelphia, Pennsylvania (Verenigde Staten) als titularis van de Pieter Brueghel-leerstoel met twee colleges, resp. in het History Department over "The Burgundian Netherlands", en in de afdeling Dutch Studies van het German Department over "Culture and History of Flanders : The Rise of the City and the Urban Class", van februari tot mei 1989 (zie : http://www.upenn.edu/).

Visiting professor, van februari tot mei 1989, aan de Rutgers University te New Brunswick, New Jersey (Verenigde Staten), met een college over "The Harvest of the Middle Ages" (Undergraduate Course) en met een cursus paleografie voor doctorandi.

Visiting professor aan het College of William and Mary, Department of History, te Williamsburg, Virginia (Verenigde Staten), 1999-2000 Visiting professor aan de Columbia University, Department of History, te New York (Verenigde Staten), van januari tot mei 1993, voor twee colleges voor graduate studenten, resp. over "Archival Sources of Medieval History" en over "European Social History 1300-1700" (zie : http://www.columbia.edu/).

Visiting professor aan het College of William and Mary, Department of History, te Williamsburg, Virginia (Verenigde Staten), als titularis van de James Pinckney Harrison chair voor Europese geschiedenis, van oktober 1999 tot mei 2000, met colleges over 'The Black Death. European Social History of the Fourteenth Century' (zie : http://www.wm.edu/).

Visiting professor aan de University of Princeton, New Jersey (Verenigde Staten), in het kader van het Program in Medieval Studies, als ‘Fellow of Humanities Council and Medieval Studies’, van 1 tot 30 juni 2000, voor een ‘intensive course’ gewijd aan "Introduction to Western Medieval and Early Modern Palaeography and Codicology" (zie : http://www.princeton.edu/main/ ).

Visiting professor aan de Columbia University, Department of History, te New York (Verenigde Staten), van januari tot mei 2001, voor een college over historische methodologie, 'The Historian's Craft'.

Visiting professor aan de Columbia University, Department of History, te New York (Verenigde Staten), van september tot december 2002, voor een college over historische methodologie, 'The Historian's Craft'.

Visiting professor, als titularis van de Rubens-Chair, aan de University of California at Berkeley (Verenigde Staten), Department of History, van januari tot mei 2004, voor een graduate course over ‘Men and Women in the Medieval Cities’, in samenwerking met prof. dr. Jan De Vries, vice-provost van de University of California (zie : http://german.berkeley.edu/dutch/faculty.html).

Visiting professor, als titularis van de Anton Van Dyck - Chair, aan de University of California at Los AngelesKort verblijf in het kader van het Queen Wilhelmina Visiting Professor Program aan de Columbia University, Department of History, te New York (Verenigde Staten), van 27 april tot 4 mei 2007, met het oog op de begeleiding van doctoraatsstudenten die een thesis voorbereiden in verband met de geschiedenis van de Oude Nederlanden; Jeun Joh ('Court in the Market: the Argentier of Charles the Bold, 1468-1469'), Ariel Rubin ('Marginal Labor in the Leiden Textile Industry'), Chiara Tessaris en Deborah Hamer.

Visiting professor, als titularis van de Anton Van Dyck - Chair, aan de University of California at Los Angeles (Verenigde Staten), Department of History, van april tot juni 2008, voor een graduate course over "The Social Position of Women in Medieval Low Countries", en een undergraduate course over '"Golden Ages in the Low Countries (15th and 17th c.)" (zie : http://www.history.ucla.edu/people/visiting-faculty?lid=5278). Zie ook: http://www.dutchstudies.ucla.edu/vandyck.htm

Visiting professor aan de Columbia University, Department of History, te New York (Verenigde Staten), van januari tot mei 2011, voor een seminar cursus over het thema 'People before the Court: Popular Culture in the Late Medieval Low Countries', als titularis van de Queen Wilhelmina Chair.


 2.3. Lezingen op congressen in het buitenland

Deelneming aan de Belgisch-Nederlandse Historiedagen te Amsterdam in april 1962, met een lezing van "Representatief karakter der Middeleeuwse standenvertegenwoordiging in Vlaanderen : fictie of werkelijkheid ?".

Lezing op het 30e Nederlandse Filologencongres te Leiden, 10 april 1968 over "Het probleem van de fiscale immuniteit van de clerus in de Nederlanden, 13de tot de 15de eeuw".

Lezing op het Congres van het Nederlands Historisch Genootschap te Utrecht en Driebergen, dat gewijd was aan het thema "Tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd", over "Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties (14de tot 16de eeuw)" (oktober 1971).

Deelname aan congres te Athene en Delphoi van de Société Bodin over "L'individu en face du pouvoir" (2-10 mei 1981), met lezing : "L'individu et les pouvoirs dans les Pays-Bas".

Lezing op het Internationaal Congres van de Datini-stichting te Prato (Italië) over "De tertiaire sector in de late middeleeuwen in de Nederlanden" (mei 1982).

Lezing op 20 oktober 1984 te Muiderberg (Nederland) op het Symposium "Holland, leven, wonen en werken aan het einde van de 13de eeuw" over : "Aan de vooravond van een "nieuwe" tijd : de Nederlanden in de 13de eeuw".

Lezing op 7 februari 1985 te Delmenhorst (Duitse Bondsrepubliek) over : "Eine künstlerische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte : die Burgundische Niederlande 1384-1530".

Op 3 mei 1985 werkvergadering over het gebruik van computers bij tekstedities op de zetel van de Monumenta Germaniae Historica te München.

Lezing over "Het uitgeven van bronnen uit de middeleeuwen. Selectie en uitgave-techniek" op Symposium Bron en Publicatie ingericht n.a.v. 75 jaar Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis in Den Haag op 22 mei 1985.

Lezing over "La Commission royale d'Histoire de Belgique de 1834 à 1848", tijdens het colloquium "Le temps ou l'histoire se fit science, 1830-1848" ingericht te Parijs door het Comité français des Sciences Historiques, het Institut de France, en het C.N.R.S., van 17 tot 20 december 1985.

Lezing te Heerlen (Nederland) voor de kring Pandora over "De gouden glans van de Bourgondische Nederlanden : ook welvaart voor de gewone man ?" op 21 januari 1988.

Lezing voor de Historische Kringen van Zeeuws-Vlaanderen op 8 maart 1988 te Sas van Gent (Nederland) over " De Gouden Eeuw van de Bourgondische Nederlanden".

Lezing over "De kanselarij van de Vlaamse keizers te Constantinopel, 1204-1261" op het Symposium over "Het Latijnse Keizerrijk", ingericht door de A.A. Brediusstichting op het kasteel Hernen (Nederland) op 8 en 9 september 1989.

Lezing op het Congres van de American Historical Association gehouden te San Francisco (Verenigde Staten) op 30 december 1989, over "Ambition, Charm and Political Dynamism : The Burgundian Success in the Low Countries" in het kader van een colloquium over "Regional Autonomy and Identity in the Medieval Low Countries".

Lezing op de feestzitting ter ere van prof. dr. Carlrichard Brühl in de Universiteit van Giessen, Duitse Bondsrepubliek, op 9 juni 1990, onder de titel : "Laudatio für C.R. Brühl".

Lezing over "Flanders today. Historical and Political Evolution", op een colloquium ingericht door het Smithsonian Institute te Washington, op 26 januari 1991, in het kader van de Anthoon Van Dyck-tentoonstelling in de National Gallery te Washington.

Lezing over "De dagvaarten van de Staten van Holland en Zeeland, 1276-1433" in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, op 6 maart 1991, naar aanleiding van bronnenpublicatie terzake i.s.m. Jan G. Smit, in de reeks van de Rijksgeschiedkundige Publicatiën (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).

Organisatie van het 39ste Nederlands-Belgisch Historisch Congres te Arnhem/Wageningen, van 9 tot 11 mei 1991, als voorzitter van het Belgisch Organiserend Comité.

