Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


7. DIGITAAL VOORHANDEN PUBLICATIES


1. La "trahison des clercs" et le poids politico-social de la bureaucratie dans les Pays-Bas (XIIe - XVIe siècles, in: L'Emergenza sorica delle attività terziarie, Atti della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini. Le Settimane di Studi, Prato, 1982. Bereikbaar op CD-Rom via http://www.istitutodatini.it/collane/htm/atti2.htm

2. Vijfentwintig jaar Vlaamse liberalen, uitgave van het Liberaal Archief, Brussel - Gent, 1997, 36 pp. Bereikbaar op de website van het Liberaal archief : https://hdl.handle.net/21.12117/448280

3. Fredericq Paul, in: Literair Gent, 2005, Lexicon, onder lemma F; digitaal gepubliceerd in http://www.literair.gent.be via optie Lexicon

4. La Flandre au moyen âge. Un pays de trilinguisme administratif, in : O. Guyotjeannin (ed.), La langue des actes. Actes du XIe Congrès international de diplomatique (Troyes, jeudi 11-samedi 13 septembre 2003), Paris, ELEC, éditions en ligne de l'Ecole des Chartes, 2005. Digitale publicatie, bereikbaar via : http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/de-hemptinne_prevenier (in samenwerking met Th. De Hemptinne).

5. De weg naar de macht (1998-2006), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 2e ed., Gent, 2006, hoofdstuk 8. Digitale publicatie, bereikbaar via : https://hdl.handle.net/21.12117/584577

6. Raad Het Laatste Nieuws. Een terugblik, Asse - Kobbegem, 2006. Digitale versie, bereikbaar via : http://www.raadhetlaatstenieuws.be/

7. Nasilje nad zenama u srednjevjekovnoj metropoli: Pariz oko 1400. godine, in: KOLO. Casopis Matice hrvatske 1, proljece 2003. Naklada Matice hrvatske. Zagreb, pp. 316-335. Tevens als digitale publicatie, bereikbaar via: http://www.matica.hr/Kolo/kolo0103.nsf/AllWebDocs/walt

8. 'Met de CD&V hadden we op ethisch vlak nooit zo ver gestaan', in: Volksbelang, 128 (2007), n° 1, 1, 6-8. Digitaal op: http://www.hetvolksbelang.be/Volksbelang_jan07.pdf)

9. Recensie van E. C. DIJKHOF, met medewerking van J. G. KRUISHEER, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel V (1291 tot 1299), Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 2005; XX - 1151 pp. Digitaal op: http://www.knhg.nl (klik op BMGN, Recensies, Webrecensies).

10. Recensie van J. W. Burgers, H. Van Engen, P. J. J. Moors en J. Sparreboom, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Index van namen en cumulatieve lijst van verkort aangehaalde werken, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 2005; XIII-472 pp. Digitaal op: http://www.knhg.nl (klik op BMGN, Recensies, Webrecensies).

11. De biografie: verguizen of de hemel inprijzen ?; digitaal gepubliceerd op de website van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten: http://www.kvab.be/downloads/Prevenier%20Lezing%20Academie%20Biografie.pdf

12. Van Hertogen, burgers en minder wel-varende luyden in de glansjaren van de Bourgondische Nederlanden, in : Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum. Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, Gent, 1988, Internationale Verenging voor Neerlandistiek, 1989, pp. 369-376: http://www.dbnl.org/tekst/_han001198801_01/_han001198801_01_0045.htm

13. 'Liberalen in Lier: Arthur en Herman Vanderpoorten', lezing op 1 december 2007 te Lier: www.marleenvanderpoorten.be ; eveneens op: www.vldlier.be.

14. 'Oxford, een medespeler in de Belgische politiek', in: Nieuwsbrief 189 van Liberales, Vrijdag 21 december 2007, http://www.liberales.be:80/cgi-bin/showframe.pl?essay&walter.

15. Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, 414 pp. (digitale editie: Leiden, 2008 in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren; te consulteren als : (http://www.dbnl.org/tekst/prev002prin01_01)

16. Hans Van Werveke, 1898 - 1972, in: Hans Van Werveke (1898-1974) als Willemsfondsvoorzitter. Inventaris van het archief (1945-1962). Deelinventaris van het Willemsfondsarchief (1851-…), Gent, 2006, (Inventaris nr. 23), pp. 4-6. (https://hdl.handle.net/21.12117/1251825).

17. Guy Schrans' nieuwe versie van zijn opus magnum over de Gentse Vrijmetselaars in de 18de eeuw.

18. La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre européen à la fin du XIIe siècle, in : Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, CXXV, 1967, pp. 34 93, in : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec Vervolgens 'Prevenier Walter' intijpen, en eerste item aanklikken.

19. L'école des "Annales" et l'historiographie néerlandaise, in: Septentrion, VII, 1, 1978, pp. 47-54. (http://www.dbnl.org/tekst/_sep001197801_01/_sep001197801_01_0005.php).

20. A Reflection on Cultural Identities in the Scope of Multiculturalism: An Interview with Professor Walter Prevenier, By Siyu Cai and Hyerim Ko, in: Multicultural Netherlands, Berkeley, 2012.
Klik hier voor de tekst (in pdf).

21. La production et la conservation des actes urbains dans l'Europe médiévale, in : La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du Congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n? 9, Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 2000 (in samenwerking met Th. de Hemptinne), pp. 559 - 570 http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1998/

22. La Chancellerie des Comtes de Flandre (12ème-14ème siècle), in : Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissanceforschung, herausgegeben von Gabriel Silagi, nr. 35 : Landsherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kongress für Diplomatik, München, 1983, München, 1984, pp. 433-454 (in samenwerking met Th. de Hemptinne en M. Vandermaesen); digitaal te consulteren: http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1983/art_20

23. Woelige electorale wateren en spanningsvelden binnen de liberale familie (juni 2007 - oktober 2012), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 3e ed., Liberaal Archief, Gent, 2012, pp.85-94 (Digitaal : https://hdl.handle.net/21.12117/584577).

24. Presentatie van "Lucien Brunin, Un tour du monde, 1929-1930". Liberaal Archief, 16 april 2013.

25. Elke boodschap vergt ook een drager. Codicologen en diplomatisten: twee werelden ? Over het internationaal congres over 'Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600'. In : Historici.Nl. Werken aan de geschiedenis van Nederland (https://www.historici.nl/nieuws/verslag-workshop-population-reconstruction-iish-0#sthash.pAzsV9Zr.dpuf).

26. Van Werveke, Hans (1898-1974), in : UGentMemorie.be; februari 2014 (http://www.ugentmemorie.be/dossiers/hoogleraren-letteren-wijsbegeerte).

27. Blauw Gent in de 19e en 20e eeuw, bij het verschijnen van het boek van Bart D'hondt 'Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent', 2014.

28. Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux aux Moyen Âge, in samenwerking met Thérèse de Hemptinne, Jeroen Deploige, en Jean-Louis Kupper (eds.) (Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sedert 2015). URL: www.diplomata-belgica.be.