Vergadering van de werkgroep Paleografische Atlas van de Nederlandstalige Oorkonden en Handschriften in de 13de eeuw (samenwerking Universiteit Gent, Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Leiden) te Leiden (29 januari 1992).

Lezing (i.s.m. M. Boone) over "Les villes des Pays-Bas méridionaux au Bas Moyen Age : identité urbaine et solidarités corporatives et familiales (sources et résultats de recherche)" in het Maison des Sciences de l'Homme (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), op een colloquium o.l.v. B. Lepetit, "Rencontre d'Histoire Urbaine" te Parijs op 12-14 maart 1992.

Deelname aan vergadering van de subgroep "Humanities" van het "European Centre for Strategic Management of Universities", aan de Sorbonne te Parijs, op 16 en 17 maart 1992, o.l.v. van M. Meslin, Rector van de Université Paris I, over "La notion d'héritage culturel Européen".

Organisatie van het 40ste Nederlands-Belgisch Historisch Congres te Amsterdam, van 28 tot 30 mei 1992, als voorzitter van het Belgisch Organiserend Comité.

Deelname aan de Annual Meeting van de Medieval Academy of America gehouden aan de University of Arizona te Tucson (Verenigde Staten) van 31 maart tot 4 april 1993.

Lezing over "Riddercultuur en stadscultuur in de late middeleeuwen in de Nederlanden", en leiding van workshop voor het Nascholingsproject Nederlandse leraars secundair onderwijs, over het thema "De middeleeuwse ridderroman", ingericht aan het Sintermeertencollege te Heerlen (Nederland) op 25 november 1993.

Organisator van het 42 e. Belgisch-Nederlands Historisch Congres te Tilburg van 25 tot 27 mei 1995 over 'De ondernemersfiguur en het bedrijfsleven in Nederland en België in historisch-maatschappelijke context'.

Lezing op de Meeting van The Delaware Valley Medieval Association te Princeton, op 7 december 1996, over : 'Interpreting the discourses on women in fifteenth-century France and the Burgundian Netherlands'.

Deelname aan een symposium te Parijs op 27 en 28 januari 1997 van het project 'Prosopographia Burgundica', ter voorbereiding van gemeenschappelijke publicaties en databanken in onderzoekscentra te Parijs, Leiden, Amsterdam en Leiden.

Deelname aan het aio-symposium over 'Meertaligheid in de middeleeuwen' te Beekbergen (Nederland) op 21 maart 1997, ingericht door de Onderzoekschool Mediëvistiek te Groningen, met een lezing over 'De verborgen verleiding van de taal. Literatuur en theater in de late middeleeuwen in de Lage Landen : ontspanning, sociale regulering ironie en subversie'.

Voorzitter van de sessie 'Huizinga and New Interpretation', met twee lezingen door prof. Ed Peters en Walter Simons, op 13 maart 1998 tijdens het Eleventh Biennal New College Conference on Medieval-Renaissance Studies, te Sarasota, Florida, U.S.A.

Vergadering van de werkgroep Paleografische Atlas van de Nederlandstalige Oorkonden en Handschriften in de 13de eeuw (samenwerking Universiteit Gent, Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Leiden) te Leiden (16 april 1998).

Organisator en sessie-voorzitter van het congres georganiseerd op 15 en 16 mei 1998 te Bergen-op-Zoom (Nederland) over 'Powerbrokers in the Late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European Context'.

Voorzitterschap van de sessie 'Eine eigene Rolle : Aufgaben und Reservate von Frauen bei Hofe', op het 6. Symposium der Residenzkommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, over 'Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit', in Dresden, op 29 september 1998.

Lezing op de Vierde Mediëvistendag 'Verbeelding en werkelijkheid' ingericht door de Netherlands Research School for Medieval Studies, aan de Universiteit te Utrecht, op 10 oktober 1998, over 'Fictie : wapen in de realiteit'.

Lezing, als referent, over 'Rederijkers : conformisten en rebellen', tijdens het congres Literatuur, cultuur en stedelijke netwerken (1400-1650), gehouden in de Abdij te Middelburg (Nederland) van 5 tot 7 september 2001.

Voorzitterschap van de sessie 'Pratiques conflictuelles et procédures judiciaires' op het Colloque International over 'Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du moyen âge', georganiseerd door de Ecole Française de Rome, te Avignon (Frankrijk) op 30 november 2001.

Lezing over ‘Les aspects idéologiques et les fonctions sociales des arts et des fêtes à l’époque bourguignonne’, op het Colloque d’histoire médiévale over ‘Musique, fêtes et fastes à la fin du Moyen Age à Dijon et dans les pays bourguignons’, op 2 juli 2005 ingericht te Dijon.

Lezing over ‘Le notaire public médiéval en Flandre: un des joueurs sur le marché libre de la production des actes privés’, op de Journées d’étude over ‘Les tabellions, XIVe – Xve siècle’, georganiseerd door de Université Paris VII - Jussieu en de Ecole nationale des Chartes te Parijs, op 24 september 2005.

Lezing over ‘Zin en betekenis van het visiteren van universiteiten’, tijdens de plechtige voorstelling in Utrecht op 13 maart 2006 van de resultaten van de visitatie van de afdelingen geschiedenis aan de Nederlandse universiteiten in 2005, georganiseerd door Qanu (Quality Assurance Netherlands Universities).

Lezing voor de Belgische Vriendenkring Den Haag, op 18 oktober 2006, over 'De Gouden Eeuw van de Bourgondische Nederlanden'.

Lezing over 'La création de différents types de sources dans les villes du moyen-âge', op de Journée d'Etudes 'Archives Orient-Occident' gehouden te Parijs op 18 juni 2007.

Voorzitter van de sectie 'Les marchands' tijdens de Journée d'Etudes 'Archives, Pouvoir et Société. Europe - Asie, Moyen Age - Temps Modernes. Les enjeux de la conservation', gehouden te Parijs in CARAN, in de gebouwen van de Archives Nationales, op 18 juni 2007, georganiseerd door de Ecole Nationale des Chartes en het Institut national de littérature japonaise de Tokyo, Département des sciences archivistiques, met deelnemers uit Japan, China, Korea, Turkije, Engeland, Frankrijk en België.

Voorzitter van de sectie 'Le tabellion acteur du droit vivant et passeur de pratiques', met een inleiding over 'Le public, les juristes et les praticiens, tous des moteurs des changements dans les normes de la pratique notariale', op de Seconde Journée d'étude over 'Les tabellions, XIVe - XVe siècle', georganiseerd door de Université Paris VII - Jussieu en de Ecole nationale des Chartes te Parijs, op 7 september 2007.

Lezing over 'Bryce Lyon and the Royal Historical Commission of Belgium', als vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis (Brussel), op de sessie 'The Achievement and Influence of Bryce Lyon (1920-2007)', op het 44th International Congress on Medieval Studies, te Kalamazoo (Michigan), op 8 mei 2009.

Lezing over 'The Notion of Honor in the Fifteenth-Century Burgundian Netherlands', op de sessie 'The Achievement and Influence of Bryce Lyon (1920-2007)', op het 44th International Congress on Medieval Studies, te Kalamazoo (Michigan), op 8 mei 2009.

Voorzitter van de namiddag-sessie te Amsterdam op 26 november 2009 van het colloquium 'La permission et la sanction: théories légales et pratiques du théâtre (1400-1600)', ingericht door Jelle Koopmans en Katell Lavéant (departement Franse literatuur Universiteit van Amsterdam)
Zie: http://www.fabula.org/actualites/article33568.php

Lezing op 27 november 2009 te Amsterdam over 'Quand un honorable bourgeois de Malines, 'marié avec une bonne et honeste femme', s'encanaille dans une compagnie de théâtre en marge de la bonne société (1475)', tijdens het colloquium 'La permission et la sanction: théories légales et pratiques du théâtre (1400-1600)'.

Lezing over 'L'écrit dans les villes de Flandre au moyen âge', op de werkvergadering van het Projet d'enquête 'Les Parisiens et l'Ecrit', georganiseerd door de Ecole nationale des Chartes te Parijs, op 13 september 2010.

Lezing over 'Herinneringen aan Wim Blockmans' op de huldezitting naar aanleiding van het emeritaat van Wim Blockmans, op 17 september 2010, in het Groot Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden.

Lezing over 'Hoe Henri Pirenne de ondraaglijke lichtheid van de voorbarige synthese verdedigde', op de Mediëvistendag 2011 over het thema 'Kopstukken. Honderd jaar Mediëvistiek in de Nederlanden', te Leiden op 21 oktober 2011.

Voorzitter van de sectie 'La fabrique des actes. L'atelier documentaire médiéval', op het Colloque International 'Ecrire pour saint Denis : l'hagiographie et la diplomatique dionysiennes au Moyen Age', georganiseerd door de Université Paris VIII, Vincennes Saint-Denis, en de Ecole nationale des Chartes te Parijs, op 14-16 juni 2012.

Lid van het Comité scientifique van het XIIIe Congres van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'Les Formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne', te Parijs in het najaar 2012.

Voorzitter van de sectie 'Usage des formulaires dans les chancelleries princières, XIVe - XVe siècles',op het XIIIe Congres van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'Les Formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne', in het Salon du Prince van de Archives Nationales te Parijs op 4 september 2012.

Deelname als 'Established Scholar' tijdens het colloquium 'Emerging Scholars Round Table' ingericht door het 'New Netherland Institute', met zetel in Albany (New York State), met als thema 'A New Feature of the Annual New Netherland Seminar', in de conferentiezaal van het 'Consulate General of the Netherlands in New York' op 4 oktober 2013. De acht 'Emerging Scholars' zijn allen auteurs van een gepubliceerd doctoraat of een PhD in voorbereiding over het verleden van Nieuw Nederland en Nieuw Amsterdam in de 17de en 18de eeuw.

Deelname op 4 oktober 2013 in New York City aan de brainstorming van de 'Advisory Council Dutch Language Union', samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie. Deze Council is bedoeld als een denktank voor Dutch Studies in de States, en tevens een medium voor meer materiële vormen van ondersteuning aan initiatieven ter bevordering van de kennis van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Lezing over 'Migration to England and its impact on places of origin. The medieval Low Countries', in het kader van het international colloquium 'Aliens, Foreigners and Strangers in Medieval England, c. AD 500 - 1500', ingericht door Mark Ormrod, Joanna Story en Elizabeth Tyler, in de British Academy in Londen, op 26 en 27 maart 2015.

 2.4. Gastcolleges aan buitenlandse universiteiten

Gastcollege aan de Univ. Faculteit Sint-Ignatius te Antwerpen over "De Vlaamse Leden en de politieke besluitvorming bij het begin van de Bourgondische periode" (december 1972).

Gastcollege aan de Faculté des Sciences Humaines van de Universiteit te Lille (Frankrijk), over "Les Membres de Flandre et la décision politique au début de l'époque bourguignonne" (november 1973).

Lezing aan Columbia University te New York over "Poverty in the Middle Ages" (12-15 november 1978).

Lezing aan Brown-University te Providence (V.S.) over "Political options in the 13th-15th century Flanders" (16-18 november 1978).

Lezing aan Universiteit van Leiden (oktober 1979) : "Arbeiders versus speculerende patriciërs rond 1300" en over "Ervaringen met het uitgeven van rekeningen".

Lezing aan de Katholieke Universiteit Leuven in maart 1981 over "Patriciaat en volksklasse in de 13de-14de eeuw".

Lezing aan Université de Lille III (Frankrijk) op 20 mei 1981 over "L'amour, le mariage et la mobilité sociale. La litérature de fiction de la société du XVème siècle bourguignon".

Lezing aan de Katholieke Universiteit Nijmegen over "Huwelijk en sociale mobiliteit in de middeleeuwen" (13 december 1982).

Lezing aan de University of California te Berkeley (april 1983) over "Literature and Society in the 15th century. Love and Marriage".

Lezing aan het Swarthmore College te Swarthmore (Philadelphia) (U.S.A.) over "Violence on women in the Middle Ages", op 20 maart 1987 (zie : http://www.swarthmore.edu/ ) .

Lezing aan de University of Cincinnati te Cincinnati (Ohio) over "Enforced Marriages in the Middle Ages" op 2 april 1987.

Lezing voor de "Social History Group" van het History Department van de Rutgers University te New-Brunswick, New Jersey (U.S.A.) over "Crime in a Medieval Metropolis, Paris around 1400. Violence against Women" op 28 april 1987.

Lezing aan de University of Pennsylvania te Philadelphia op 27 februari 1989, over "Marriage and Social (Im)mobility in the late Middle Ages".

Lezing aan de University of Georgetown te Washington op 16 maart 1989, over "Enforced Marriages and the Larger Family in the Late Medieval Low Countries".

Lezing aan de University of Columbia te New York op 23 maart 1989, over "Marriage and Social (Im)mobility in the late Middle Ages".

Lezing aan de University of Pennsylvania te Philadelphia op 13 april 1989, over "Will Belgium make the year 2000 ?".

Lezing aan Brown University te Providence, Rhode Island (U.S.A.) op 20 april 1989, over "Enforced Marriages and the role of the political clans in the Netherlands in the Late Middle Ages".

Lezing aan de University of Holy Cross te Worcester (Massachussetts) op 21 april 1989, over "The Golden Age of the Burgundian Netherlands".

Lezing aan de University of California te Berkeley op 27 april 1989, over "Enforced marriages and the role of political clans in the Netherlands in the Late Middle Ages".

Lezing aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 23 april 1990, over "Geschiedenisonderwijs in Amerika en historiografie van de Middeleeuwen".

Colloquium over stadsgeschiedenis in het Ancien Régime, meer bepaald de rol van de kleine steden in het Centre for Urban Studies te Leicester (Engeland), dir. P. Clark op 11 en 12 maart 1991.

Lezing aan de Rijksuniversiteit Leiden op 27 november 1991, over "Repressie en genade bij verleiding en verkrachting in laatmiddeleeuws Frankrijk".

Lezing aan het Department. of Art and Art History van de Duke University te Durham, North Carolina (U.S.A.), op uitnodiging van de Medieval and Renaissance Graduate Student Association, over "Love and Marriage in 15th. Century Literature and Society" op 18 februari 1993.

Lezing aan de University of Pennsylvania te Philadelphia op 24 februari 1993, op uitnodiging van het Department of History en het Committee of Medieval Studies, over "Violence against women in the Middle Ages".

Deelname als buitenlands Fellow of the Medieval Academy of America aan de sessions over "Prosopography" en "Commercial Exchange in the Middle Ages" van het Congres van de Academy aan de University of Arizona te Tucson, Texas (U.S.A.) op 1 en 2 april 1993.

Leiding van een Seminar georganiseerd op uitnodiging van het Committee of Medieval Studies (prof. Simon) en van het History Department (prof. T. Bisson) van de Harvard University, te Cambridge, Mass. (U.S.A.) op 5 april 1993 over "Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530 : more Common Ground than Areas of Tension?".

Lezing voor het University Seminar on Medieval Studies aan Columbia University te New York (dir. prof. Peter Awn), op 6 april 1993, over : "Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530".

Lezing aan de University of Minnesota te Minneapolis te Minnesota (USA), op voorstel van het Medieval Studies Center (prof. Barbara Hanawalt), op 15 april 1993, over "Violence on Women in 15 th. Century France and Burgundian Netherlands".

Lezing aan de University of California te Berkeley, California (USA), op invitatie van het Dept. of History (prof. dr. Jan De Vries), op 28 april 1993 over "How can we explain the absence of Urban Literature in the Most Urbanised Part of Europe : the Netherlands in the 13th - 16 th. Centuries?".

Lezing voor het Center for Studies in Higher Education aan de University of California te Berkeley, California (USA), (directeur prof. Sheldon Rothblatt), op 29 april 1993, over "An Anglo-Saxon Model useful and workable in the Belgian University Education Framework with its Latin-European tradition?".

Lezing op de International Conference French Research Week in Israel gewijd aan "Religion and Politics" van 16 tot 23 mei 1993 aan de Bar-Ilan Universiteit te Tel Aviv (Israël), in samenwerking van het Franse CNRS en The European Studies Center van Bar-Ilan, over "Church, State and Society in the Low Countries during the Burgundian Period (15 th. Century)".

Lezing aan de Hebrew University of Jerusalem (Israël), Department of History, op 18 mei 1993, over "Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530".

Lezing aan het Saint John's College aan de University of Oxford, Faculty of Modern History, op 8 november 1993, over "Court and City Culture in the Low Countries from 1100 to 1530".

Lezing aan de Universiteit van Sevilla (Spanje), tijdens het congres van de Commission Internationale de Diplomatique, op 23 september 1994, over 'Le notariat dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles)".

op de Conference 'Medieval Crime and Social Control', ingericht te Minneapolis op 17 en 18 februari 1995 Lezing over "Violence on Women in Fifteenth Century France and the Burgundian State", op de Conference 'Medieval Crime and Social Control', ingericht te Minneapolis op 17 en 18 februari 1995, door het Center for Medieval Studies en The Frenzel Chair van de University of Minnesota.

Lezing in het Department of History van de University of Minnesota te Minneapolis (USA) op 20 februari 1995, over "Did Marriage for Love exist in the Middle Ages ?".

Lezing over "Marriage and Social Mobility in the Fifteenth-Century Burgundian Netherlands", in het kader van het colloquium 'Family in the Middle Ages', ingericht door het Center for Medieval Studies van de Fordham University, te New York, op 25 maart 1995.

Lezing over "Sept Cent ans de vie urbaine à Mons", aan de Université de Mons, tijdens het colloquium ingericht door Cercle Archéologique de Mons over "700 ans de franchises à Mons. Les privilèges de Jean d'Avesnes (1295-1995)", op 14 october 1995 (zie 6.3., # 312).

Lezing over "Culture and Social Groups in the Cities of the Southern Low Countries in the Middle Ages", tijdens de Intensive Course 'Cities and Cultures since the End of the Middle Ages', ingericht door de University of Leicester (U.K.), op 15 april 1996.

Lezing over "Violence on Women in Fifteenth-century France and the Burgundian Netherlands", op een vergadering van de faculty en members van de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton op 22 october 1996.

Lezing over 'Power and Counterpower in the Burgundian Netherlands in the 15th Century', op 13 maart 1998 tijdens het Eleventh Biennal New College Conference on Medieval-Renaissance Studies, te Sarasota, Florida (USA).

Lezing over 'Les ducs de Bourgogne et les enlèvements de femmes dans les élites des Pays-Bas du XVe siècle' tijdens het 6. Symposium der Residenzkommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, over 'Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit', in Dresden, op 29 september 1998.

Lezing over "The Quality of the Notions Power and Counterpower in Medieval Flanders", op een vergadering van Faculty en Members van de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton, op 9 februari 1999.

Lezing over "Pardon Tales and Counsel's Pleadings in France and in the Burgundian Netherlands in the Late Middle Ages", in Medieval Studies van de University of Princeton, op 24 maart 1999.

Lezing over 'Conscience et perception de la condition sociale parmi les gens du commun dans les anciens Pays-Bas du XIIIe et XIVe siècle' op het Congrès International de l'Université de Montréal over 'Le petit peuple dans la société de l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités', op 18 oktober 1999 te Montréal (Canada).

Lezing over "Bargaining with Reality. Medieval Letters of Clemency and Sentencing Documents", tijdens de Fall Conference of 'The Midwest Medieval History Conference', georganiseerd door de University of Cincinnati, Ohio (USA), op 23 oktober 1999.

Cyclus van lezingen aan het College of William and Mary (Williamsburg, Virginia), voor de '2000 James Pinckney Harrison Lectures', onder de titel 'Understanding the Late Middle Ages : Reading the Evidence'. De eerste lezing handelde over 'Clandestine Marriages' (31 januari 2000), de tweede over 'Poor and Rich in the Middle Ages (7 februari 2000), de derde over 'Crime, Guilt and Pardon' (14 february 2000).

Lezing over "The Notion of Poverty in the Middle Ages", in de University of the Old Dominion at Norfolk, Virginia (USA), op 5 april 2000.

Lezing over "The Promised Lands. The Culture of the Low Countries in the 15th Century', in de University of Clemson, South Carolina (USA), op 14 april 2000.

Lezing over "The Changing Views on Time in the Middle Ages. When Precision became an Obsession?" op de Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies (ICNS), met als thema "Janus at the Millennium", georganiseerd door de University of California te Berkeley, California (USA) van 25 tot 30 juni 2000.

Lezing over "Urban Chanceries in the Low Countries from the 12 th to the 14 th Centuries. The European Context", tijdens de Internationaler Studientag 'Stadt, Kanzlei und Kultur', ingericht door de Universiteit van Münster (Duitsland) en de Onderzoekschool Mediëvistiek Groningen, te Münster op 1 en 2 december 2000.

Lezing over : "From a Reliable Source : Teaching 'An Introduction to Historical Methodology' to Undergraduates in Belgium and the U.S.", aan de University of Dartmouth, New Hampshire (USA), op 24 april 2001.

Lezing over "The Changing Views on Time in the Middle Ages. When Precision became an Obsession?", in de reeks Vorträge van het Studium Generale van de Universiteit Bonn (Duitsland), op 26 juni 2001.

Lezing over "Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XIIe au XVe siècle, et leur mise en oeuvre par les historiens", op het Colloque International over 'Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du moyen âge', georganiseerd door het Institut Universitaire de France, de Université d'Avignon, de Università di Firenze, en de Ecole Française de Rome, te Avignon (Frankrijk) van 29 november tot 1 December 2001.

Lezing over "How to Approach Writing a History Research Paper", tijdens de Undergraduate History Writing Workshop van het History Department van de Columbia University te New York, op 18 october 2002.

Lezing (The Thirteenth Annual Rossell Hope Robbins Lecture) over "Clandestine Marriages in the Middle Ages : A Learned Canon Law Construction and a Strategic Weapon in the Social Battlefield", voor de Medieval Club of New York, op 1 november 2002.

Lezing voor de Medieval Studies University Seminar of Columbia University, te New York, op 10 december 2002, over "The Boundaries of Rich and Poor in the Middle Ages".

Lezing over "Clandestine Marriages in the Middle Ages : A Learned Canon Law Construction and a Strategic Weapon in a Social Battlefield", voor de Medieval Studies, in de Faculty Club van de University of California at Berkeley, op 20 februari 2004.

Lezing over "Performers and Writers of Subversive Plays in the Late Medieval Low Countries", voor de Netherlands America University League of California for the Promotion of the Arts and Sciences, aan de University of California at Berkeley, op 14 maart 2004.

Lezing over "Subversive Ideas and Subversive Plays in the Low Countries of the 15th century", als Peter Paul Rubens Talk, gegeven in het Departement of History van de University of California at Berkeley, op 12 april 2004.

Lezing voor doctoraatsstudenten van het History Department aan Columbia University, te New York, op 2 mei 2007, over "Remission letters as a historical source for medieval studies".

Bespreking met prof. dr. Peter Arnade, fellow aan het Institute for Advanced Study te Princeton, over de problemen van een kritische teksteditie met een selectie van 'Pardon letters' uit de Zuidelijke Nederlanden in de 15e eeuw, met een inleiding over de methodologische problemen bij het gebruik van deze bron, op 1 mei 2007.

College over 'Honneur et vengeance dans les Pays-Bas bourguignons', in het kader van het Séminaire 'L'honneur au moyen âge', geleid door prof. Claude Gauvard en Robert Jacob, aan de Université Paris I, Pathéon Sorbonne, op 18 maart 2008.

Bespreking met prof. dr. Peter Arnade in de UCLA te Los Angeles, op 9 juni 2008, over de vormgeving van een boek over de functie en de betekenis van de genadebrieven in de Bourgondische Nederlanden, voorgesteld op advies van prof. Patrick Geary (YCLA) aan de University of Pennsylvania Press (prof. Ruth Karras), met een inleiding over de methodologische problemen bij het gebruik van deze bron.

College over 'Les compagnies de théâtre itinérantes dans les villes des anciens Pays-Bas du 15ème siècle', in het kader van het Séminaire voor Master-studenten, geleid door prof. Elisabeth Crouzet-Pavan, aan de Université Paris IV, Sorbonne, op 9 december 2010.

Lezing over 'The crisis of the Belgian State. Is there a future for Belgium? There is, at least, a past', in het kader van de lezingen ingericht door International Studies (Moses Hall) en de vakgroep Dutch Studies aan de University of California at Berkeley, op 6 april 2011.

Gastcollege over 'The earliest wandering theater group and the first female actress in the Low Countries (April 1471) ', aan de University of California at Berkeley, binnen de cursus van prof. Jeroen Dewulf (Dutch Studies, Dwinelle Hall) op 8 april 2011.

Lezing over 'The Usefulness of Diplomatics and Paleography in the 21st Century Historical Craft', en discussie over de 'methodology of history' met de Graduate Studenten van prof. Geoffrey Koziol , aan de University of California at Berkeley, op 8 april 2011.

Discussie als respondent voor de lezing van Robert Fucci, PhD candidate Art History aan Columbia University, over 'Politics and exchange in Rubens's Adoration for the Antwerp Town Hall', tijdens het colloquium 'The Low Countries ans Beyond: New work on the history of the Dutch-speaking world', georganiseerd door prof. Martha Howell aan de Columbia University te New York op 21 april 2011.

Kritische discussie met Michelle Bubenicek, auteur van een recent boek, 'Entre rebellion et obéisance; la construction du sujet politique aux frontières du royaume de France' (Genève, Ed. Droz, 2013), in de vorm van een debat in de reeks 'Les Mardis de L'Ecole des Chartes', Parijs, 26 maart 2013.

Lezing met nabeschouwingen over de workshop 'Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders, organised in conjunction with the exhibition The Charterhouse of Bruges : Jan Eyck, Petrus Christus, and Jan Vos at the Frick Collection', op 19 oktober 2018, in Fayerweather Hall, Columbia University te New York.


 2.5. Internationale functies

Lid van de Vereniging tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht te Leiden (1962).

Lid van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht (1966).

Lid van de International Commission for the History of Representative and Parliamentary institutions (1966).

Lid van het Nederlands Comitee voor Geschiedkundige Wetenschappen (1967).

Lid van de "Commission départementale des Monuments historiques du Pas-de-Calais" te Arras (Frankrijk) (januari 1970).

Lid sinds 1973 van de Commission internationale de Diplomatique (subcommissie van het Comité International des Sciences Historiques) ; in 1983 benoemd tot lid van het Bureau van dit organisme. Verkozen te Madrid in augustus 1990 tot secretaris van deze Commission (zie 6.3. - # 238).

Redactielid van het "Tijdschrift voor Geschiedenis" (Groningen-Amsterdam) van 1965 tot 1975.

Mandaat van 1966 tot 1991 in de "Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis" in Den Haag (Nederland) in opdracht van de Minister van Onderwijs van Nederland, voor de uitgave van de "Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544". De uitgave is verschenen in de reeks van de Rijksgeschiedkundige Publikatiën (zie 6.1., # 22 en 26).

Redactielid van de Acta Historiae Neerlandicae (commissie van het Nederlands Historisch Genootschap te Utrecht), publicatie in het Engels van de voornaamste historische publicaties uit België en Nederland, vanaf mei 1971 tot 1975 (zie 6.2., # 2).

Benoeming door de Nederlandse Minister van Wetenschapsbeleid tot lid van de Commissie van Toezicht en Advies van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (januari 1972).

Bestuurslid van de Belgisch-Nederlandse Historische Congressen (elk jaar beurtelings in België en Nederland) vanaf 1975.

Redacteur en coördinerend hoofdredacteur van 1975 tot 1983 van de nieuwe "Algemene Geschiedenis der Nederlanden" (Haarlem) (zie 6.2., # 5).

Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (Nederland) vanaf 1980.

Secretaris van de Commission Internationale de Diplomatique, sedert augustus 1990 (zie 6.2, # 12, 16, 31, 41; 6.3., # 238, 269-70, 290, 305-306, 311, 345, 349-352, 373, 417).

Lid van het Comité d'Honneur voor de plechtigheid van de overhandiging van de épée d'Académicien als lid van het Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles Lettres) aan prof. dr. Carlrichard Brühl in het Hôtel de Beauharnais te Parijs op 24 mei 1991.

Co-leiding, in samenwerking met prof. Malcolm Vale, University of Oxford, St. John's College, van een research project over "From Household to Court : the Evolution of the Princely Court and its Culture in North-West Europe, 1270-1500", in het kader van een Academic Research Collaboration Programme van The British Council en het N.F.W.O. (1993). Aan dit project is tevens een Leverhulme Trust Research Fellowship gehecht (publicatie bij Cambridge University Press, zie 6.3., # 271).

Lid van het Huldecomité voor de viering van prof. Carlrichard Brühl te Düsseldorf (Deutschland) als voorzitter van de Commission Internationale de Diplomatique, op 24 februari 1995.

Verkozen tot voorzitter, te Heidelberg oktober 1996, van de Commission internationale de Diplomatique (subcommissie van het Comité International des Sciences Historiques).

Mede-leiding vanaf januari 1997 van het internationaal project 'Prosopographia Burgundica', in samenwerking met W. Paravicini (Institut Historique Allemand, Parijs), H. De Ridder-Symoens (Vrije Univ. Amsterdam), M. Boone (Univ. Gent), W. Prevenier (Univ. Gent), W. Blockmans (R.U. Leiden), met het oog op de realisatie van een prosopografische databank, die zal omvatten : het personeel van het hôtel van de hertogen van Bourgondië, van de Raad van Vlaanderen en de Rekenkamer van Vlaanderen, van Raad en Rekenkamer van Holland, naast de deelnemers aan de Parlementen van de Leden en Staten van Vlaanderen, en de leden van de Hollandse adel.

Verkozen in juni 1997 tot lid van de wetenschappelijke commissie van de Monumenta Palaeographica Medii Aevi. Series Belgica, als werkgroep van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, onder patronering van de twee Academies voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, als Belgische afdeling van het project Monumenta Palaeographica Medii Aevi, dat te Parijs wordt geleid door de hh. J. Vezin en H. Atsma, en dat wordt gepatroneerd door de Union académique internationale.

Adviseur voor het NWO (Den Haag) voor het National Research School Combination, met het oog op toekenning van een Bonus incentive scheme for research schools (september 1997).

Reader voor de bundel ‘Love and Marriage’, waarvan de uitgave was gepland door het International Medieval Institute te Leeds (U.K.) in augustus 2002. De bundel is inmiddels gepubliceerd : Isabel Davis, Miriam Müller and Sarah Rees Jones, ‘Love, Marriage, and Family Ties in the Later Middle Ages, Turnhout, 2003.

Medewerker aangesteld in maart 2005 voor de rubriek 'Low Countries in the Middle Ages' van 'The Oxford Dictionary of the Middle Ages', onder leiding van Robert E. Bjork (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies).

Lid van het Programme's Selection Committee meeting, voor de selectie van kandidaten voor fellowships in diverse Europese Institutes of Advanced Studies ''Assessments of EURIAS Fellowships'), sessie van november 2010.

Lid van het Programme's Selection Committee meeting, voor de selectie van kandidaten voor fellowships in diverse Europese Institutes of Advanced Studies ''Assessments of EURIAS Fellowships'), sessie van september 2011.

Lid van het Programme's Selection Committee meeting, voor de selectie van kandidaten voor fellowships in diverse Europese Institutes of Advanced Studies ''Assessments of EURIAS Fellowships'), sessie van september 2012.

Benoemd in oktober 2013, op voorstel van de Nederlandse Taalunie in Den Haag, tot lid van de 'Advisory Council Dutch Language Union', een denktank voor Dutch Studies in de United States.


 2.6. Visitaties in het buitenland

Aanstelling in januari 1994 door het bestuur van de Stichting voor Historische Wetenschappen in 's Gravenhage (Nederland) als lid van een internationale evaluatiecommissie ingesteld door het N.W.O. ter doorlichting van het in 's Gravenhage gevestigde Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, uitgever van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën en van het Biografisch Woordenboek van Nederland. In april 1994 benoemd tot voorzitter van deze Commissie. Werkvergaderingen op het N.W.O. te Den Haag in april, juni en juli 1994; redactie van het eindrapport (zie publicaties : boek, 29).

Lid van het panel geschiedenis van de visitatiecommissie, ingericht door het VSNU (Utrecht) in 1997 en 1998 voor de beoordeling van onderwijs en onderzoek aan de afdelingen geschiedenis van de Nederlandse universiteiten. Deelname aan de discussies en rapporteringen van het panel voor de visitatie van alle opleidingen geschiedenis en alle historische onderzoeksprojecten in Nederland, te Amersfoort van 17 tot 20 november 1997 (zie 6.3., # 340).

Aanstelling in januari 1999 door het bestuur van het NWO in 's Gravenhage (Nederland) als lid van een internationale evaluatiecommissie ingesteld ter doorlichting van het in 's Gravenhage gevestigde Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, uitgever van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Visitatie en rapportering in mei 1999.

Aanstelling in maart 2002 tot lid van de visitatie van de ESF (European Science Foundation), namelijk als lid van het Review Panel voor het Standing Scientific Committee for the Humanities, uitgevoerd in het kader van Allea (All European Academies). Werkvergadering van het Review Panel voor het Standing Scientific Committee for the Humanities, van de ESF (European Science Foundation), uitgevoerd in het kader van All European Academies, te Amsterdam op 26 en 27 mei 2002.

Lid van het Peer Review Committee (samen met prof. R. McKitterick van Cambridge University en prof. G. D. Caie van University of Glasgow), ingericht door The Netherlands Research School for Medieval Studies (Groningen) van 16 tot 20 september 2003, voor de beoordeling van onderwijs en onderzoek aan de Onderzoekschool Mediëvistiek.

Aangesteld tot lid van het panel geschiedenis van de visitatiecommissie, ingericht door Quanu (Quality Assurance Netherlands Universities) in maart-juni 2005 voor de beoordeling van onderwijs en onderzoek aan de afdelingen geschiedenis van de Nederlandse universiteiten, te Utrecht op 11 maart 2005. Visitatie van de Universiteit te Leiden op 18-20 april 2005. Visitatie van de Erasmus-Universiteit te Rotterdam op 26-27 april 2005. Visitatie van de Radboud-Universiteit te Nijmegen op 17-18 mei 2005. Visitatie van de Universiteit van Amsterdam op 30 mei en 1 juni 2005. Visitatie van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 en 8 juni 2005. Visitatie van de Rijksuniversiteit te Groningen op 21 tot 24 juni 2005. Visitatie van de Universiteit Utrecht op 28 tot 30 juni 2005. Discussie-vergadering over de visitatie te Utrecht op 12 juli 2005. Discussie-vergadering over de visitatie te Utrecht op 27 september 2005.

Lid van het Midterm Review Committee (samen met prof. Theo D'haen van de Universiteit Leuven en prof. Ginette Verstraete van de Vrije Universiteit Amsterdam), voor de tussentijdse visitatie van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, geleid door prof. Maarten Prak, op 4 juli 2008, voor de beoordeling van het onderzoek in de tien projectgroepen en van het Onderzoeksinstituut als structuur.

Aangesteld, op 11 september 2008, tot lid van de Evaluatiecommissie voor de visitatie in 2009 van de Fryske Akademy, het wetenschappelijk centrum van de Provincie Friesland, op uitnodiging van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Site visit van 29 maart tot 1 april 2009 ter evaluatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de Fryske Akademy te Leeuwarden, ingesteld door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in Amsterdam, door een commissie onder leiding van Maarten Prak (Utrecht), en samengesteld uit de hoogleraren Jarich Hoekstra, Johan van der Auwera, Joep Leerssen en Walter Prevenier.

Evaluatie op 14 maart 2010 van een proposal ingediend door de 'Netherlands Research School for Medieval Studies' bij de Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), in Den Haag (Nederland) over het research programme van de School, over onderzoek, onderwijs en supervisie door de School, in het kader van de 'applications' voor een Graduate Programme, dat voor doel heeft het Nederlands system van doctorale opleidingen te verbeteren.

Evaluatie op 23 maart 2010, op verzoek van de Union Académique Internationale, als expert, van het project van edities van middeleeuwse documenten onder de titel Monumenta Palaeographica Medii Aevi, project dat geleid wordt door Marc Smith, professeur de paléographie à l'Ecole des Chartes en J.-P. Mahé, Directeur d'études aan de École Pratique des Hautes Études te Parijs.

Deelname aan de evaluatie-gesprekken over de 'possibilities for Dutch as an academic discipline' in de Verenigde Staten, concreet aan universiteiten in New York en Berkeley, gevoerd te New York op 3 mei 2011 door vertegenwoordigers van de Taalunie (Linde Van den Bosch, algemeen secretaris, en Liesbet Vannyvel) samen met prof. Martha Howell (Clumbia University te New York).


 2.7. Academia Belgica

Lid van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome (1987).

Lid van de Raad van Bestuur van de Academia Belgica, Rome - Brussel (1995).

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Academia Belgica, Rome - Brussel, van 21 februari 1996 tot 1999.

Organisatie van een werkvergadering over de werking en de rol van de Academia Belgica te Rome, als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Academia Belgica, van 8 tot 11 juli 1996 te Rome, onder co-leiding van prof. J. Hamesse (directrice van de Academia) en J. Traest, ondervoorzitter van de Beheerraad.


 2.8. Commission Internationale de diplomatique

Lezing over "Les origines des chancelleries souveraines au moyen-âge ; la chancellerie de l'empire latin de Constantinople sous Baudouin I", te Boedapest (Hongarije) tijdens het IVème Congrès International de Diplomatique, in october 1973. Zat tijdens dit congres ook een der vergaderingen voor, nl. die gewijd aan "La chancellerie royale française" ( zie 6.3, # 215).

Deelname aan Colloquium van de Commission Internationale de Diplomatique.over "Normalisation internationale des méthodes de publication des documents latins du moyen-âge" te Barcelona, 2-5 oktober 1974 (zie 6.1., # 12).

Voorzitter van afdeling over diplomatiek van het Nabije Oosten in de Middeleeuwen op 5ème Congrès International de Diplomatique te Parijs (12-17 september 1977).

Deelname aan Colloquium van de Commission Internationale de Diplomatique over de diplomatische terminologie te Madrid van 23-27 oktober 1978..

Deelname aan Colloquium over "Vocabulaire international de la Diplomatique" te Rome van 14-20 oktober 1979 (Commission Internationale de Diplomatique) ( zie 6.2, # 16 en 31)..

Deelname aan Colloquium "Vocabulaire international de diplomatique" te Zaragoza (oktober 1982) van de Commission Internationale de Diplomatique ( zie 6.2, # 16 en 31).

Lezing over "La chancellerie des comtes de Flandre du 12e au 14e siècle" (i.s.m. Th. de Hemptinne et M. Vandermaesen) op het VI. Internationaler Kongress für Diplomatik met als thema "Die landesherrlichen Kanzleien im Spätmittelalter", ingericht door de Commission Internationale de Diplomatique te München van 24 tot 30 oktober 1983 (zie 6.3., # 154).

Deelname aan het 16th International Congress of Historical Sciences te Stuttgart, D.B.R., van 25 augustus tot 1 september 1985, meer bepaald aan de technische werkzitting ("Woordenboek van de diplomatiek") van de Commission Internationale de Diplomatique ( zie 6.2, # 16 en 31) ; deelname aan het colloquium "Kanzlei und Kultur".

Deelname aan Colloquium "Vocabulaire international de Diplomatique" te Edimburgh (Schotland) van 10 tot 15 september 1989 van de Commission Internationale de Diplomatique" ( zie 6.2, # 16 en 31).

Deelname aan het congres van de Commission Internationale de Diplomatique te Madrid (26-31 augustus 1990), over : "Les faux et les faussaires au moyen-âge" (zie 6.2, # 12 : 6.3, # 238). Nam er tevens deel aan het technisch colloquium over het "Vocabulaire International de Diplomatique" ( zie 6.2, # 16 en 31).

Deelname aan Colloquium van de Commission Internationale de Diplomatique, gewijd aan "Typologie des actes royaux", gehouden te Porto, Coïmbra en Braga (Portugal) van 7 tot 12 september 1991; secretariaat van de algemene vergadering van het Comité International de Diplomatique op 12 september 1991 (zie : 6.3, # 290)

Secretariaat van het Colloquium van de Commission Internationale de Diplomatique, gewijd aan de "Typologie des actes royaux en Europe avant 1200", gehouden te Olomouc (Tjechoslowakije) van 29 augustus tot 5 september 1992.

Organisator als algemeen secretaris van de Commission Internationale de Diplomatique, in samenwerking met dr. W. Köfler, directeur van het Tiroler Landesarchiv (Oesterreich), van het colloquium "La diplomatique épiscopale en Europe avant 1250", te Innsbruck van 27 september tot 3 october 1993.

Organisator als algemeen secretaris van de Commission Internationale de Diplomatique, in samenwerking met de prof. P. Ostos Salcedo en M.L. Pardo Rodriguez, van het colloquium "Notarios y Notariado en Europa (s. XIV-XVI)", ingericht aan de Universiteit van Sevilla (Spanje) van 22 tot 25 september 1994 (zie 6.3., # 301 en 311).

Deelname aan een werkvergadering van de Commission Internationale de Diplomatique te Wenen (Oesterreich) van 3 tot 6 maart 1995, met het oog op de publicaties van de verslagen van de opeenvolgende congressen en colloquia van deze Commissie (Porto, Olomouc, Innsbruck, Sevilla).

Secretariaat van de zitting van de Commission Internationale de Diplomatique (Internal Commission van de International Congress of Historical Sciences) in algemene vergadering bijeen op het 18e Congres te Montréal (Canada) van 27 augustus tot 3 september 1995.

Lezing over "L'enregistrement dans les chancelleries princières et dans les villes des anciens Pays-Bas au moyen âge", te Montréal (Canada) op 2 september 1995, tijdens het 18e International Congress of Historical Sciences (Internal Commission, CID) (gepubliceerd als : 6.3, # 320).

Werkvergadering van de Commission Internationale de Diplomatique en het secretariaat van het Comité International des Sciences Historiques (prof. F. Bédarida) te Parijs op 18 januari 1999, met het oog op de organisatie van een colloquium van de C.I.D. tijdens het congres van de C.I.S.H. in Oslo in augustus 2000.

Werkvergadering van de Commission Internationale de Diplomatique en de verantwoordelijken van de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton (prof. G. Constable en R. Somerville) op 17 februari 1999, met het oog op de organisatie van een colloquium van de C.I.D. te Princeton in september 1999.

Voorzitter van de Conference over 'Tradition des documents diplomatiques' ingericht door de Commission Internationale de Diplomatique in de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton, U.S.A. (m.m.v. prof. G. Constable) en aan de Columbia University te New York (m.m.v. prof. R. Somerville) van 16 tot 18 september 1999 (zie 6.3, # 373).

Voorzitter van de zitting van de Commission Internationale de Diplomatique (Internal Commission van de International Congress of Historical Sciences) in algemene vergadering bijeen op het 19e Congres te Oslo (Noorwegen) van 9 tot 12 augustus 2000.

Lezing over "Les résultats de 35 ans de recherche au sein de la Commission Internationale de Diplomatique", te Oslo (Noorwegen) op 11 augustus 2000, tijdens het 19e International Congress of Historical Sciences , als voorzitter van de Internal Commission ‘CID’ (zie: 6.1., # 40)

Lezing over 'Le besoin d'un dialogue entre les historiens du droit et les diplomatistes pour une meilleure connaissance des sources juridiques', tijdens het Tiende Internationaal Congres van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'La diplomatica dei documenti giudiziari, dai placiti agli acta - secc. XII-XV', ingericht door de Università degli Studi di Bologna, te Bologna van 12 tot 15 september 2001.

Lezing over op het Xie congrès van de Commission internationale de diplomatique te Troyes op 12 september 2003, over ‘La Flandre au moyen âge. Un pays de trilinguisme administratif’, in samenwerking met Th. De Hemptinne (zie 6.3., # 417).

Conclusies en voorzitterschap van een sessie op het colloquium van de Commission internationale de diplomatique, over ‘Diplomatik im 21. Jahrhundert. Bilanz und Perspektiven’, gehouden te Bonn op 10 september 2005.

Lid van het Wetenschappelijk Comité van de Vlaams-Nederlandse werkgroep 'Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen' (augustus 2013) met het oog op de organisatie van een tweedaags colloquium getiteld 'Medieval Documents as artefacts'.in februari 2014.

Deelname aan panelgesprek op het technisch colloquium van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'Nouvelles frontières en diplomatique. Pourquoi élargir le champ d'action de la CID ?', dat doorging te Gent op 24 tot 26 april 2014.

Voorzitter van de sectie 'Dalla Manica agli Urali (XII-XVII secolo',op het XIV e Congres van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'I documenti del commercio e dei mercanti tra medievo e età moderna (XII - XVII sec', in de Sapienza Università di Roma en in de Ecole française de Rome, op 10 en 11 september 2015.

Voorzitter van de sectie 'Usage des formulaires dans les chancelleries princières, XIVe - XVe siècles',op het XIIIe Congres van de Commission Internationale de Diplomatique, over 'Les Formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne', in het Salon du Prince van de Archives Nationales te Parijs op 4 september 2012.


 2.9. Studieverblijven in het buitenland

Archiefreizen in buitenland van 1954 tot 2005 : Aardenburg (Stadsarchief), Abbeville (Bibl. Munic.), Aire-sur-la-Lys (Arch. en Bibl. Ville), Amiens (Arch. Dépt., Bibl. Munic., Arch. Ville), Amsterdam (S.A.), Arras (Arch. Dépt., Bibl. Munic.), Barcelona (S.A.), Boston (Museum of Fine Arts), Cambrai (Bibl. Munic.), Châlons-sur-Marne (Arch. Dépt.), Châlons-sur-Saône (Bibl. Munic.), Chaumont (Arch. Dépt.), Den Haag (Kon. Bibl. en A.R.A.), Dijon (Arch. Dépt., Bibl. Munic.), Douai (Bibl. Munic.), Edimburgh (H.M. Register Office ; National Gallery of Scotland), Haarlem (S.A.), Laôn (Arch. Dépt., Bibl. Munic.), Lille (A.D.Nord, Bibl. Munic.), Londen (British Museum, Public Record Office), Macon (Arch. Dépt.), Mézières (Arch. Dépt.), Middelburg (Rijksarchief), Montreuil (Arch. Hospice), Nancy (Arch. Dépt., Bibl. Munic.), New Brunswick, N.J., U.S.A. (Gardner Sage Library), New York (Pierpont-Morgan Library ; Library Union Theology Seminary ; Public Library; Metropolitan Museum), Oxford (Bodleian Library), Parijs (Bibl. Nat., Arch. Nat., Bibl. de l'Arsenal, Bibl. de l'Institut, Bibl. St. Geneviève, Bibl. Mazarine, Institut de Recherche des Textes), Prato (Archivio Datini), Reims (Arch. Dépt., Arch. Communales), Rome (Vaticaans Archief, Academia Belgica), Saint-Omer (Bibl. Munic., Arch. Ville), Saint-Quentin (Bibl. Munic.), 's Hertogenbosch (R.A.), Troyes (Arch. Dépt., Bibl. Munic., Arch. Ville), Venetië (Archivo del State, Bibl. S. Marco), Washington (Library of Congress; National Gallery of Art), Zaragoza (S.A.).

Studieverblijf als Member aan de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton (New Jersey) van september tot december 1996 (zie: http://www.ias.edu/ ) (verslag in 6.3, # 302 en 304).

Studieverblijf als Visitor aan de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study te Princeton (New Jersey) van januari tot maart 1999 (zie : http://www.hs.ias.edu/98-99memlist.htm ).


 2.10. Jurylid doctoraten

Jurylid, als opponens, voor het doctoraat van de h. Jaap Kruisheer, over "De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299", verdedigd aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, op 2 maart 1971.

Jurylid voor het doctoraat van de h. J.M.A. Coenen, over "Graaf en grafelijkheid. Een onderzoek naar de graven van Holland en hun omgeving in de dertiende eeuw", verdedigd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, op 18 april 1986.

Jurylid voor het doctoraat van de h. Remi Van Schaïk, over "Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550)", verdedigd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, op 5 november 1987.

Jurylid voor het doctoraat van Bernadette Auzary, over "La prévôté des marchands et l'urbanisme parisien au XVe siècle d'après la jurisprudence du Parlement, 1380-1500", verdedigd aan de Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, UER d'Histoire, op 21 december 1989.

Jurylid voor het doctoraat van dhr. H. Kokken, over "Steden en Staten. Dagvaarten van Steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494)", verdedigd aan de Rijksuniversiteit Leiden, op 27 november 1991.

Doctoraat van de h. J. G. Smit aan de Rijksuniversiteit Utrecht op 26 november 1993 over "Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen".

Jurylid voor het doctoraat van Hanno Brand, over "Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510)", verdedigd aan de Rijksuniversiteit Leiden, op 28 mei 1996.

Jurylid voor het doctoraat van dhr. E.C. Dijkhof, over "Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325", verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam, op 3 december 1997.

Jurylid voor de 'habilitation à diriger des recherches' van Benoît-Michel TOCK, over "Les souscriptions dans les actes privés du Haut Moyen Age", verdedigd aan de Université de Paris-Sorbonne, Paris I, UER d'Histoire, op 16 november 2001.

Jurylid voor het doctoraat van Geertrui Van Synghel, over "Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis. De stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch tot ca. 1450", verdedigd aan de Rijksuniversiteit Leiden, op 7 september 2006.

Jurylid voor het doctoraat van Pierre Péporté, over "The Creation of Medieval History in Luxemburg", verdedigd aan The University of Edinburgh (Scotland), op 23 januari 2008.

Jurylid voor de discussie over de Dissertation Prospectus, als eerste fase van het doctoraat van Joh Jeun, over "Court in the Market: Mechelen during the Reign of Charles the Bold, 1467-1477", verdedigd aan Columbia University, New York, op 4 november 2008.

Jurylid voor de 'habilitation à diriger des recherches' van Michelle Bubenicek, over "Etat, noblesse, justice : deux exempla Comtois (XIVe s.)", verdedigd aan de Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, Paris I, direction de Jean-Philippe Genet, op 27 november 2010.


 2.11. Erasmus en tempus programma's

Coördinator voor de R.U.Gent van het Erasmusprogramma "European History and Civilisation", i.s.m. de universiteiten van Leicester (UK), Leiden (Ned.), Leuven (België), Giessen (BRD), Cantabria (Sp.) vanaf 1991; organisatie van Intensive Course bijeenkomsten te Leuven (1991), te Santander (1992), te Kesztely (Hongarije) (1992), te Giessen (Duitsland) (1993), te Lissabon (1994), te Gent (1995) en Leicester (1996) ; vergaderingen van het Comité te Gent (sept. 1992).

Coördinator voor de R.U.Gent van het Tempus-programma "European History and Civilisation" i.s.m. de universiteiten van Boedapest en Warschau (centrale zetel : Leicester, U.K.).Vergaderingen met het Tempus-comité te Leuven (1991), Budapest (1991), Gent (1992).

Co-leiding van een Europees research-programma voor stadsgeschiedenis, 'European Urbanisation' in het kader van de European Commission Human Capital and Mobility (december 1992). De zetel is in het Centre for Urban History in Leicester (England); de andere partners in het programma zijn de universiteiten van Leicester, Leiden, Strasbourg, Lisboa, Dublin en Madrid. Wetenschappelijk colloquium ingericht te Gent in april 1994, en in Leicester (1995) (zie 6.2, # 21).

Co-leiding van een uitwisselingsprogramma (docenten en studenten) tussen het Erasmus-programma o.l.v. het Centre for Urban History (Leicester) en universiteiten in de Verenigde Staten, meer bepaald met de History Depts. van het College of William and Mary te Williamsburg (Virginia) en de University of North Carolina at Chapel Hill (1993).

Mede-organisator van de Intensive Course on Urban History (Erasmus-programma) te Santander (Spanje) van 5 tot 18 april 1992 rond het thema 'Town and Environment'.

Mede-organisator van de Intensive Course on Urban History (Tempus-programma) te Kesztely (Hongarije) van 24 augustus tot 1 september 1992 rond het thema 'Town and Countryside'.

Mede-organisator van de Intensive Course on Urban History (Erasmus-programma) rond het thema "States and Cities" in april 1993 te Giessen (Duitsland) ingericht in het kader van het betreffende Erasmus- en Tempus-programma.

Deelname aan de Meeting van het Erasmus-U.S. Programme 'The Atlantic World during the Age of Expansion, te Leicester (U.K.) op 6 en 7 januari 1994 met vertegenwoordigers van de V.S. universiteiten van Chapel Hill en William and Mary, van het Erasmus programma o.l.v. P. Clark (Leicester) en van de European Commission.

Mede-organisator van de 'Intensive Course on Urban History' ingericht te Lissabon van 4 tot 15 april 1994 in het kader van het betreffende Erasmus-programma.

Deelname met lezing aan de bijeenkomst van het Europees research-programma voor stadsgeschiedenis, 'European Urbanisation' in het kader van de European Commission Human Capital and Mobility, in het Centre for Urban History in Leicester (England), van 12 tot 14 mei 1995.

Mede-organisator van de 'Intensive Course' van het Erasmus-programma 'Urban History' (leiding prof. P. Clark, Leicester), met professoren en studenten uit Santander, Leuven, Leiden, Leicester, Strasbourg, Berlijn, William and Mary (Williamsburg) en Chapel Hill (North Carolina), en Univ. Moscou, over 'Cities and Cultures since the End of the Middle Ages', ingericht door de University of Leicester (U.K.), van 10 tot 18 april 1996.


Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties