Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


6. PUBLICATIES

6.1. In boekvorm

6.2. In verzamelwerken

6.3. Artikels in tijdschriften en bundels

6.4. Recensies

6.5. Publicaties over liberalisme

6.6. Publicaties over vrijzinnigheid

6.7. Jeugdpublicaties

 

 6.1. In boekvorm

1. Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384 1405). Excerpten uit de rekeningen der steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren. (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), (in 4º reeks), Brussel, 1959, XXXVI 488 pp.

2. De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384 1405). (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Verhandeling nr. 43), Brussel, 1961, XXXIV 420 pp.

3. De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), II. Uitgave. (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten), (in 4º reeks), Brussel, 1964, 654 pp.

4. Het historisch werk van dr. Paul Rogghé. De poëzie van Paul Rogghé, s.l. [Gent], s.d. [1964], 34 pp.

5. De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), I. Diplomatisch paleografische inleiding. (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten), (in 4º reeks), Brussel, 1966, XXIV 630 pp.

6. Lijst van de Doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967 en publicaties daaruit voortgevloeid, (Studia Historica Gandensia, nr. 100), Gent, 1968, 56 pp.

7. Liber Memorialis. 50 jaar afgestudeerden in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent (1920 1969), (Uitgave O.S.G.G. nr. 20), Gent, 1970, 88 pp.

8. De oorkonden der Graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), III. Documentatie en indices. (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten). (in 4º reeks), Brussel, 1971, 309 pp.

9. Lijst van de Doctoraats en Licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de Sektie Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid, (Studia Historica Gandensia nr. 163),Gent, 1973, 52 pp.

10. Chronologie (Kursus Heemkundige Vorsers. Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde), Assebroek, s. d. [1976].

11. Algemene inleiding tot de historische kritiek, (Uitg. Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost Vlaanderen), Gent, 1977, 21 pp.

Prevenier & Blockmans, De Bourgondische Nederlanden 12. Normalisation internationale des méthodes de publication des documents latins du moyen âge, Colloque de Barcelone, octobre 1974. (Comité International de Diplomatique), Roma, 1977, 37 pp. (in samenwerking met R. H. Bautier, e.a.).

13. Hulde Emile Lousse. Hommage E. Lousse, [Brussel], 1978, 58 pp.

14. Facetten van de vrijzinnigheid in Vlaanderen anno 1978, [Gent], 1978, 64 pp.

15. De Bourgondische Nederlanden (met een woord vooraf door R. Vaughan, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Antwerpen, Ed. Mercatorfonds, 1983, 406 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

16. Les Pays Bas Bourguignons (avec une préface par J. Glénisson, dir. d'études à l'Ecole des Hautes Etudes et Sciences sociales), Paris, Ed. Albin Michel, 1983, 408 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

17. De Bourgondische Nederlanden (in reeks : Rijksuniversiteit Gent. Wetenschappelijke Nascholing, 1983 1984), Gent, 1984, 38 pp.

18. Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigillographie pour une normalisation des éditions internationales des éditions de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la Sigillographie, Zaragoza, 1984, 221 pp.

19. Les Pays Bas Bourguignons. (in : Rijksuniv. Gent, Association des Ingenieurs sortis de l'Université de Gand), Gent, 1985, 36 pp.

20. The Burgundian Netherlands (foreword by R. Vaughan), Cambridge University Press, 1985, 405 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

21. Die Burgundische Niederlände, Verlag Chemie, Acta Humaniora, Weinheim, 1986, 405 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

22. Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544, deel I, 2 (teksten) 1276 1433, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 202, 's Gravenhage, 1987, 797 pp. (in samenwerking met J.G. Smit).

23. In de ban van Bourgondië, Fibula-Unieboek, Geschiedenis en cultuur paperbacks, Houten, 1988, 174 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

24. De gouden glans van de Bourgondische Nederlanden ook welvaart voor de gewone man ?, Reeks Pandora, Heerlen, 1989, 24 pp.

25. Nouveau Wauters. I. Introduction, bibliographie, microfiches ; II. Index topographique (2 vol.); III. Index onomastique ( coédition Commission Royale d'Histoire - Cetedoc). Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1989, zonder paginering (in samenwerking met Paul Tombeur en Philippe Demonty).

26. Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, deel I, 1 (inleiding, lijsten en indices) 1276-1433, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 201, 's Gravenhage, 1991, XXVI-286 pp. (in samenwerking met J.G. Smit).

27. Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Leuven-Apeldoorn, 1992, 224 pp.- 2de onveranderde druk, 1993 - 3de onveranderde druk, 1994.

28. Het historisch en kunsthistorisch onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Een dwarsdoorsnede. Commissieverslag maart 1993. Vl.I.R. -project. Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Brussel, uitg. Vl.I.R., 1993, 149 pp. (in samenwerking met E. Vanhaute, e.a.).

29. Evaluatierapport inzake het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag, Stichting voor Historische Wetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 1994, 13 pp. (in samenwerking met E.J. Fischer en A.E.M. Ribberink).

30. Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Leuven-Apeldoorn, 1995, 208 pp.- vierde, herziene druk - 5de onveranderde druk, 1996.

31. Notarial Instruments in Flanders between 1280 and 1452 (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, groot in-octavo reeks), Brussel, 1995, XXVIII 350 pp. (in samenwerking met James M. Murray en Michel Oosterbosch).

32. Vijfentwintig jaar Vlaamse liberalen, uitgave van het Liberaal Archief, Brussel - Gent, 1997, 36 pp.

33. De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid. 1384 - 1530, Amsterdam - Leuven, Meulenhoff Monografieën over Europese cultuur, 1997, 288 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

34. Thesaurus Diplomaticus. Guide de l'utilisateur. CD-Rom. Ed. : Cetedoc. Comité national du Latin médiéval. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, [Turnhout], 1997 (in samenwerking met Paul Tombeur, Philippe Demonty en Marie-Paul Laviolette).

35. Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, 414 pp. (in samenwerking met Th. de Hemptinne, M. Boone, M.-Th. Caron, W. Blockmans, e.a.).

36. Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, 414 pp. (in samenwerking met Th. de Hemptinne, M. Boone, M.-Th. Caron, W. Blockmans, e.a.).

37. Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Leuven - Apeldoorn, 1998, 216 pp.- zesde, opnieuw herziene druk.

38. Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1365-1376), (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, in 4º reeks), Brussel, 1999, XXX 540 pp. (in samenwerking met David Nicholas).

39. The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369-1530, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, XVIII + 286 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

40. La Commission internationale de diplomatique, 1965-2000, présentée à l'occasion du XIXe Congrès international des Sciences historiques (Oslo, 6 - 13 août 2000), avec une préface de François Bédarida, secrétaire général du C.I.S.H., Turnhout, Brepols, 2000, 34 pp.

41. De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid. 1384 - 1530, Amsterdam, Meulenhoff Monografieën over Europese cultuur, tweede druk 2000, 288 pp. (in samenwerking met Willem P. Blockmans).

42. Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Leuven - Apeldoorn, 2000, 208 pp.- zevende, opnieuw herziene druk (in samenwerking met Martha Howell en Marc Boone).

3 kaften van boeken
43. From Reliable Sources. An Introduction to Historical Methods, Cornell University Press, Ithaca - London, 2001, 207 pp. (in samenwerking met Martha Howell).

44. Mechelen : Lieu de Mémoire van de Bourgondische Nederlanden, Brussel, Academiae Analecta, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2001, 13 pp.

45. Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2003, X + 476 pp (in samenwerking met Romain van Eenoo).

46. Werkstatt des Historikers. Eine Einführung in die historischen Methoden, Kölln - Weimar – Wien, Bölhlau Verlag, 2004, VI + 261 pp. (in samenwerking met Martha Howell) (herausgegeben von Theo Köllzer).

47. Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Antwerpen - Apeldoorn, 2004, 208 pp.- tiende druk (in samenwerking met Martha Howell en Marc Boone).

48. Geschiedenis van Deinze. Deel 2. Deinze en Petegem in de 19e en 20e eeuw, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2005, X + 583 pp (in samenwerking met Romain van Eenoo).

49. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Letteren Universiteit Leiden, Utrecht, Qanu, 2006, 87 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

50. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Utrecht, Qanu, 2006, 79 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

51. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, Utrecht, Qanu, 2006, 77 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

52. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Geesteswetenschappen. Universiteit van Amsterdam, Utrecht, Qanu, 2006, 97 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

53. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Letteren. Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht, Qanu, 2006, 95 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

54. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Letteren. Rijksuniversiteit Groningen, Utrecht, Qanu, 2006, 153 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

55. Onderwijsvisitatie. Rapport Geschiedenis. Faculteit der Letteren. Universiteit Utrecht, Utrecht, Qanu, 2006, 147 pp. (in samenwerking met Friso Wielenga, e. a.).

56. Raad Het Laatste Nieuws. Een terugblik, Asse – Kobbegem, 2006, 27 pp.

57. Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2007, X + 732 pp (in samenwerking met Romain Van Eenoo en Erik Thoen).

58. Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, 414 pp. (digitale editie: Leiden, 2008 in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren; te consulteren als : (http://www.dbnl.org/tekst/prev002prin01_01/ )

2 kaften van boeken
59. Honor, Vengeance, and Social Trouble. Pardon Letters in the Burgundian Low Countries, Cornell University Press, Ithaca - London, 2015, X + 244 pp. (in samenwerking met Peter Arnade).
- Recensie door Andrew Brown, in : Comparative Studies in Society and History, vol. 57, n° 4, oct 2015, pp. 1086-1087; te consulteren via : http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9990710&fileId=S001041751500047X.
- Recensie door Justine Firnhaber-Baker in: The Medieval Review, Indiana University, te consulteren via: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/20595/26666.
- Recensie door Pieter Spierenburg, in: Renaissance Quarterly, LXIX, 1, Chicago, 2016, pp. 299-300.
- Recensie door Hanah Skoda in: Journal of Interdisciplinary History, vol. 47, n. 1, 2016, pp. 110-111, te consulteren via: https://muse.jhu.edu/issue/33475.
- Recensie door Thierry Boucquey, Scripps College, Claremont, In: Comitatus, A Journal of Medieval and Renaissance Studies, UCLA, 47, 2016, pp. 254-256; te consulteren via http://muse.jhu.edu/article/628032.
- Recensie door Aar Noordzij, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2016, n° 2, pp. 306-308.
- Recensie door Ellen Kittell, in: The American Historical Review, 121, 2016, pp. 1354-1355; te consulteren via: http://ahr.oxfordjournals.org/content/121/4/1354.full?X.
- Recensie door Quentin Verreycken, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en geschiedenis - Revue belge de philologie et d'histoire, dl. 93, 2015, pp. 901-906.
- Recensie door Graeme Small, in: Speculum, A Journal of Medieval Studies, 92-3, July 2014, pp.787-788.

60. Onze gratie en genade. Misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden, Antwerpen - Utrecht, 2015, ed. Houtekiet - Omniboek, 335 pp. (in samenwerking met Peter Arnade). Recensie door J. G., in: Christus Rex, te consulteren in www.christusrex.be/bb/51; door Kris Muyle,in: Boekenbijlage NL, 19-3-2016; door X in : Reisboeken.be, 20-1-2016; door Walter Smits, in : Kunsttijdschrift Vlaanderen, 2016, p. 357; in: Mel's Wonderland, 2016; in: Interxtect.be, 2016; door Nathan Van Kleij, De verhalen in en achter de genadebrief. Misdaad, intriges en sociale portretten, in : Madoc, 30 (2), 2016, pp. 116-118. Twee reacties, o.m. door Patrick Vandendaele : http://www.vanstockum.nl/boeken/geschiedenis-algemeen/middeleeuwen-500-1500/nl/onze-gratie-en-genade-walter-prevenier-peter-arnade-9789401906852/

61. Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux aux Moyen Âge, in samenwerking met Thérèse de Hemptinne, Jeroen Deploige, en Jean-Louis Kupper (eds.) (Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sedert 2015). URL: www.diplomata-belgica.be

62. Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement. Een maatschappelijk bewogen leven, Brussel - Gent, ed. VUBpress en Liberaal Archief - Liberas, 2018, 408 pp.


6.2. In verzamelwerken

1. Mede-uitgever als redacteur van het 'Tijdschrift voor Geschiedenis' (Groningen-Nederland), van tien jaargangen van dit Belgisch-Nederlands tijdschrift, tussen 1965 en 1975.

2. Mede-uitgever als redacteur van de 'Acta Hisoriae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands', uitgegeven door een Editorial Board aangesteld door het Nederlands Historisch Genootschap te Utrecht, van drie boekdelen van deze reeks (voortzetting van een exclusief Noord-Nederlandse reeks 'Acta Historiae Neerlandica'), nl. delen VI tot VIII, tussen 1973 en 1975.

3. Secretariaat van de "Studia Historica Gandensia" sinds 1975, 71 nummers verschenen onder deze leiding, nl. nrs. 196 tot 267.

4. Demografische evolutie en gedragspatronen van de 9de tot de 2Oste eeuw in de Nederlanden. (Studia Historica Gandensia, nr. 2OO) (in samenwerking met C. Vandenbroeke), Gent, 1977, 277 pp.

5. Algemene Geschiedenis der Nederlanden. (Hoofdredacteur coölrdinator en redacteur middeleeuwen), Haarlem, 1977 1983, (15 delen). Redactie ad hoc van deel IV, Haarlem, 198O, 5OO pp.

6. Voorzitter van de Belgische afdeling van de International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, en in die functie uitgever van de reeks "Standen en Landen", "Ancien Pays et Assemblées d'Etats"; sinds 1977, 17 boekdelen verschenen onder deze leiding (delen 72 tot 88).

7. Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 1982 en als dusdanig belast met de wetenschappelijke supervisie van de uitgaven in 4o en in 8o en met de uitgave van de Handelingen.

8. Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late middeleeuwen tot de 2Oste eeuw. (Studia Historica Gandensia, nr. 257), Gent, 1983, 216 pp. (in samenwerking met J. De Belder en C. Vandenbroeke).

9. Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14de en 15de eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek. Structures sociales et topographie de la pauvreté et de la richesse aux 14e et 15e siècles. Aspects méthodologiques et résultats de recherches récentes.(Studia Historica Gandensia, nr. 267), Gent, 1986, 176 pp. (in samenwerking met R. Van Uytven en E. van Cauwenberghe).

10. Marriage and Social Mobility in the Late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas moyen âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988. (Studia Historica Gandensia, nr. 274), Gent, 1989, 111 pp.

11. Répertoire des documents diplomatiques belges antérieurs à 1200 ('Nouveau Wauters'). Microfiches (analyses des documents)- Bibliographie - Index topographique (3 vol.) - Table Onomastique ; Bruxelles-Louvain la Neuve, ed. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis-Cetedoc, 1989 (in samen-redacteurschap met P. Tombeur).

12. Falsos y falsificaciones de documentos diplomaticos en la Edad Media, Zaragoza, Commission Internacional de Diplomatica, 1991, 192 pp. (in samenwerking met A.Canellas Lopez).

13. Marriage and Social Mobility in the Late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas moyen âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988. (Studia Historica Gandensia, nr. 274), Gent, 1992, 2de ed., 139 pp.

14. La draperie ancienne des Pays-Bas : débouchés et stratégies de survie (14 e. - 16 e. siècles). Drapery Production in the Late Medieval Low Countries : Markets and Strategies for Survival (14 th - 16 th Centuries). - Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, ed. W. Prevenier, n 1 -. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1993, 268 pp. (in samenwerking met M. Boone).

15. Bewerking met het oog op posthume uitgave van het werk van de h. A. Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405-1467), Brussel, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1994, 275 pp. + microfiches (in samenwerking met I. Schoups en C.Colyn).

16. Vocabulaire International de la Diplomatique, (Commission Internationale de Diplomatique. Comité International des Sciences Historiques), Valencia, Servei de Publicacions Universitat de Valencia, 1994, 308 pp. (in samenwerking met Maria Milagros Carcel Orti).

17. Prosopography and Computer. Contributions of Mediaevalists and Modernists on the Use of Computer in Historical Research (ed. K. Goudriaan, e.a.). - Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, ed. W. Prevenier, n 2 -. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1995, XXVI - 218 pp.

18. De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, door J.W.J. Burgers, in J.A.A.M. Biemans, J.P. Gumbert, W. Prevenier, e.a. (ed.), Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen, Paleografie, Codicologie, Diplomatiek, Leuven, uitg. Peeters, 1995, 3 delen, 820 pp. + CCCLI afbeeldingen.

19. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als eerste deel verscheen C. Van der Heijden, Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930, Tilburg, 1995.

20. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als tweede deel verscheen H.A.V.M. van Stekelenburg, Hier is alles vooruitgang. Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940, Tilburg, 1996.

21. Bibliographies on European Urban History. Belgium. Ireland. Spain. - Uitgave van Eurocit. European Urban History Programme (EU Human Capital and Mobility Programme) en Studia Historica Gandensia (n 282), Gent, 1996, 292 pp. (in samenwerking met P. Stabel).

22. Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, door Marianne Danneels, in : W. Prevenier (ed.), Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 3 -. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1995, 438 pp.

23. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als derde deel verscheen I. Merks - Van Brunschot, Broeders Penitenten 300 jaar 'Burgers in Pij', en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief, Tilburg, 1996.

24. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als vierde deel verscheen J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877, Tilburg, 1996.

25. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als vijfde deel verscheen Th. G. A. Hoogbergen en O. Smit, Brabantse monumenten leven, Tilburg, 1996.

26. Finances publiques et finances privées au bas moyen âge. Public and private Finances in the Late Middle Ages. - Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, ed. W. Prevenier, n 4 -. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1996, XV -248 pp. (in samenwerking met M. Boone).

27. Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaires dans les villes européennes 5moyen âge et temps modernes. Individual, corporate and judicial status in European cities (late middle ages and early modern period), door M. Boone - M. Prak (ed.), in : W. Prevenier (ed.), Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 5. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1996, VIII-290 pp.

28. Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510), door Hanno Brand, in : W. Prevenier (ed.), Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 6. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1996, XLIX-417 pp.

29. Core and periphery in late medieval urban society - Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij, door M. Carlier, A. Greve, W. Prevenier, P. Stabel (ed.), in : W. Prevenier (ed.), Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 7. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1997, 206 pp.

30. Dwarfs among Giants. The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages, door P. Stabel, in : W. Prevenier (ed.), Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 8. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1997, XVII-287 pp.

31. Vocabulaire International de la Diplomatique, (Commission Internationale de Diplomatique. Comité International des Sciences Historiques), Valencia, Servei de Publicacions Universitat de Valencia, 2 a edicio corregida, 1997, 308 pp. (in samenwerking met Maria Milagros Carcel Orti).

32. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als zesde deel verscheen H. Th. M. Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van 's Hertogenbosch van 1648 tot 1795, Tilburg, 1997.

33. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als zevende deel verscheen M. Th. Wijnen - Sponselee, Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant, 1916-1974, Tilburg, 1997.

34. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als achtste deel verscheen H. de Kuyper (ed.), In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON, Tilburg, 1997.

35. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als negende deel verscheen Th. Hoogbergen - T. Thelen, Hendrik Wiegersma, 1891-1969, medicus - pictor, Tilburg, 1997.

36. De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Studia, 72, 1997, 634 pp. (in samenwerking met B. Augustijn).

37. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als tiende deel verscheen A. H. Crijns, Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw, 1950-1985. Schaalvergroting en specialisatie, Tilburg, 1998.

38. De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime : recent onderzoek in nieuw perspectief, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Miscellanea Archivistica. Studia, 111, 1999, 168 pp. (in samenwerking met B. Augustijn).

39. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als elfde deel verscheen P. J. M. Martens, Schokkermannen en bootvissers. De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet, Tilburg, 1999.

40. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. dr. P. Nissen ; als twaalfde deel verscheen D. Vellenga, Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000, Tilburg, 1999.

41. La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du Congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 9, Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 2000, XIV - 581 pp. (in samenwerking met Th. de Hemptinne).

42. Inleider en mede-uitgever van : Hans Van Werveke, Herinneringen uit kinderjaren en jeugd, Gent, Liberaal archief, Verhandelingen 14, 2000, 151 pp.

43. Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar, Gent, 2002, 208 pp. (in samenwerking met Cl. Ysebaert en L. Pareyn).

44. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. Th. Thelen ; als dertiende deel verscheen H. van Stekelenburg, De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1947-1963, Tilburg, 2000.

45. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als veertiende deel verscheen C. Slegers, Antoon Coolen, 1897-1961. Biografie van een schrijver, Tilburg, 2001.

46. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als vijftiende deel verscheen J.J.A.M. Gorisse, De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout, Oosterhout, 2002.

47. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als zestiende deel verscheen J. Bader, Verborgen in Brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant, Tilburg, 2002.

48. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als zeventiende deel verscheen H. F. van de Griendt, Uit sphagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland, 1882-1983, Tilburg, 2002.

49. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als achttiende deel verscheen Martien Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van 's Hertogenbosch, circa 1200-1832, Tilburg, 2003.

50. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als negentiende deel verscheen Wilma Van Giersbergen, 'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant, Tilburg, 2003.

51. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als twintigste deel verscheen Mariëlle Polman (red.), Anton van Duinkerken. Een veelomvattend mens, Tilburg, 2003.

52. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 21e deel verscheen Gerard Van Gurp, Brabantse stoffen op de wereeldmarkt.Proto-industrialisering in de Meierij van ’s Hertogenbosch, 1620-1820, Tilburg, 2004.

53. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 22e deel verscheen Jan J.C. Huige, Chris Mol, 1892-1979. Van Brabantse dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier, Tilburg, 2004.

54. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 23e deel verscheen Jean C. M van Stratum, Bevolking in beweging, 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief, Tilburg, 2004.

55. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 24e deel verscheen T. Stevens, ‘Over honderd jaar is alles voorbij’. Brieven uit de crisistijd 1928-1936, Tilburg, 2005.

56. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 25e deel verscheen H. van de Moortel, Criminaliteit, rechtsplegingen straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714, Tilburg, 2005.

57. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 26e deel verscheen C. Boot en S. de Zoete, Artistiek damast van Brabantse bodem 1900-1960, Tilburg, 2005.

58. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 27e deel verscheen H. Giebels en F. Slits, Georgius Macropedius, 1487-1558. Leven en werken van een Brabantse humanist, Tilburg, 2005.

59. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 28e deel verscheen H. Koopmanschap (ed.), In Dongen stond een huis. De heerlijkheid Dongen in de Middeleeuwen, Tilburg, 2005.

60. Medewerker aan M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT & P. PONSAERS, Undercover. 175 jaar Veiligheid van de Staat. Tentoonstellingsgids, Brussel, 2005.

61. Medewerker aan M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT & P. PONSAERS, Undercover. 175 ans de la Sûreté de l’Etat, Guide de l’exposition, Bruxelles, 2005.

62. Medewerker aan M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT & P. PONSAERS (eds.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat, Brussel, Politeia, 2005.

63. Medewerker aan M. COOLS, K. DASSEN, R. LIBERT & P. PONSAERS (eds.), La Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l'État, Bruxelles, 2005,

64. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 29e deel verscheen Joks Janssen. Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000, Tilburg, 2006.

65. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 30e deel verscheen Marcel Van der Heijden, Brabantse letteren. Letterkunde als spiegel van culturele emancipatie in Noord-Brabant, 1796 - 1970, Tilburg, 2006.

66. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 31e deel verscheen Ad Van den Oord, Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939, Tilburg, 2007.

67. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 32e deel verscheen Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch. 1572-1629, Tilburg, 2007.

68. Mede-uitgever van: Koichi Watanabe (e.a.), Archives, pouvoir et société, Europe-Asie (Moyen Age - Temps modernes. Les enjeux de la conservation, [A Comparative Study of Historical Archives among Several Nations, National Institute of Japanese Literature], Tokyo, 2008, pp. 101-259.

69. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 33e deel verscheen Lauran Toorians, Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving, Tilburg, 2008.

70. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 34e deel verscheen Gerda Godrie - van Gils, Vrouwelijke vorming tussen Martha en Maria. Katholiek huishoudonderwijs in Noord-Brabant 1919-1968, Tilburg, 2008.

71. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 35e deel verscheen Arnoud-Jan Bijsterveld, Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant, Tilburg, 2009.

72. Mede-uitgever als redacteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg (Nederland), o.l.v. A. J. Bijsterveld ; als 36e deel verscheen Bram Noot, Lezen met een Roomse bril. Opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke scholen 1868-1924, Tilburg, 2010.

73. De bewogen beginjaren van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1938-1949), [Reeks Academica nr. 7], Brussel, KVAB Press, 2013, 192 pp.; mede-redacteur (samen met Els Witte en Hans Rombaut).

74. Voor Mens en Streek Herman De Croo Centrum, Gent, Liberaal Archief en Herman De Croo Centrum, 2013, Walter Prevenier & Kurt Braeckman, eds.

75. Albert Maertens, 1915-2015, Gent, Liberaal archief, 2015, 132 pp.

76. 35 jaar erfgoedbeleid. 35 jaar Liberaal Archief, Gent, Liberaal archief, 2016, X - 143 pp. (in samenwerking met Jan Kerremans en Peter Laroy).

77. Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement. Een maatschappelijk bewogen leven, Brussel - Gent, ed. VUBpress en Liberaal Archief - Liberas, 2018, 408 pp.


6.3. Artikels in tijdschriften en bundels

1. Het Brugse Vrije als Vierde lid van Vlaanderen, in : Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent, 24 26 april 1957, Leuven, 1957, pp. 3O7 311.

2. Representatief karakter van de Vlaamse Parlementen der XIVe eeuw, in : Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, XII, 1958, pp. 1O1 11O.

3. Historische Objectiviteit over Wereldoorlog II, in : De Vlaamse Gids, 43e jg., nr. 1, jan. 1959, pp. 1 1O.

4. Bibliographie de l'Histoire de Belgique 1958, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XXXVII, nr. 4, 1959, pp. 967 1O6O. (in samenwerking met J. Dhondt e.a.).

5. Het Brugse Vrije en de Leden van Vlaanderen, in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, Société d'Emulation, Brugge, XCVI, 1959, pp. 5 63.

6. Repartitie der beden van 1394 en 1396 in het Land van Aalst, in : Het Land van Aalst, XI, nr. 6, 1959, pp. 26O 27O.

7. Scoorkinne (Niclais), in : Biographie Nationale, Bruxelles, XXX, nr. 2, 1959, kol. 761 63.

8. Stads en Kasselrijrekeningen als bronnen voor lokalegeschiedenis, in : Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek van het heemkundig genootschap van het Meetjesland, nr. 1O, 1959, pp. 55 65.

9. De oudste rekening van het stadje Biervliet (uittreksels) 1 mei 14O4 3O april 14O5, in : Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het heemkundig genootschap van het Meetjesland, nr. 1O, 1959, pp. 66 77.

1O. De oudste rekening van het ambacht Assenede (in extenso) 12 sept. 14O2 24 oktober 14O3, in : Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het heemkundig genootschap van het Meetjesland, nr. 1O, 1959, pp. 78 85.

11. Hulde aan prof. dr. P. Geyl bij zijn emeritaat, in : De Vlaamse Gids, Brussel, 43e jg., 1959, pp. 723 729.

12. Bibliographie de l'Histoire de Belgique 1959, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XXXVIII, nr. 4, 196O, pp. 1O82 1186. (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

13. Stads en Kasselrijrekeningen als bronnen voor lokalegeschiedenis, in : Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, Voorlichtingsreeks, nr. 25, Gent, 196O, 31 pp.

14. De beden in het graafschap Vlaanderen onder Filips de Stoute (1384-1404), in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XXXVIII, nr. 2, 196O, pp. 33O 365.

15. Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1960, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XXXIX, 1961, nr.4, pp. 1159 1246 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

16. Réalité et Histoire : le Quatrième Membre de Flandre, in: Revue du Nord, Lille, XLIII, 1961, pp. 5 14.

17. Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1961, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XL, 1962, nr. 4, pp. 1239 1336 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

18. Bibliographie de l'histoire de Belgique 1962, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLI, 1963, nr.4, pp. 1168 1238 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

19. Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, graaf van Henegouwen, keizer van Constantinopel, in : Nationaal Biografisch Woordenboek. (Kon. Vlaamse Academiën van België), I, Brussel, 1964, kol. 224 237.

20. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen (1342 14O4), in : Nationaal Biografisch Woordenboek. (Kon. Vlaamse Academiën van België), I, Brussel, 1964, kol.499 524.

21. Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen-âge, in : Finances et Comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècles, Colloque International, Blankenberge, 6 9 1962, Bruxelles, 1964, pp.111 145.

22. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1963, in : B.T.F.G., XLII, 1964, nr. 4, pp. 1314 14O3.

23. Les Etats de Flandre depuis les origines jusqu'en 179O, in: Cinq Cent ans de Vie Parlementaire en Belgique, 1464 1964, Leuven, 1965, pp. 15 59. (XXXIII, 1965, Standen en Landen, Anciens Pays et Assemblées d'Etats). Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 16.

24. Oorkondenregesten der graven van Vlaanderen in de 12de en 13de eeuw, in : Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XX, 1965, pp. 62 64.

25. Un problème de chronologie : La transition du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191 12O5), in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLIII, 1965, nr. 2, pp. 556 571. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 35).

26. Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199 : het verbod der leningen tegen interest, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 78e jg., 1965, pp. 389 4O1. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 43).

27. Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1964, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLIII, 1965, pp.133O 1415 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

28. Een woekerverbod van de graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniekrechterlijke handschriften, in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis Revue d'Histoire du Droit, XXXIV, 1966, pp. 194 225. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 51).

29. Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1965, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLIV, 1966, pp.1217 1312 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

3O. Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie descomtes de Hainaut et dans le 'Chronicon Hanoniense' de Gislebert de Mons (1171 12O5), in : Miscellanea Mediaevaliain memoriam J. F. Niermeyer, Groningen, 1967, pp. 245 255.(Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 82).

31. Bibliographie de l'Histoire de Belgique, 1966, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXV, 1967, pp.1217 13O1 (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

32. La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre européen à la fin du XIIe siècle, in : Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, CXXV, 1967, pp. 34 93. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 76).

33. Rapport der afdeling "Geschiedenis"van het Vlaams Filologencongres te Antwerpen, 1963, in: Handelingen van het XXVe Vlaams Filologencongres Antwerpen, verschenen, 1967, pp.357 394.

34. Bede, in : Grote Winkler Prins, III, 1967, pp. 328 331.

35. Bourgondië, in : Grote Winkler Prins, IV, 1967, pp. 396 398.

36. Internationaal Colloquium van het Liber Floridus te Gent,in: Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXI, 1968, pp. 196 198.

37. Capetingen, Coeur Jacques, in : Grote Winkler Prins, V, 1968, pp. 72, 558.

38. Filips I tot Filips VI, koningen van Frankrijk ; Frankrijk, Geschiedenis Middeleeuwen, Winkler Prins, VII, 1968, pp. 493 494, 688 69O.

39. De verhouding van de clerus tot de locale en regionale overheid in het graafschap Vlaanderen in de late middeleeuwen, in : Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België, Middeleeuwen en Moderne Tijden. Verslag Colloquium over Religieuze geschiedenis, Brussel, 1967, in : Bibl. de la Revue d'Histoire ecclésiastique, XLVII, 1968, pp. 9 46. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 1O3).

4O. Het probleem van de fiscale immuniteit van de clerus in de Nederlanden (13de tot 15de eeuw), in : Hand. van het 3Oe Nederlands Filologencongres, Groningen, 1968, pp. 142 143.

41. Bibliografie van de geschiedenis van België 1967, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVI, 1968, pp. 1252 1346. (in samenwerking met J. Dhondt e.a.).

42. Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXII, 1969, pp. 469 481. (Ook in Studia Historica Gandensia nr. 13O).

43. Giselbert van Bergen, in : Grote Winkler Prins, 1969, VIII, pp. 367.

44. Honderdjarige Oorlog, in : Grote Winkler Prins, 1969, IX, pp. 5O7 511.

45. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1968, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1969, XLVII, pp. 1217 13O9. (in samenwerking met J. Dhondt e.a.).

46. Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteurs identificatie van diplomatische teksten. Anamnhcic, in : Gedenkboek Prof. Dr. E. A. Leemans, Gent, 197O, pp. 291 3O1. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 144).

47. Isabella van Beieren, koningin van Frankrijk ; Jeanne d'Arc; Jacquerie ; Jan de Blinde, koning van Bohemen, Jan I en II, koningen van Frankrijk ; Karel III tot VIII, koningen van Frankrijk, in: Grote Winkler Prins, 197O, X, pp. 177, 373 375, 289, 312, 3O9, 662 663.

48. Paleografie,in : Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, dl. VI, Gent, 197O, pp. 351 354.

49. Bibliografie van de geschiedenis van Belgißëß, 1969, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, 197O, pp. 1255 1352.

5O. Lodewijk II tot XI, koningen van Frankrijk, in : Grote Winkler Prins, 1971, pp. 158 159.

51. Marcel (Etienne), in : Grote Winkler Prins, XII, 1971, pp. 593 594.

52. In Memoriam Prof. Mr. Egied I. Strubbe (1897 197O), in : De Brug, jg. 1971, pp. 43 60.

53. Het vak geschiedenis in het Middelbaar Onderwijs, in : Volksbelang, jg.94, 2, 1971, p. 2.

54. Die südlichen Niederlande, in : W. WATTENBACH R. HOLTZMANN, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Deutsche Kaizerzeit Teil III, Nachtrage zu Teil I II, (Ed.F.J. SCHMALE), Darmstadt, 1971, pp. 41 56, 18O 194.

55. Bibliografie van de Geschiedenis van België, 197O, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLIX, 1971, pp. 1192 13O1. (in samenwerking met J. Dhondt e.a.).

56. Oorkonden Oorkondenleer, in : Grote Winkler Prins, XIV, 1972, pp. 556 559.

57. Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio professionele evoluties (veertiende tot zestiende eeuw) in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 87, nr. 1, 1972, pp. 44 59.

58. Vooroordeel en stereotypie in het geschiedenisonderwijs: oorzaken en remedies, in : De Vooroordelen in het geschiedenisonderwijs, uitgave van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Organisatie, Methodes, Stages, nr. 6O,1972, pp. 41 52.

59. Petit Jean, in : Grote Winkler Prins, XV, 1972, pp. 324.

6O. De zin van de lokale geschiedschrijving, in : Kultureel Jaarboek van de provincie Oost Vlaanderen, 1971, dl. 1, Gent, 1972, pp. 267 273.

61. Strubbe (Egied,Idesbald), rechtshistoricus, hoogleraar, in : Nationaal Biografisch Woordenboek (Kon. Academiën van België), V, Brussel, 1972, kol. 868 873.

62. Verslag van de besprekingen in de Eerste Sectie Financiën, in : Economische Geschiedenis van België, Behandeling van de bronnen, Handelingen van het colloquium te Brussel 17 19 nov. 1971, A. R. A., 1972, pp. 9 9O.

63. Naschrift bij M. Gysseling, Chronologie en topografie van de Reinaert, in : Naamkunde, IV, 1972, pp. 2O9 22O.

64. Ten Geleide, in : E. I. Strubbe, De luister van ons oudrecht, verzamelde Rechtshistorische studies, Fac. Rechtsgeleerdheid, R.U. Gent, nr. 5, Brussel, 1973, pp. 11 26. (in samenwerking met R. C. Van Caenegem en J. Van Rompaey).

65. Vrijzinnigheid en vormingswerk in het 19de eeuwse Willemsfonds Centraal Beheer of decentralisatie via afdelingen rond 187O, in : De Vlaamse Gids, LVII, nr. 5, mei 1973, pp. 51 54.

66. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1971, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, L, 1972, pp. 1145 124O. (in samenwerking met J. Dhondt e.a.).

67. Les perturbations dans les relations commerciales angloflamandes entre 1379 et 14O7.Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation, in : Economies et Sociétés au moyen âge, Mélanges offerts à Ed. Perroy, Paris, 1973, pp. 477 497.

68. De open universiteit gedachte : een passend antwoord op een werkelijk tekort ?, in : De Vlaamse Gids, 57e jg., nr., sept. 1973, pp. 65 7O.

69. Inleiding, in : Johan Huizinga 1872 1945, Tentoonstelling ter gelegenheid van de Johan Huizinga Herdenking, 14 3O maart 1973, Universiteitsbibliotheek, Gent, 1973, pp. 1 2.

7O. Artikels over Basse (M.), Cornette (A.), Fredericq (Paul), Fris (V.), Keyser (P. de), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, pp. 134-135, 338, 538-539, 541, 785-786.

71. Johan Huizinga en de geschiedschrijving der 2Oste eeuw. Dwarsligger of kind van zijn tijd ?, in : De Vlaamse Gids, 57e jg., nr. 11, nov. 1973, pp. 74 82.

72. Prijzen en lonen in de domeinen der Gentse abdijen (St.Pieters en St. Baafs) (13de 14de eeuw), Prix et salaires dans les domaines des abbayes gantoises (13e 14e siècles),in : C. VERLINDEN, e.a., Dokumenten voor de Geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, IV, 1973, pp. 23O 325. (in samenwerking met K. Deblonde Cottenier, G.Van Damme De Mey).

73. De laat middeleeuwse vorstelijke kanselarijen als exponenten van een modern of archaïsch staatsapparaat, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXVII, 1974, pp. 2O2 21O.

74. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1972, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LI, 1973, pp. 858 99O (in samenwerking met J. Dhondt, e.a.).

75. Valois, in : Grote Winkler Prins, XIX, 1974, pp. 76-77.

76. Officials in Town and Countryside in the Low Countries. Social and professional Developments from Fourteenth to the Sixteenth Century, in : Acta Historicae Neerlandicae, Studies on the History of the Netherlands, Den Haag, 7de jg., 1974, pp. 1-17.

77. Francqui-prijs 1974 voor Prof. Dr. R.C. Van Caenegem, in: De Brug, 1974, nr. 2, pp. 88-91.

78. In memoriam Prof. Dr. Hans van Werveke, in : Bulletin van het OSGG, Oud-studenten Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent, november 1974, nr. 24, pp. 3-36.

79. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1973, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIIe jg., 1974, pp. 894-1030 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

80. Emile-Christian Coppens, Laureaat van de prijs voor geschiedenis der prov. Oost-Vlaanderen 1972, in : Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen, 1973, 27ste jg., 1974, nr. 1, pp. 46-52.

81. In memoriam Hans van Werveke, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXVIII, 1975, pp. 1-5.

82. Woord vooraf, in : J. DE LAET-BERGMANS, Genealogische ontleding der Staten van Goed van Moerbeke-Waas, I-II, Uitg. VVF Gouw O. Vl., 1975.

83. Bevolkingscijfers en professionele strukturen der bevolking van Gent en Brugge in de 14de eeuw, in : Album Charles Verlinden, Gent, 1975, pp. 269-304.

84. Armoede in de Nederlanden van de 14de tot het midden van de 16de eeuw : bronnen en problemen, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XXXVIII, 1975, pp. 501-538 (in samenwerking met W. Blockmans).

85. Bijdragen over Minnaert (G.D.), Vandekindere (Léon), Verhulst (Adr.), Victor de Hoonfonds, Vroede (Maurits de), Werveke (Hans van), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lannoo, Tielt-Utrecht, dl. 2, 1975, pp. 966, 1716, 1768-1769, 1806, 1992, 2021-2022.

86. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1974, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIII, 1975, pp. 1150-1283 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

87. Het Willemsfonds 1851-1976, in : Spiegel Historiael, XI, 1976, nr. 4, pp. 216-223.

88. L'écriture des actes des rois de France de 1108 à 1223. A propos d'un ouvrage récent, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 54ste jg., 1976, nr. 2, pp. 517-527.

89. Verantwoording. Opstand en pacificatie in de Lage Landen, in: Syllabus van het Tweedaagse Colloquium bij de herdenking van de Pacificatie van Gent (22-23 oktober 1976), Gent, 1976, pp. 11-12.

90. Openbare armenzorg te 's Hertogenbosch tijdens de groeifase, 1435-1535, in : Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis (Ann. Soc. d'Histoire des Hôpitaux), XII, 1976, pp. 19-78 (in samenwerking met W. Blockmans).

91. Hans van Werveke, in : Twintig eeuwen Vlaanderen, XIV, Vlaamse figuren, Hasselt, 1976, pp. 381-384.

92. Noblesse de Flandre au moyen-âge. A propos d'un ouvrage récent, in : Le moyen âge, 1976, pp. 343-348.

93. De vrijzinnige problematiek in het Willemsfonds tussen 1951-1976, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 33-64.

94. Willemsfonds buiten Vlaanderen (1951-1976), in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 65-71.

95. Willemsfonds, in : Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, Gent, IX, 1977, pp. 347-348.

96. Hans van Werveke, 1898-1974, in Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 122-126.

97. Motieven van leliaardsgezindheid in Vlaanderen in de periode 1297-1305, in : De Leiegouw, XIX, 1977, pp. 273-288.

98. Geschiedenis van Beieren, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, pp. 236-239.

99. De bevolking van Nieuwpoort in de 14de en 15de eeuw, in: Demografische Evoluties en Gedragspatronen van de 9de tot de 20ste eeuw in de Nederlanden, Studia Historica Gandensia, nr. 200, Gent, 1977, pp. 247-275 (in samenwerking met B. De Meyer).

100. Werveke (Johannes van), in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. VII, Brussel, 1977, kol. 1070-1076.

101. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1976, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LV, 1977, pp. 1102-1212 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

102. L'école des "Annales" et l'historiographie néerlandaise, in: Septentrion, VII, 1, 1978, pp. 47-54.

103. Poverty in Flanders and Brabant from the Fourteenth to the Mid-Sixteenth Century : Sources and Problems, in : Acta Historiae Neerlandicae, X, 1978, pp. 20-57.

104. Geschiedenis-vervalsing onder dictaturen, in : De Vlaamse Gids, LXII, nr. juli-augustus, 1978, pp. 46-59.

105. La Bourgeoisie en Flandre au XIIIe siècle, in : Revue de l'université de Bruxelles, 1978/4, pp. 407-428. (Ook in Studia Historica Gandensia, nr. 231).

106. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1977, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVI, 1978, pp. 930-1033 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

107. Het boek voor het gedrukte boek, in : Boek en bibliotheek, I, nr. 4, 1979, pp. 73-80.

108. Hoofdtrekken en resultaten van de geschiedschrijving in België na Wereldoorlog II, in : Ons Erfdeel, XXII, nr. 4, 1979, pp. 553-562.

109. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1978, in : Belgische Tijdschriften voor Filologie en Geschiedenis, LVII, 1979, pp. 935-1035 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

110. Inleiding tot H. Van Werveke, Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek, in : Meded. Kon. Ac. voor Wett., Lett. en Schone Kunsten van België, Brussel, 1979, pp. 4-6.

111. Arnemuiden, Artevelde (Jakob v.), Artevelde (Filips v.), in: Lexikon des Mittelalters, I, Lief. 5, München, 1979, kol. 999, 1066-1067.

112. De Belgische staat tussen 1944 en 1980, en daarna, in : De Vlaamse Gids, 1980, nr. 4, pp. 73-83.

113. Avesnes (Haus), Balduin I, Kaiser v. Konstantinopel, Balduin VIII, Graf von Flandern, in : Lexikon des Mittelalters, München, I, Lief. 7, 1980, kol. 1297, 1368-69, 1371.

114. Geschiedenis-vervalsing onder dictaturen, in : Tijdschrift voor Diplomatie, VII, nr. 3, nov. 1980, pp. 144-153.

115. Tussen crisis en welvaart : sociale veranderingen 1300-1500, in :Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1980, IV, pp. 42-86 (in samenwerking met W. Blockmans, e.a.).

116. Bibliografie van de Geschiedenis van België, 1979, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXVIII, 1980, pp. 894-992 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

117. De Gentse Burgerij ten overstaan van de volksklasse (13de-14de eeuw), in : Gent, Geschiedenis van een stad, uitg. Vlied, Gent, 1981, pp. 19-31.

118. Woord vooraf, in : M. BOONE - M. DUMON - B. REUSENS, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent, 1483-1503, Kortrijk, 1981 (285 p.), pp. 7-9.

119. Nieuwe kunst in de Zuidelijke Nederlanden, Vlaamse schilderkunst in de 15de eeuw, in : A.F. MANNING - M. DE VROEDE, Spectrum Atlas van historische plaatsen in de Lage Landen, Utrecht-Antwerpen, 1981, pp. 74-77.

120. En marge de l'assistance aux pauvres : l'aumônerie des comtes de Flandre et des ducs de Bourgogne (13e-début 16e siècle), in : Liber amicorum Jan Buntinx, Symbolae Facultatis Litteratum et Philosophiae Lovaniensis, Leuven, 1981, pp. 97-120.

121. Duizend afgestudeerde historici aan de Gentse Rijksuniversiteit (1891-1981), in : Lustrumbulletin Oud Studenten Geschiedenis, Gent, 1982, nr. 28, pp. 7-17.

122. Vrijzinnigheid : levensbeschouwelijk en sociaal verschijnsel. Dossier, in : Keesings Nieuwe Reflector, 1982, nr. 4, pp. 109-116.

123. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1980, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1981, 59, pp. 883-993 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

124. De Nederlanden in de Late Middeleeuwen : een stukje Europa, in : Digo, Didactiek in het Geschiedenis-onderwijs, 1982, 5, pp. 143-149.

125. Boves, Friede v. (1185), in : Lexikon des Mittelalters, II, München, 1982, kol. 524-525.

126. Nieuwe inzichten van Duitse mediëvisten over de sociale en politieke spanningen in een aantal laat-middeleeuwse steden, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1982, LX, pp. 339-354 (in samenwerking met J. Baerten).

127. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1981, in : Belgisch Tijdchrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, 1982, pp. 898-1000 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

128. Duizend afgestudeerde historici aan de Gentse Rijksuniversiteit (1934-1981), in : Bulletin van het O.S.G.G., R.U.Gent, XXIX, maart 1983, pp. 17-24.

129. Het eigen gezicht van de liberale partij in Vlaanderen, 1961-1981, in : Ons Erfdeel, Algemeen Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, XXV, 1982, nr. 2, maart-april, pp. 186-204.

130. Naar aanleiding van twee recente publicaties : Extreem-rechts in België, in : Boek en Bibliotheek, nr. II, 4, 1982, okt. - dec. nr., pp. 85-89.

131. Een nieuwe synthese der Belgische Geschiedenis na 1830, in : De Vaamse Gids, LXVII, 1983, nr. 2, pp. 77-83.

132. Vrijzinnigheid en liberalisme, in : R. WILLEMEYNS (ed.), Actuele facetten van Vrijzinnigheid in Vlaanderen, Studiereeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, nieuwe serie, nr. 15, Brussel, 1983, pp. 111-124.

133. Over historische bronnen en vervalsingen, in : Wij, Vlaams Nationaal Weekblad, XXIX, 1983, nr. 37, 15 sept. 1983, pp. 10-11.

134. Vlaanderen wordt opnieuw de "leading lady", in : Wij, Vlaams Nationaal Weekblad, XXIX, 1983, nr. 38, 22 sept. 1983, pp. 8-9.

135. La démographie des villes du comté de Flandre aux XIVième et XVème siècles. Etat de la question. Essai d'interpretation, in : Revue du Nord, LXV, nr. 257, 1983, pp. 255-275.

136. Chronik Flandern/Niederlande/burgundischer Staat, in : Lexikon des Mittelalters, II, fasc. 62, München, 1983, kol. 1979-1981.

137. 1302 : de politieke en sociaal-economische context in Europees perspektief, in : L. SIMONS (ed.), De Leeuw, universeel symbool en wapen van Vlaanderen. Publik. van de Stadsbibl. en het Arch. en Mus. van het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 1983, pp. 31-40.

138. Chroniken von Flandern, in : Lexicon des Mittelalters, II, Lief. 64, 1983, kol. 2031-2032.

139. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1982, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXI, 1983, pp. 895-1004 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

140. Vrijzinnige strukturen zijn een noodzakelijk kwaad zolang de ideologische overkant niet verstandiger wordt, in : Intermediair, tijdschrift voor leidinggevende personen, jg. 1984, nr. 2, 20 jan. 1984, pp. 13-14. Tevens verschenen in Bindteken, I, nr. 1, apr. 1984, pp. 10-12. Verder ook verschenen in : K. François (ed.), Durf te denken. Denken over moraal en actuele maatschappelijke thema’s, Antwerpen, 1996, pp. 109-112.

141. Vocabulaire international de la Diplomatique, in : Folia Caesaraugustana, 1, Diplomatica et Sigillographica, Zaragoza, 1984, pp. 111-168 (in samenwerking met R.H. Bautier, e.a.).

142. Normes internationales pour la publication des documents financiers, administratifs et domaniaux du moyen-âge, in: Folia, Caessaraugustana, 1, Diplomatica et Sigillographica, Zaragoza, 1984, pp. 75-93 (in samenwerking met R.H. Bautier, e.a.).

143. Normes internationales pour la publication des lettres et correspondances, in : Folia, Caesaraugustana, 1, Diplomatica et Sigillographica, Zaragoza, 1984, pp. 65-74 (in samenwerking met R.H. Bautier, e.a.).

144. Kritische stemmen over politieke besluitvorming in een parlementaire democratie van de jaren 30 tot vandaag, in: Boek en Bibliotheek, jg. 1984, nr. II, 10, pp. 226-229.

145. Huldiging van de laureaat provinciale prijs voor Geschiedenis 1982 : José Verschaeren's "Julius Vuylsteke, Klauwaard en Geus", in : Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen, 1982, XXXVI, 1984, pp. 99-102.

146. De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis in de laatste vijfentwintig jaar (1959-1984), in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1984, CL, pp. 9-40.

147. La Commission Royale d'Histoire pendant les vingt-cinq dernières années (1959-1984), in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, Bruxelles, 1984, CL, pp. 41-71.

148. Walter Prevenier, in : Handelingen vaan de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1984, CL, pp. 172.

149. Zit er beleid en bewuste keuze in het doseren van de diverse terreinen van collectieve voorziening waarop de gemeenten van de Zuidelijke Nederlanden tijdens het Ancien Régime actief zijn geweest ?, in : Handelingen van het 11de Internationaal Colloquium, Spa, 1-4 september 1982, Het openbaar initiatief van de gemeenten in België. Historische grondslagen (Ancien Régime), Gemeentekrediet van België, Historische uitgaven, reeks in 8o, nr. 65, 1984, pp. 719-743.

150. Y-a-t-il une gestion et un choix délibéré dans le dosage des divers secteurs où les communes de l'Ancien Régime dans les Pays-Bas méridionaux ont été actives ?, in : Actes du Colloque Internationales, Spa, 1-4 sept. 1982. L'initiative publique des Communes de Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime), Crédit Communal de Belgique, Collection Histoire, série in 8o, no 65, 1984, pp. 695-718.

151. Briefwisseling tussen de Vier leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en diens echtgenote Margareta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privilegies door vorstelijke ambtenaren en instellingen (1398-1402), in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1984, CL, pp. 506-522.

152. De charmes van de diplomatie : centraliserende hertogen van Bourgondië in de (machts-)balans met een autonomistisch Gents stadspatriciaat 1379-1438, in : Feestbundel voor Maurits Gysseling, Leuven, Instituut voor Naamkunde, 1984, pp. 293-300.

153. Bronnen voor de Historische demografie van de Zuidelijke Nederlanden in de middeleeuwen. Kritische beschouwingen, in: F. DAELEMANS, Bronnen en methoden van de historische demografie voor 1850. Handelingen van de studiedag te Brussel, 23 mei 1984. Archief- en Bibliotheekwezen in België, extra-nummer 24, Brussel, 1984, pp. 3-43.

154. La Chancellerie des Comtes de Flandre (12ème-14ème siècle), in : Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissanceforschung, herausgegeben von Gabriel Silagi, nr. 35 : Landsherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kongress für Diplomatik, München, 1983, München, 1984, pp. 433-454 (in samenwerking met Th. de Hemptinne en M. Vandermaesen).

155. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1983, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1984, LXII, nr. 4, pp. 579-857 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

156. Rubens in Berkeley, in : Ons Erfdeel, 1985, 28, nr. 1, pp. 45-56.

157. De onderdrukking van vrijheid en individu in de totalitaire staat : Nazi-Duitsland, in : E. STRUBBE, e.a., De geschiedenis van het conservatieve denken, uitgaven Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, nr. 19, Brussel, 1985, pp. 29-47.

158. Fictie en Historische realiteit : Colijn van Rijssele's "De Spieghel der minnen", ook een spiegel van sociale spanningen in de Nederlanden der late middeleeuwen ?, in: Koninklijke Souvereine Kamer van Rhetorica van Vlaanderen de Fonteyne, jg. 1984, XXXIV (2de reeks, nr. 26), ppp. 9-33. (Ook in Studia Historica Gandensia nr. 263, Gent, 1985) (in samenwerking met Th. de Hemptinne en M. Boone).

159. Nederlands-Poolse Kulturele ontmoetingen, in : F. VYNCKE, Handelingen van het Internationaal Colloquium. Nederlands-Poolse Kulturele ontmoetingen, Gent, 1985, pp. 5-6.

160. Ontsluiting van bronnen uit de middeleeuwen, in : K. KOOYMANS, e.a., Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 's Gravenhage, 1985, pp. 13-27.

161. Bibliografie van de geschiedenis van België, 1984, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1985, LXIII, nr. 4, pp. 795-880.

162. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis over 1984, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLI, 1985, pp. XIX-XXV.

163. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1984, in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CLI, 1985, pp. XVIII-XXIV.

164. Egmonder Annalen, in : Lexikon des Mittelalters, III, Lief. 51, 1986, kol. 1615.

165. Ehe in der Gesellschaft des Mittelalters, in : Lexikon des Mittelalters, III, Lief. 52, 1986, kol. 1635-1640 (in samenwerking met Th. de Hemptinne).

166. Henri Pirenne et les villes des anciens Pays-Bas au bas moyen-âge (XIVe-XVe siècles), in : Archives et Bibliothèques de Belgique, Bruxelles, 1986, numéro spécial : 28, pp. 27-50.

167. Aan de vooravond van "een nieuwe tijd". De Nederlanden in de dertiende eeuw, in : E. CORDFUNKE, F. HUGENHOLTZ, K. SIERKSMA, Handel en wandel in de 13de eeuw, Muiderberg, 1986, pp. 127-138.

168. Sociale spanningen rond leprozen en akkerzieken in 15de eeuwse Vlaanderen, in : W. FRIJHOFF, M. HIEMSTRA, Bewogen en bewegen, Liber Amicorum H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Tilburg, 1986, pp. 232-248.

169. Inleiding tot het colloquium - Introduction au colloque, in: W. PREVENIER, R. VAN UYTVEN, E. VAN CAUWENBERGHE, Structures sociales et topographie de la pauvreté et de la richesse aux 14e et 15e siècles, Studia Historica Gandensia, Gent, 1986, nr. 267, pp. 3-5.

170. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis over 1985, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLII, 1986, pp. XXXI-XLI.

171. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1985, in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CLII, 1986, pp. XXX-XL.

172. Pirenne à Gand, in : F. BIERLAIRE - J.L. KUPPER, Henri Pirenne de la cité de Liège à la ville de Gand, Actes du Colloque organisé à l'Université de Liège le 13 décembre 1985, Liège, 1987, pp. 23-44.

173. De betekenis van Vuylsteke in de 19de eeuw, in : Boek en Bibliotheek, Tijdschrift voor de bibliotheekvereniging van het Willemsfonds, III, 1987, 2, pp. 19-20.

174. Herman Vanderpoorten in de Belgische politiek, 1949-1984, in: Op de lippen van Herman Vanderpoorten, Lier, 1987, pp. 16-35.

175. Vrouwenroof als middel tot sociale mobiliteit in het 15de-eeuwse Zeeland, in : D.E.H. DE BOER, J.W. MARSILJE, De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht, 1987, pp. 410-424.

176. Bibliografie van de geschiedenis van België 1985, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXV, 1989, nr. 2, pp. 313-415 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

177. Meer ademruimte voor de Letteren en Wijsbegeerte. De USA Faktor, in : Universiteit Gent, 2de jg., nr. 1, sept. 1987, pp. 12-13.

178. Flandern, Von späten 12.Jhr. bis zum frühen 16.Jhr., in: Lexikon des Mittelalters, bd. IV, München, 1987, kol. 518-524.

179. Een blik op de geschiedenis (intervieuw door G. Foutré en J. Du Chau), in : Kampus, nr. 3, januari 1988, pp. 10-11.

180. Historische grondslagen van de Belgische staat tot 1830, in: Ph. BODSON, Et. DAVIGNON, e.a., België, eenheid in verscheidenheid, Tielt, 1987, pp. 16-18.

181. Fondements historiques de l'Etat Belge jusqu'en 1830, in: Ph. BODSON, Et. DAVIGNON, e.a., Belgique, Unité et Diversité, Gembloux, 1987, pp. 16-18.

182. Historical foundations of the Belgian State up to 1830, in: Ph. BODSON, Et. DAVIGNON, e.a., Belgium, Unity of Diversity, Tielt, 1987, ppp. 16-18.

183. Historische Grundlagen des Belgischen Staates bis 1830, in: Ph. BODSON, Et. DAVIGNON, e.a., Belgien, Eintracht in Vielfalt, Eupen, 1987, pp. 16-18.

184. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis over 1986, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIII, 1987, pp. XVII-XXIII.

185. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1986, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLIII, 1987, pp. XVI-XXII.

186. L'informatisation de la "Table chronologique" d'A. Wauters, Méthodologie du nouveau répertoire des documents diplomatiques belges antérieurs à 1200, Avant propos, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIII, 1987, pp. 223-225 (in samenwerking met P. Tombeur).

187. Bibliografie van de geschiedenis van België 1986, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXVI, 1988, 2, pp. 329-430 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

188. Inzicht van kritische tijdgenoten in de sociale facetten der fiscaliteit en in sociaal-politiek onrecht in Vlaanderen (13de-15de eeuw), in : Arbeid in veelvoud. Een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, VUB Press, Brussel, 1988, pp. 51-60.

189. Inleiding, in : L. François, Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de R.U.Gent van 1982 tot 1987 en publikaties daaruit voortgevloeid tot december 1987, Gent, 1988, Studia Historica Gandensia, nr. 272, pp. I-XXIX.

190. Huwelijk en cliëntèle als sociale vangnetten. Leuven in de vijftiende eeuw, in : Van Blauwe Stoep tot Citadel, Varia Historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata, 's Hertogenbosch, 1988, pp. 83-91.

191. Le siècle d'Or de la Hollande : un produit des exilés flamands, in : Septentrion, Revue de Culture néerlandaise, XVII, nr. 3, 1988, pp. 64-65.

192. Impressies over de Nederlanden in New Jersey, in : Ons Erfdeel, XXXI, nr. 5, 1988, pp. 713-720.

193. Hollands culturele Gouden Eeuw : een produkt van uitgeweken Zuidnederlanders, in : Ons Erfdeel, XXXI, nr. 5, 1988, pp. 786-787.

194. Vijfenzeventig jaar Liberale Emancipatie. Een verhaal van politieke drukking en politieke machtswerving, in : Volksbelang, CX, nr. 10, nov. 1988, pp. 2-3 ; nr. 11, dec. 1988, pp. 4-5.

195. Bibliografie van de Geschiedenis van België 1987, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXVII, 1989, pp. 338-465 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

196. Gent. II. Spätmittelalter, in : Lexikon des Mittelalters, bd. IV, Lief. 39, München, 1988, kol. 1240-1244 (in samenwerking met M. Boone).

197. Le fonds photographique des chartes concernant les principautés des Pays-Bas avant 1225 et son traitement par ordinateur, in : P. RÜCK, Fotografische Sammlungen mittelalterlichen Urkunden in Europa, bd. I, Sigmaringen, 1989, pp. 131-136 (in samenwerking met Th. de Hemptinne).

198. De oprichting van de PVV-PLP en haar gevolgen (1958-1969), in : A. VERHULST - H. HASQUIN, Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, 1989, pp. 331-340 (in samenwerking met L. Pareyn).

199. De taalkundige splitsing (1968-1979), in : A. VERHULST -H. HASQUIN, Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, 1989, pp. 341-352.

200. La fondation du PLP-PVV et ses conséquences (1958-1968), in: A. VERHULST - H. HASQUIN, Le libéralisme en Belgique. Deux cent ans d'histoire, Bruxelles, 1989, pp. 331-340 (en collaboration avec L. Pareyn).

201. Le séparation linguistique (1960-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN, Le libéralisme en Belgique. Deux cent ans d'histoire, Bruxelles, 1989, pp. 341-352.

202. Introduction, in : W. PREVENIER, Marriage and social Mobility in the late Middle Ages. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988, Studia Historica Gandensia, nr. 274, Gent, 1989, pp. 3-7.

203. Veertiende en vijftiende eeuw. De 'stadstaat"-droom, in: J. DECAVELE, Gent. Apologie van een rebelse stad, Antwerpen, 1989, pp. 80-105 (in samenwerking met M. Boone)

204. Quatorzième et quinzième siècles. Le rêve d'un Etat urbain, in : J. DECAVELE, Gand. Apologie d'une ville rebelle, Anvers, 1989, pp. 80-105 (in samenwerking met M. Boone).

205. 1300-1500. The 'city-state'dream, in : J. DECAVELE, Ghent. In Defence of a Rebellious City, Antwerp, 1989, pp. 80-105 (in samenwerking met M. Boone).

206. Van Hertogen, burgers en minder wel-varende luyden in de glansjaren van de Bourgondische Nederlanden, in : Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum. Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, Gent, 1988, Internationale Verenging voor Neerlandistiek, 1989, pp. 369-376.

207. Confiscatie van Gentse leliaards in 1314-1316, in : Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem, 1989, pp. 155-159.

208. De Nieuwe Wauters, in : Universiteit Gent, 4de jaargang, nr. 1, 1989, p. 17.

209. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis over Geschiedenis over 1987, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIV, 1988, pp. XVII-XXIII.

210. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1987, in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CLIV, 1988, pp. XVI-XXII.

211. Huldiging Achiel De Vos, in : Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, XL, 1989, pp. 7-12

212. Lucien De Coninck en de structurering van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, in : Lucien De Coninck (1909-1988). Publicatie 't Zal Wel Gaan, nr. 2, Gent, 1990, pp. 37-42 (in samenwerking met G. Declercq).

213. Quelques réflexions sur la situation de l'individu face au pouvoir dans les Pays-Bas de l'Ancien Régime, in : Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XLVIII, L'individu face au pouvoir, Man versus Political Power, troisième partie, Europe Occidentale (XIIe-XVIIIe siècles), Bruxelles, 1989, pp. 349-365.

214. De betekenis van Frans Grootjans in het politieke bestel, in : Frans Grootjans aan het woord. Terugblik in zorg en hoop, S.l. [Gent], 1990, pp. 11-36.

215. La chancellerie de l'empire latin de Constantinople (1204-1261), in : V.D. van Aalst en K.N. Cigaar (ed.), The Latin Empire, A.A. Bredius Foundation, Hernen, 1990, pp. 63-81.

216. Woord Vooraf, in : E.C. Coppens, Paul Fredericq, Gent, 1990, pp. I-III.

217. Violence against Women in a Medieval Metropolis : Paris around 1400, in : B.S. Bachrach - D. Nicholas, Law, Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe, Essays in Honor of Bryce Lyon, [Studies in Medieval Culture, XXVIII, Western Michigan University, Kalamazoo, 1990, pp. 262-284.

218. Huldiging van Antoon De Baets en Véronique Lambert, in : Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, XLIII, 1989, pp. 128-130.

219. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1988, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLV, 1989, pp. XIX-XXVII.

220. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1988, in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CLV, 1989, pp. XVIII-XXVI.

221. Bolland, Bollandus, Jan (1596-1665), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, p. 33.

222. Cauchie, Alfred (1860-1922), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, pp. 49-50.

223. Fruin, Robert (1823-1899), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, pp. 98-99.

224. Gachard, Louis-Prosper (1800-1885), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, pp. 101-102.

225. Ganshof, François-Louis (1895-1980), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, pp. 102-103.

226. Geyl, Pieter (1887-1966), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, pp. 106-107.

227. Huizinga, Johan (1872-1945), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, p. 149.

228. Kluit, Adriaan (1735-1807), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, p. 170.

229. Papenbroeck (Papebrochius), Daniël von (1628-1714), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, p. 232.

230. Pirenne, Henri (1862-1935), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, 1991, p. 236.

231. Romein, Jan (1893-1962), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20.Jahrhundert, München, 1991, p. 260.

232. Werveke, Hans van (1898-1974), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, 1991, pp. 337-338.

233. De essentie van het politiek liberalisme in België, in : Boek en Bibliotheek, VI, 1990-6, pp. 5-6 (voordien ook reeds in : Volksbelang, CXII, nr. 5, mei 1990, p. 5).

234. Aloïs Gerlo : Noch hoveling, noch gunsteling, in : Ons Erfdeel, XXXIV, 1991, pp. 463-464.

235. Ter inleiding, in : E.I. Strubbe-L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden, Fotomechanische herdruk door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1991, p. I.

236. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1989, in : Jaarboek 1989 van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, LI (1991), pp. 268-272.

237. Rapport over de prijsvraag "Gent en de Bourgondische hertogen, ca. 1384-1453 : een sociaal-politieke studie in een proces van staatsvorming", in : Jaarboek 1989 van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, LI (1991), pp. 125-126.

238. Procès-verbal de la séance. Assemblée générale de la Commission International de Diplomatique, tenue à Madrid le 27 août 1990, in : A. CANELLAS LOPEZ, Falsos y falsificaciones de documentos diplomaticos en la Edad Media, (Commision Internacional de Diplomatica), Zaragoza, 1991, pp. 7-10.

239. Aloïs Gerlo, getuigenis, in : E. De Maesschalck, Ten huize van ...., Brussel, 1991, pp. 94-95.

240. Bibliografie van de Geschiedenis van België 1988, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXVIII, 1990, 2, pp. 352-463 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

241. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1989, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLVI, 1990, pp. XXIII-XXXIII.

242. Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1989, in : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CLVI, 1990, pp. XXII-XXXII.

243. Bibliografie van de Geschiedenis van België 1989, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXIX, 1991, 2, pp. 342-465 (in samenwerking met R. Van Eenoo, e.a.).

244. [Wetenschapsonderzoek in Vlaanderen], Het woord van professor Walter Prevenier, in : Knack, 26 februari 1992, p. 181.

245. Zevenhonderdvijftig jaar succesvolle kleinschaligheid te Eeklo : een prestatie van formaat, in: Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, XLII, 1991, pp. 217-223.

246. Euregio "avant la lettre" rond de Noordzee in de late middeleeuwen, in : Gent werkt, nr. 90, maart 1992, pp. 66-67.

247. A Euro Region "avant la lettre" around the North Sea in the Late Middle Ages, in : Gent works, n 90, maart 1992, pp. 69-71.

248. De wereld van de vrijzinnigheid, in : R. De Schryver-R. Dillemans, Wegwijs Cultuur, tweede editie, Leuven, 1992, pp. 283-292 (in samenwerking met L. Ponteur).

249. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis over 1990, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLVII, 1991, pp. XXI-XXXIII.

250. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1990, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLVII, 1991, pp. XX-XXXII.

251. Leden van Vlaanderen ('Glieder von Flandern'), in : Lexikon des Mittelalters, bd. V, Lief. 8, München 1991, kol.1789.

252. Ludwig II. von Nevers, in : Lexicon des Mittelalters, bd. V, Lief. 10, München 1991, kol. 2196.

253. Ludwig von Male, in : Lexicon des Mittelalters, bd. V, Lief. 10, München 1991, kol. 2196.

254. Emile de Laveleye (1822-1892) : een liberale intellectueel, in : Volksbelang, CXV, 1993, n 1, pp. 5, 7.

255. Le réseau urbain en Flandre (XIII e.- XIX e. siècle) : composantes et dynamique, in : Le réseau urbain en Belgique dans une perspective historique (1350-1850). Une approche statistique et dynamique. 15 e. Colloque International Spa 4-6 sept. 1990. Actes, Bruxelles, Crédit Communal, 1992, pp. 157-200 (in samenwerking met J.P. Sosson en M. Boone).

256. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1991, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLVIII, 1992, pp. XVII-XXXV.

257. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1991, in : Bulletin de la Commission royale d'histoire, CLVIII, 1992, XVI-XXXIV.

258. Bibliografie van de geschiedenis van België 1990, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXX, 1992, 2, pp. 420-546 (in samenwerking met R. Van Eenoo e.a.).

259. De steden van de Zuidelijke Nederlanden in de late middeleeuwen : stedelijke identiteit en corporatieve solidariteiten, in : Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, CLXXXIII, 1993-1, pp.25-42 (in samenwerking met M. Boone).

260. Les villes des Pays-Bas méridionaux au bas moyen âge : identité urbaine et solidarités corporatives, in : Bulletin du Crédit Communal, CLXXXIII, 1993-1, pp. 25-42 (i.s.m. M. Boone).

261. Inleiding en verantwoording van de reeks (Introduction à la collection), in : M. Boone - W. Prevenier, La draperie ancienne dans les Pays-Bas : débouchés et stratégies de survie (14 e. -16 e. siècles). Drapery Production in the Late Medieval Low Countries : Markets and Strategies for Survival (14 th - 16 th Centuries), Leuven-Apeldoorn, 1993, pp. 5-10.

262. Préface, in : M. Boone - W. Prevenier, La draperie ancienne des Pays-Bas : débouchés et stratégies de survie (14 e. - 16 e. siècles). Drapery Production in the Late Medieval Low Countries : Markets and Strategies for Survival ( 14th - 16th Centuries), Leuven-Apeldoorn, 1993, pp. 11-14 (in samenwerking met M. Boone).

263. Geforceerde huwelijken en politieke clans in de Nederlanden : de ontvoering van de weduwe van Guy van Humbercourt door Adriaan Vilain in 1477, in : H. Soly - R. Vermeir (ed.), Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof. dr. M. Baelde, Gent, 1993, pp. 299-307.

264. Revendications salariales et conjoncture économique : les salaires de foulons à Gand et à Leyde au XV e. siècle, in : E. Aerts, e.a. (ed.), Studia Historica Oeconomica. Liber amicorum Herman van der Wee, Leuven, Universitaire Pers, 1993, pp. 59-74 (in samenwerking met M. Boone en H. Brand).

265. Bibliografie van de geschiedenis van België 1991, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXI, 1993, pp. 384-543 (in samenwerking met R. Van Eenoo e.a.).

266. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1990, : in : Jaarboek 1990 van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, LII, 1990 (1992), pp. 268-273.

267. Het historisch en kunsthistorisch onderzoek aan de Vlaamse universiteiten, in : Vlaamse Interuniversitaire Raad, Verslag der Werkzaamheden in 1993, [Brussel], 1994, pp.81-88 (in samenwerking met E. Vanhaute).

268. Woord Vooraf, in : A. Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405-1467), Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1994, pp. 5-7.

269. Traduction des termes du vocabulaire en langue néerlandaise, in : M.M. Carcel Orti (ed.), Vocabulaire International de la diplomatique, Valencia, Commission Internationale de Diplomatique, Universitat de Valencia, 1994, pp. 168-174.

270. Index alphabétique des termes néerlandais, in : M.M. Carcel Orti (ed.), Vocabulaire International de la diplomatique, Valencia, Commission Internationale de Diplomatique, Universitat de Valencia, 1994, pp. 276-285.

271. Court and city culture in the Low Countries from 1100 to 1530, in : E. Kooper (ed.), Medieval Dutch Literature in its European Context, Cambridge Studies in Medieval Literature, Cambridge, University Press, 1994, pp. 11-29.

272. A Useful Synthesis on Medieval Flanders, in : The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook (1994-95), Rekkem, 1994, pp. 285-86.

273. Dutch-Speaking Culture in the United States, in : The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook (1994-95), Rekkem, 1994, pp. 271-72.

274. Robrecht III, Graf von Flandern, in : Lexikon des Mittelalters, bd. VII, Lief. 4, München, 1994, kol. 895-96.

275. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1991, : in : Jaarboek 1990 van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, LIII, 1991 (1993), pp. 223-231.

276. Ze waren zo lief, de studenten van de jaren '60. Waren ze ? , in : Forum, Maandblad van de PSW, okt. 1993, n 1, pp. 17-20.

277. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1992, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIX, 1993, pp. XVII-XXXI.

278. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1992, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLIX, 1993, pp. XVI-XXX.

279. Adri Verhulst : een liberale klauwaard en geus, in : W. Prevenier, e.a. (ed.), Liber Amicorum Adriaan Verhulst, Gent, Willemsfonds, 1995, pp. 9-39.

280. Les triangles Eglise, Etat, Société et Eglise, Famille, Société laïque dans les Pays-Bas Bourguignons du XVe siècle, in : F. Alvarez-Péreyre, Le Politique et le Religieux, Cahiers du Centre de recherche français de Jérusalem, Jérusalem, 1995, pp. 119-137,

281. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1993, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLX, 1994, pp. XVII-XXVII.

282. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1993, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLX, 1994, pp. XVI-XXVI.

283. Pluralisme en samenwerking in de Vlaamse Beweging (1944-1995), in : A. Verhulst - L. Pareyn (ed.), Huldeboek prof. dr. Marcel Bots, Gent, 1995, pp. 195-208.

284. The scholarly career of professor Adriaan Verhulst, in : J.M. Duvosquel - E. Thoen (ed.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gent, 1995, 15-30 (i.s.m. E. Thoen).

285. Paleografie, in : J. Art (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?, deel 3a, Hulpwetenschappen, Centrum voor Geschiedenis Univ. Gent, Stichting Mens en Kultuur Gent, 1995, pp. 35-73.

286. Zegelkunde, in : J. Art (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?, deel 3a, Hulpwetenschappen, Centrum voor Geschiedenis Univ. Gent, Stichting Mens en Kultuur Gent, 1995, pp. 75-89.

287. Chronologie, in : J. Art (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?, deel 3a, Hulpwetenschappen, Centrum voor Geschiedenis Univ. Gent, Stichting Mens en Kultuur Gent, 1995, pp. 91-128.

288. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1994, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXI, 1995, pp. XVII-XXIX.

289. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1994, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLXI, 1995, pp. XVI-XXVIII.

290. Message du secrétaire général de la CID pour les Actes, in : J. Marques (ed.), Diplomatique royale du moyen âge, XIIIe - XIVe siècles, Actes du Colloque, Porto, 1996, pp. 21-22.

291. Vrij denken en vrij handelen in Vlaanderen na Wereldoorlog II, in : De Geus van Gent, jaargang 28, nr. 5, mei 1996, pp. 19-20.

292. Kanselarijregisters als ambtelijk geheugen en als politiek instrument. Het register van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers uit 1328-1338, in : J. De Zutter, e.a. (ed.), Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan dr. Johan Decavele, Gent, 1996, pp. 417-429.

293. De oprichting van de PVV-PLP en haar gevolgen (1961-1968), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), De liberalen van 1846 tot 1996, Brussel, 1996, pp. 176-188 (in samenwerking met L. Pareyn).

294. De taalkundige splitsing (1968-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), De liberalen van 1846 tot 1996, Brussel, 1996, pp. 189-203.

295. La fondation du PLP-PVV et ses conséquences (1961-1968), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), Les libéraux de 1846 à 1996 en Belgique, Bruxelles, 1996, pp. 166-179 (en collaboration avec L. Pareyn).

296. Le séparation linguistique (1968-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), Les libéraux de 1846 à 1996 en Belgique, Bruxelles, 1996, pp. 180-195.

297. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1992, : in : Jaarboek 1990 van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, LIV, 1992 (1994), pp. 280-286.

298. Introduction to the colloquium on Public and Private Finances in the Late Middle Ages, in : M. Boone - W. Prevenier (ed.), Finances publiques et finances privées au bas moyen âge, Leuven - Apeldoorn, 1996, pp. IX-XV.

299. Culture et groupes sociaux dans les villes des anciens Pays-Bas au moyen âge, in : J. M. Duvosquel, J. Nazet, A. Vanrie, Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles, 1996, pp. 349-359.

300. Het opsporen en interpreteren van beeldmateriaal van vóór 1800, in : J. Art (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?, deel 3b, Hulpwetenschappen, Centrum voor Geschiedenis Univ. Gent, Stichting Mens en Kultuur Gent, 1996, pp. 187-199 (in samenwerking met A. Delva).

301. Les notaires publics dans les anciens Pays-Bas du XIIIe au XVIe siècle, in : Historia, Instituciones, Documentos, 23, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1996, pp. 385-401 (in samenwerking met J.M. Murray en M. Oosterbosch).

302. Impressies uit Princeton, in : De Bokkerijder, Tijdschrift van de Sociale Werkgroep Geschiedenis, 2, 1997, pp. 16-18.

303. Bij wijze van besluit : zoektocht naar het hart van de middeleeuwse stad, in : M. Carlier, A. Greve, W. Prevenier, P. Stabel (ed.), Core and periphery in late medieval urban society - Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij, reeks o.l.v. W. Prevenier, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 7. Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 1997, pp. 193-199.

304. Impressies uit Princeton, in : Gent Universiteit, XI, 7, 1997, p. 7.

305. Traduction des termes du vocabulaire en langue néerlandaise, in : M.M. Carcel Orti (ed.), Vocabulaire International de la diplomatique, Valencia, Commission Internationale de Diplomatique, Universitat de Valencia, 1997, pp. 168-174.

306. Index alphabétique des termes néerlandais, in : M.M. Carcel Orti (ed.), Vocabulaire International de la diplomatique, Valencia, Commission Internationale de Diplomatique, Universitat de Valencia, 1997, pp. 276-285.

307. Regards croisés sur Georges Duby, in : Clio, Revue de l'Association des historiens de l'UCL, n 111, janvier - mars 1997, pp. 19-22.

308. Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw, in : Handelingen Genootschap voor Geschiedenis, 133, 1996, pp. 163-171.

309. Piet van Brabant en het Volksbelang (1960-1996), in : Volksbelang, 119, n 7, september 1997, pp. 7-9.

310. Chivalric and Urban Culture in the Low Countries during the Late Middle Ages, in : J. Deleu (ed.), The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook, 1997-1998, 278-280.

311. Les notaires publics dans les anciens Pays-Bas du XIIIe au XVIe siècle, in : P. Ostos - M. L. Pardo (eds.), Estudios sobre el Notariado Europeo (Siglos XIV - XV), Universidad de Sevilla, 1997, pp. 53-71 (in samenwerking met J.M. Murray en M. Oosterbosch).

312. Sept cents ans de vie urbaine à Mons, in : J.-M. Cauchies (ed.), 700 ans de franchises à Mons. Les privilèges de Jean d'Avesnes (1295). Actes du colloque du 14 octobre 1995 (ed. Annales du Cercle Archéologique de Mons, 77), 1996, pp. 227-235.

313. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1995, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXII, 1996, pp. XXVII-XXXIX.

314. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1994, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLXII, 1996, pp. XXVI-XXXVIII.

315. Toespraken gehouden tijdens de persconferentie georganiseerd op 8 mei 1996 ter gelegenheid van de publicatie van het werk Au camp de Flossenbürg (1945). Toespraak van de h. Walter Prevenier, secretaris-penningmeester van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXII, 1996, pp. LVIII-LIX.

316. Préface du Guide de l'utilisateur, in : Thesaurus Diplomaticus. Guide de l'utilisateur. CD-Rom. Ed. : Cetedoc. Comité national du Latin médiéval. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, [Turnhout], 1997 (in samenwerking met P. Tombeur).

317. Prosopographia Burgundica, in : Francia, Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 24/1, 1997, pp. 147-148 (in samenwerking met W. Paravicini e.a.).

318. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1996, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXIII, 1997, pp. XIX-XXXIII.

319. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1996, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLXIII, 1997, pp. XVIII-XXXII.

320. La conservation de la mémoire par l'enregistrement dans les chancelleries princières et dans les villes des anciens Pays-Bas du moyen âge, in : K. Borchardt - E. Bünz (eds), Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte, Peter Herde zum 65. Geburtstag, 1, Stuttgart, 1998, pp. 551-564.

321. Elites, middengroepen en arbeiders in de stad en op het platteland, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 72-91.

322. Ontspanning in stad en dorp, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 114-141.

323. Imitatie en specifiek gedrag, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 156-181.

324. Middeleeuwse families en gezinnen, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 184-231.

325. Mechanismen van sociale controle, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 268-293.

326. De netwerken in actie, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 294-319.

327. Slotwoord, in : W. Prevenier, Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, pp. 379-391.

328. Elites, classes moyennes et ouvriers, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp.72- 91.

329. Les divertissements à la ville et à la campagne, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 114-141.

330. Imitation et comportements spécifiques, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 156-181.

331. Les réseaux familiaux, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 184-231.

332. Méchanismes de contrôle social, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 268-293.

333. Les réseaux en action, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 294-319.

334. Conclusion, in : W. Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, pp. 379-391.

335. Het verleden van de vrijzinnigheid in België, in : F. Demeyere - C. Pijpen (eds.), Over vrijzinnigheid gesproken. Verleden, heden, toekomst, Brussel, VUBpress, 1998, pp. 17-30.

336. De mislukte lente van de eruditie in België na 1830, in : J. Tollebeek, G. Verbeeck en T. Verschaffel (ed.), De lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan R. de Schryver, Leuven, 1998, pp. 263-272.

337. Ouderwets en modern bij uuraanduiding in de Nederlanden (14e - 15e eeuw), in : D. P. Blok, J.W.J. Burgers, e.a. (ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer, Publ. van het Meertens Instituut, 19, Amsterdam, 1998, pp. 347-355.

338. Raymond van Uytven : een getuigenis, in : Liber Amicorum Raymond van Uytven, "Proeve 't al, 't is prysselyck", Consumption in European Towns, Antwerpen, 1998, pp. 9-23.

339. Basse (Maurits), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 395 ; Cornette (Arthur), ibid., pp. 802-803 ; Fredericq (Paul), ibid., pp. 1204-1205 ; Grootjans (Frans), ibid., pp. 1368-1369 ; Keyser (Paul de), ibid., pp. 1714-1715 ; Minnaert (G. D.), ibid., p. 2062 ; Rogghé (Paul), ibid., p. 2642 ; Vanderkindere (Léon), ibid., pp. 3155-3156 ; Verhulst (Adriaan), ibid., pp. 3239-3240 : Victor de Hoonfonds, ibid., p. 3299 ; Werveke (Hans van), ibid., pp. 3686-3687.

340. Panel 7 Geschiedenis, in : M. H. Meijerink (ed), Onderwijsvisitatie. De kwaliteit van het universitair onderwijs. Visitatie Letteren. Gecombineerde onderwijs- en onderzoekbeoordeling, VSNU, Utrecht, 1998, pp. 60-62, 95-97, 131-137, 246-247, 258-261, 301-305, 326-341, 367-371, 443-451, 521-524, 543, 584.

341. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1997, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXIV, 1998, pp. XXI-XXXV.

342. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1997, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLXIV, 1998, pp. XX-XXXIV.

343. Violence against Women in Fifteenth-Century France and the Burgundian State, in : B.A. Hanawalt and D. Wallace (eds), Medieval Crime and Social Control, Minneapolis - London, University of Minnesota Press, 1999 (Medieval Cultures, Volume 16), pp. 186-203.

344. Inleiding, in : W. Prevenier en B. Augustijn (eds), De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime : recent onderzoek in nieuw perspectief, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Miscellanea Archivistica. Studia, 111, 1999, pp. 7-9.

345. La chancellerie pontificale et les centres ecclésiastiques de rédaction de chartes dans les anciens Pays-Bas méridionaux du XIe au XIIIe siècle, in : P. Herde - H. Jakobs (eds), Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert [Archiv für Diplomatik, Beiheft 7], Kölln, Weimar, Wien, 1999, pp. 131-145 (in samenwerking met Th. de Hemptinne).

346. Macht en onmacht van journalisten, politici en rechters. De casus van Sabra en Chatila in Beyrouth, Libanon, in 1982-1983, in : J. Art - L. François (eds), Docendo discimus. Liber Amicorum Romain van Eenoo, Gent, 1999, pp.445-462.

347. Jaarverslag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor 1998, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXV, 1999, pp. XXXV-XLIX.

348. Rapport annuel de la Commission royale d'Histoire pour 1998, in : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CLXV, 1999, pp. XXXIV-XLVIII.

349. Avant-propos [du président], in : La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du Congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 9, Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 2000 (in samenwerking met Th. de Hemptinne), pp. IX-XI.

350. Mot d'accueil du président, in : La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du Congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 9, Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 2000 (in samenwerking met Th. de Hemptinne), pp. XIII-XIV.

351. La production et la conservation des actes urbains dans l'Europe médiévale, in : La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du Congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries, n 9, Leuven-Apeldoorn, ed. Garant, 2000 (in samenwerking met Th. de Hemptinne), pp. 559 - 570.

352. La genèse et les activités de la Commission internationale de diplomatique (1965-2000), in : W. Prevenier (ed.), La Commission internationale de diplomatique, 1965-2000, présentée à l'occasion du XIXe Congrès international des Sciences historiques (Oslo, 6 - 13 août 2000), Turnhout, Brepols, 2000, pp. 7-13.

353. The Low Countries, 1290-1415, in : M. Jones (ed.), The New Cambridge Medieval History, voL. VI, c. 1300 - c. 1415, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 570-594, 1007-1014.

354. La stratégie et le discours politique des ducs de Bourgogne concernant les rapts et les enlèvements de femmes parmi les élites des Pays-Bas au XVe siècle, in : J. Hirschbiegel - W. Paravicini (eds), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neuzeit. 6. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Gölttingen, Dresden 26. bis 29. September 1998, Stuttgart, 2000, pp. 429-437.

355. Memoires : een betrouwbare vorm van egodocument ? Inleiding tot de Herinneringen uit Kinderjaren en Jeugd van Hans van Werveke, in : Hans Van Werveke, Herinneringen uit Kinderjaren en Jeugd, Gent, Liberaal Archief, Reeks Verhandelingen, 14, 2000, pp. 5-27.

356. De jeugdherinneringen van Hans Van Werveke, in : Boek en Bibliotheek, VIII, maart 2001, n 1, pp. 9-13.

357. Een talentenjager met talent, in : L. Pareyn, Albert Maertens, sociaal bewogen en liberaal, Gent - Asse-Kobbegem, Liberaal Archief en Stichting Het Laatste Nieuws, 2001, pp. 81-87.

358. Een makelaar in ideeën : Albert Maertens, in : Volksbelang, Liberaal Vlaams Tijdschrift, jaargang 124, n 5, september 2001, pp. 5-7.

359. Leliaards en klauwaards voor en na 1302. Loyauteit, collaboratie en opportunisme, in : P. Trio, D. Heirbaut, D. van den Auweele, Omtrent 1302, Leuven, Leuven University Press, 2002, pp. 137-159.

360. Memoir of Charles Verlinden, in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 77, n 3, July 2002, pp. 1048-1050.

361. Bolland, Bollandus, Jan (1596-1665), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 32.

362. Cauchie, Alfred (1860-1922), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 54.

363. Fruin, Robert (1823-1899), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 108.

364. Gachard, Louis-Prosper (1800-1885), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 111.

365. Ganshof, François-Louis (1895-1980), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 112.

366. Geyl, Pieter (1887-1966), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 115-116.

367. Huizinga, Johan (1872-1945), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 162-163.

368. Kluit, Adriaan (1735-1807), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 182.

369. Papenbroeck (Papebrochius), Daniël von (1628-1714), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 248.

370. Pirenne, Henri (1862-1935), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 254-255.

371. Romein, Jan (1893-1962), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, p. 278.

372. Werveke, Hans van (1898-1974), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 356.

373. Les ambitions d'origine et les positions actuelles de la Commission internationale de diplomatique, in : A. J. Kosto - A. Winroth (eds), Charters, Cartularies, and Archives : The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999), Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 2002, pp. 1-7.

374. Willy De Clercq : een Belgisch politicus van Europees formaat, in : W. Prevenier, Cl. Ysebaert, L. Pareyn (eds), Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar, Gent, 2002, pp. 15 - 61.

375. Avant-propos, in : A. Greve - E. Lebailly (eds), Comptes de l'argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Vol. 2, Année 1469. Le Registre CC 1924 des Archives Générales du Royaume, Bruxelles [Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Recueil des Historiens de la France. Documents financiers et administratifs, tome X], Paris, 2002, pp. V-VI.

376. Conscience et perception de la condition sociale chez les gens du commun dans les anciens Pays-Bas des XIIIe et XIVe siècles, in : P. Boglioni, R. Delort, Cl. Gauvard, Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Actes du Congrès de Montréal 1999, Publications de la Sorbonne, Paris, 2002, pp. 175-189.

377. Gender and early emancipation in the Low Countries in the late Middle Ages and early modern period, in : Jessica Munns and Penny Richards (eds.), Gender, Power and Privilege in Early Modern Europe, Harlow – London, 2003, pp. 21-39, 176-180 (in samenwerking met Thérèse de Hemptinne en Marc Boone).

378. Memoir of Adriaan E. Verhulst, in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 78, n° 3, July 2003, pp. 1054-1055 (in samenwerking met David Nicholas en Bryce Lyon).

379. Commentaar bij Anne-Laure Van Bruaene, Sociabiliteit en competitie, en bij Arjan van Dixhoorn, Burgers, branies en bollebozen, in: Bart Ramakers (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, pp. 86-89.

380. Verantwoording, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. VIII-X.

381. Het ontstaan van stad en bestuurlijke entiteit, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 10-25.

382. De keuren en de vrijheden, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 47-54.

383. De stad en haar vorsten, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 55-82 (samen met René Vermeir).

384. De lokale instellingen, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 83-102 (samen met René Vermeir).

385. De specifieke bevoegdheden van de stadsmagistraat, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 103-121 (samen met René Vermeir).

386. Impact van oorlogen en crisissen op het dagelijks leven, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 122-132 (samen met René Vermeir).

387. Sociale vangnetten, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 221-230 (samen met Paul Huys).

388. Ziekenzorg en ziekten in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 231-233 (samen met Paul Huys).

389. Pest en epidemieën in de Middeleeuwen, , in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 234-236.

390. Ouders, kinderen en brede familie in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 344-350.

391. Kortsluitingen in het familieleven in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 350-352.

392. Sociale controle in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 352-354.

393. Misdaad en straf, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 365-379 (samen met René Vermeir).

394. Feesten en ontspanning, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 380-396 (samen met René Vermeir).

395. Conclusies: de betekenis van Deinze in het Ancien Régime, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 461-467.

396. Referentieapparaat, in : Walter Prevenier (ed.), Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, 2003, pp. 468-475.

397. Ritual (Civic), in : William Ch. Jordan (ed.), Dictionary of the Middle Ages, Supplement I, New York, Scribner Ed., 2004, pp. 532-540.

398. Les multiples vérités dans les discours sur les offenses criminelles envers les femmes dans les Pays-Bas méridionaux (XIVe et Xve siècles), in: S. Gouguenheim e.a. (eds), Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2004, pp. 955-964.

399. Journalisten zijn ijdele en kwetsbare mensen. Walter Prevenier over oorlog, in Irak en aan de universiteit, in : Schamper, Studentenblad van de Gentse Universiteit, n° 419, 19 januari 2004, pp.6-7.

400. Adriaan Verhulst (9 november 1929 – 16 november 2002), in : Jaarboek 2003, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2004, pp.130-134.

401. Memoir of Carlos Wyffels, in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 79, n° 3, July 2004, pp. 893-895 (in samenwerking met Raoul Van Caenegem en Bryce Lyon).

402. Urban Chanceries in the Low Countries from the Twelfth to the Fourteenth Century. The European Context, in : Rudolf Suntrup en Jan R. Veenstra (eds), Stadt, Kanzlei und Kultur im Uebergang zur Frühen Neuzeit. City Culture and Urban Chanceries in an Era of Change, Frankfurt am Main, 2004, pp. 3-13.

403. Inleiding, in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. V-IX.

404. Leopold-August Warnkoenig (1794-1866), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 6-8.

405. Constant-Philippe Serrure (1805-1872), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 10-13.

406. Henri-Guillaume-Philippe Moke (1803-1862), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 14-17.

407. Pierre-Albert Lentz (1804-1875), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 18-20.

408. Pierre-Jean Wouters (1830-1886), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 26-29.

409. Paul Fredericq (1850-1920), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 30-34.

410. Henri Pirenne (1862-1935), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 36-42.

411. Victor van der Haeghen (1854-1916), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 50-52.

412. Lopende tentoonstelling ‘Van Romantiek naar Wetenschap’, in: Lib.ugent.be. Nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek Gent, maart 2005, p. 4.

413. Geschiedschrijving over Deinze en Petegem, in: W. Prevenier en R. Van Eenoo, Geschiedenis van Deinze. Deel 2. Deinze en Petegem in de 19e en 20e eeuw, Deinze, 2005, pp. 536-550.

414. Fredericq Paul, in: Literair Gent, Lexicon, onder lemma F; digitaal gepubliceerd in http://www.literair.gent.be via optie Lexicon.

415. Methodological and Historiographical Footnotes on Emotions in the Middle Ages and the Early Modern Period, in : E. Lecuppre-Desjardin en A.-L. Van Bruaene (eds), Emotions in the Heart of the City (14th – 16th Century). Les emotions au Coeur de la ville (XIVe – XVIe siècle), [Studies in European Urban History, 5], Turnhout, 2005, pp. 273-293.

416. Ernst Kossmann (31 januari 1922 – 8 november 2003), in : Jaarboek 2004, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2004, pp.150-158.

417. La Flandre au moyen âge. Un pays de trilinguisme administratif, in : O. Guyotjeannin (ed.), La langue des actes. Actes du XIe Congrès international de diplomatique (Troyes, jeudi 11-samedi 13 septembre 2003), Paris, ELEC, éditions en ligne de l'Ecole des Chartes, 2005. Digitale publicatie, bereikbaar via : http://elec.enc.sorbonne.fr/document174.html (in samenwerking met Th. De Hemptinne).

418. Mechelen rond 1500.Een kosmopolitische biotoop voor elites en non-conformisten, in : D. Eichberger (ed.), Dames met klasse. Margareta van York. Margareta van Oostenrijk, Leuven, 2005, pp. 31-41.

419. Brief van Margareta van York aan de schepenen van Mechelen (15 december 1477) over de vrouwenroof op de weduwe van de heer van Humbercourt, , in : D. Eichberger (ed.), Dames met klasse. Margareta van York. Margareta van Oostenrijk, Leuven, 2005, p. 71.

420. Mechelen circa 1500. A cosmopolitan biotope for social elites and non-conformists, in : D. Eichberger (ed.), Women of Distinction. Margaret of York. Margaret of Austria, Turnhout, 2005, pp. 31-41.

421. Letter of Margaret of York … , in : D. Eichberger (ed.), Women of Distinction. Margaret of York. Margaret of Austria, Turnhout, 2005, p. 71.

422. José Marques et le Portugal dans la Commission Internationale de Diplomatique, in : N. Marinho Ferreira-Alves, e. a. (eds), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 23-26 (in samenwerking met Theo Koelzer).

423. De weg naar de macht (1998-2006), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 2e ed., Gent, 2006, hoofdstuk 8. Digitale publicatie, bereikbaar via : http://www.liberaalarchief.be/Bots8.html

424. La fondation du PLP – PVV et ses conséquences (1958-1968), in : H. Hasquin (ed.), Les libéraux belges. Histoire et actualité du libéralisme, Centre Jean Gol, Bruxelles, 2006, pp. 105-117.

425. Les libéraux flamands. Du PVV au VLD (1968-2006), in : H. Hasquin (ed.), Les libéraux belges. Histoire et actualité du libéralisme, Centre Jean Gol, Bruxelles, 2006, pp. 119-154.

426. Het Oera-Linda boek. Falsificatie of mystificatie?, in : Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 121, 2006, pp. 439-446.

427. Kroonraad. De week met Walter Prevenier. Over de kinderen van de babyboomgeneratie, het doodvonnis van Saddam en de revolutie binnen de VLD, in: Knack, 36, n° 46, 15-21 november 2006, pp. 114-115.

428. Courtship, in : Margaret Schaus (editor), Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia, New York - London, Routledge, 2006, pp. 177-180.

429. Henri Pirenne (1862-1935), in: H. Duchhardt, e.a. (eds), Europa-Historiker. Ein biographisches Handbuch, II, Gölttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, pp. 147-167.

430. Nasilje nad zenama u srednjevjekovnoj metropoli: Pariz oko 1400. godine, in: KOLO. Casopis Matice hrvatske 1, proljece 2003. Naklada Matice hrvatske. Zagreb, pp. 316-335. Ook digitaal gepubliceerd in 2007: http://www.matica.hr/Kolo/kolo0103.nsf/AllWebDocs/walt

431. Fiscale repartitie en familiale situaties in het Sint-Donatiaans-zestendeel te Brugge in 1383, in: Michel Van der Eycken en Erik Houtman (eds.), Lach, Liber Amicorum Coppens Herman, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2007, pp. 775-798.

432. Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XIIe au XVe siècle et leur mise en oeuvre par les historiens, in: Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi, Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du moyen âge [Collection de l'Ecole Française de Rome, 185], Rome, Ecole française de Rome, 2007, pp. 105-123.

433. Verhulst, Adriaan, hoogleraar, historicus, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 18, Brussel, 2007, kol. 881-894.

434. Vanderpoorten, Herman, politicus, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 18, Brussel, 2007, kol. 848-858.

435. Grootjans, Frans, journalist, politicus, staatsman, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 18, Brussel, 2007, kol. 378-388.

436. De biografie: verguizen of de hemel inprijzen ?; digitaal gepubliceerd op de website van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten: http://www.kvab.be/downloads/Prevenier%20Lezing%20Academie%20Biografie.pdf

437. Een jubileum: vijfhonderd maal Paul Huys, in: Contactblad van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 27, 2007, n° 2142, pp. 3652-3654.

438. Getuigenis over Prof. Hoebeke, in: J. Marchand, Professor Doctor Marcel Hoebeke. Een biografie en een hommage, Oudenaarde, 2007, pp. 8-10.

439. Verantwoording, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. VIII-X.

440. Bevolkingsomvang en familieleven in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 185-190.

441. Armoede en armenzorg in de Middeleeuwen, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 209-212.

442. Misdaad en straf, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 225-248 (in samenwerking met Paul Huys en Guy Dupont).

443. Geschiedschrijving over de Deinse dorpen, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 711-715.

444. De originaliteit van de geschiedenis van 'Het platteland en de dropen in Deinze', in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 716-721.

445. Referentieapparaat, in : Walter Prevenier, Romain Van Eenoo en Erik Thoen (eds.), Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, 2007, pp. 722-732.

446. Rapport sur la situation de la diplomatique en Belgique. Le bilan du Xxe siècle et l'état de l'année 2005-2006, in: Archiv für Diplomatique, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 53, 2007, pp. 405-417.

447. Toespraak van prof. em. Dr. Walter Prevenier, hoofdcoölrdinator van de Geschiedenis van Deinze, deel 3, in: Contactblad van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 28, 2008, pp. 3662-3664.

448. De Zeeuwse adel in de ban van Bourgondië in 1473. Loyauteit als motief voor gratie na doodslag, in: Eef Dijkhof en Michiel van Gent, Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2007, pp. 265-276.

449. Medieval Cities in Western Europe, in: Koichi Watanabe (e.a.), Archives, Authority, Society, Modern Western Europe and Asia. Varied Influences at Work in Record Management, [A Comparative Study of Historical Archives among Several Nations, National Institute of Japanese Literature], Tokyo, 2008, pp. 54-55.

450. Zin en onzin van biografieën en ego-documenten, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, 75, 2008, pp. 7-14.

451. De Middeleeuwen uitgevonden. Romantiek en politiek, in: Cahier. Feest van de gouden Rijder. Middeleeuws Festival. De 14de eeuw. Lezingen en concerten, Gent, 2008, pp. 20-27 (in samenwerking met M. Boone, M. Martens, H. Pleij en J. Janssens).

452. Les aspects idéologiques et les fonctions sociales des arts et des fêtes à l'époque bourguignonne, in : Annales de Bourgogne, 80, 2009, n° 317-318, pp. 3-19.

453. New views and new data on public services in the medieval and early modern Low Countries, in : Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk, Griet Vermeesch en Martijn van der Burg (eds.), Serving the Urban Community. The Rise of Public Facilities in the Low Countries, Amsterdam, Aksant, 2009, pp. 242-253.

454. Een Brugs meisje van plezier, een Brusselse theateracteur en een Mechelse overspelige burgerman, in 1475. Emoties en berekeningen van een flamboyant laatmiddeleeuws trio, in: Frank Daelemans en Ann Kelders (eds), Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (1938-2008). Aspects de la vie culturelle dans les Pays-Bas méridionaux, Brussel, 2009, pp. 447-463.

455. Pirenne, Jean Henri Otto Lucien Marie, gezegd Henri, historicus, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 19, Brussel, 2009, kol. 753-770.

456. Vanaudenhove, Omer Rodolphe Jean, politicus, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 19, Brussel, 2009, kol. 946-961.

457. Vorstelijke genade in de praktijk. Remissiebrief voor Matthieu Cricke en diens mede-acteurs voor vermeende vrouwenroof in oktober 1476, slechts geïnterineerd na kritische verificatie door de raadsheren van het Parlement van Mechelen, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXXV, 2009, pp. 225-258.

458. Adriaan-E. Verhulst, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXXV, 2009, pp. 81-86.

459. Getuigenis over prof. Marcel Hoebeke, in: Handelingen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XLVI, 2009, pp. 239-241.

460. Guy Schrans' nieuwe versie van zijn opus magnum over de Gentse Vrijmetselaars in de 18de eeuw, in: http://www.liberaalarchief.be/toespraak-walterprevenier_09122009.pdf.

461. Historici als rechters en als gevangenen van hun bronnen, in: Groniek. Historisch tijdschrift, 182, Stichting Groniek, Groniek, 2009, pp. 37-47.

462. Utilitas communis in the Low Countries (thirteenth - fifteenth centuries): from social mobilisation to legitimation of power, in : E. Lecuppre-Desjardin en A.-L. Van Bruaene (eds), De bono communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th - 16th c.), [Studies in European Urban History, 22], Turnhout, 2010, pp. 205-216.

463. Henri Pirenne (1862-1935), in: Ph. Daileader en Ph. Whalen, New Historical Writing in Twentieth-Century France. French Historians, 1900 - 2000, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 486-500.

464. Verslag van het debat over de maatschappelijke rol van de historicus, in: Els Witte (ed.), De maatschappelijke rol van de geschiedenis. Historici aan het woord, Vlaams Instituut voor Geschiedenis, Historische debatten 1, Brussel, 2010, pp. 77-86.

465. Anthony, duke of Brabant (1406-15), in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, p. 76.

466. Bailiff (baljuw) in the Low Countries, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, p. 219.

467. Burgundian Netherlands, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, pp. 304-308.

468. Castellany, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, pp. 340-341.

469. Chastellain, Georges, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, p. 373.

470. Children in the Low Countries, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, pp. 384-385.

471. Clauwaerts, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 1, p. 404.

472. Dampierre family, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 2, p. 481.

473. Guy of Dampierre family, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 2, p. 756.

474. Henry of Flanders (1174-1216), Latin emperor of Constantinople, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 2, p. 783.

475. Joan, countess of Flanders (1202-44), in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 900.

476. Leliaerts, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 983.

477. Lille, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 994.

478. Lobbes, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1036.

479. Malines (Mechelen), in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1072.

480. Margaret, countess of Flanders (1202-44), in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1086.

481. Matins of Bruges, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1105.

483. Members and Estates of Flanders, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1122.

484. Philip of Alsace (1143-91), Count of Flanders, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 3, p. 1292.

485. Robert I ('the Frisian'), Count of Flanders, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 4, p. 1415.

486. Robert II (the Jerusalemite'), Count of Flanders, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 4, p. 1415.

487. Sovereign bailiff, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 4, p. 1561

488. Women in the Low Countries, in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 4, pp. 1766-1769.

489. Ysengrinus (Isegrim, Isengrim), in: R. E. Bjork (ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2010, vol. 4, pp. 1780-1781.

490. The Two Faces of Pardon Jurisdiction in the Burgundian Netherlands. A Royal Road to Social Cohesion and an Effectual Instrument of Princely Clientelism, in: P. Hoppenbrouwers, Antheun Janse en Robert Stein (eds), Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans, Turnhout, Brepols Publ., 2010, pp. 177 - 195.
Klik hier voor de tekst in pdf.

491. Le notaire public medieval en Flandre, acteur sur le marché libre de la production des actes privés, in: M. Arnoux & Olivier Guyotjeannin (eds), Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Mémoires et documents de l'Ecole des Chartes, 90, Paris, 2011, pp. 99-108.
Klik hier voor de tekst in pdf.

492. Zin en nut van het diplomatisch onderzoek in de 21e eeuw. Les mérites de la Commission royale d'histoire, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 176/2, 2010, pp. 7-12.

493. Zin en nut van het diplomatisch onderzoek in de 21e eeuw. Les mérites de la Commission royale d'histoire, in : Th. De Hemptinne & J.-M. Duvosquel (eds), Chancelleries princières et scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe - XVe siècles - Vorstelijke kianselarijen en scriptoria in de Lage Landen 10de - 15de eeuw, Brussel, 2010, pp.7-12.

494. Sense and usefulness of diplomatic research in the 21st century. The merits of the Royal Historical Commission, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 176/2, 2010, pp. 13-18.

495. Sense and usefulness of diplomatic research in the 21st century. The merits of the Royal Historical Commission, in : Th. De Hemptinne & J.-M. Duvosquel (eds), Chancelleries princières et scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe - Xve siècles - Vorstelijke kianselarijen en scriptoria in de Lage Landen 10de - 15de eeuw, Brussel, 2010, pp.13-18.

496. La prostitution et le concubinage dans les anciens Pays-Bas du 15e siècle. Fidélité au droit canon, préoccupation de l'ordre social, avidité financière, hypocrisie", in: Michiel Decaluwé, Véronique Lambert & Dirk Heirbaut (eds.), Inter amicos. Liber Amicorum Monique Van Melkebeek [Iuris Scripta Historica, XXVI, Koninklijke Vlaamse Academie van België], Brussel, 2011, pp. 59-85.
Klik hier voor de tekst in pdf.

497. 'Dit is het meeste vrije beroep ter wereld'. Prof voor het leven. Interview door Rik van Puymbroeck, in: De Morgen Magazine, 1 oktober 2011, pp. 34-35.
Klik hier voor de tekst in pdf.

498. Hoe Henri Pirenne de ondraaglijke lichtheid van de voorbarige synthese verdedigde, in: Millennium, tijdschrift voor middeleeuwse studies, 25 (n° 2), 2011, pp. 93-105.
Klik hier voor de tekst in pdf.

499. Le parfum cosmopolite des villes des anciens Pays-Bas du XVe siècle, source d'un comportement social, éthique et culturel spécifique, in: Alain Dierkens, e. a. (eds), Villes et villages, organisation et représentation de l'espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel, Bruxelles, 2011, pp. 619-632.

500. 'Ceci n'est pas un historien'. Construction and deconstruction of Henri Pirenne, in : Marc Boone, Claire Billen & Sarah Keymeulen (eds), Henri Pirenne (1862-1935) : a Belgian historian and the development of social and historical sciences, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLI, 2011, pp. 553 - 573.
Klik hier voor de tekst in pdf.

501. Brabant, Pierre Jules Marie, gezegd Piet van, journalist, auteur over vrijmetselarij, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. 20, Brussel, 2011, kol. 102-113.

502. A Reflection on Cultural Identities in the Scope of Multiculturalism: An Interview with Professor Walter Prevenier, By Siyu Cai and Hyerim Ko, in: Multicultural Netherlands, Berkeley, 2012.
Klik hier voor de tekst in pdf.

503. The Notions of Honor and Adultery in the Fifteenth-Century Burgundian Netherlands, in: David Nicholas, Bernard S. Bachrach & James M. Murray (eds), Comparative Perspectives on History and Historians: Essays in Memory of Bryce Lyon (1920-2007), [Medieval Institute Publications, Western Michigan University], Kalamazoo, MI, 2012, pp. 259-278.
Klik hier voor de tekst in pdf.

504. Bryce Lyon and the Royal Historical Commission of Belgium, in: David Nicholas, Bernard S. Bachrach & James M. Murray (eds), Comparative Perspectives on History and Historians: Essays in Memory of Bryce Lyon (1920-2007), [Medieval Institute Publications, Western Michigan University], Kalamazoo, MI, 2012, pp. 13-18.
Klik hier voor de tekst in pdf.

505. Amerika bestaat niet, in: Jo Detavernier (ed.), Mijn Amerika. Vlamingen en Nederlanders over hun Verenigde Staten, Kalmthout, uitg. Pelckmans, 2002, pp. 129-137.
Klik hier voor de tekst in pdf.

506. De weg naar de macht (1988-2006), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 3e ed., Liberaal Archief, Gent, 2012, pp.72-84. (Digitaal : http://www.liberaalarchief.be/Bots8.html).

507. Woelige electorale wateren en spanningsvelden binnen de liberale familie (juni 2007 - oktober 2012), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 3e ed., Liberaal Archief, Gent, 2012, pp.85-94 (Digitaal : http://www.liberaalarchief.be/Bots8.html).

508. "Universiteiten zijn eilandjes in een verdeeld Amerika". Inzichten over het universitaire leven in de States. Interview door Bavo van Landeghem, in: Universiteit Gent, 27e jaargang, n° 3 (n° 222), 2013, pp. 15-17.
Klik hier voor de tekst in pdf.

509. Les actes urbains, témoins d'une conscience identitaire et instruments de décision politique et de contrôle social en Flandre, à Gand en particulier, aux XIVe et XVe siècles, in : Elisabeth Crouzet-Pavan & Elodie Lecuppre-Dujardin, Les mots de l'identité urbaine à la fin du moyen âge, Histoire urbaine, n° 35, décembre 2012, [Société française d'Histoire urbaine, Université Paris Est], pp. 13-30 (m.m.v.Thérèse de Hemptinne).
Klik hier voor de tekst in pdf.

510. New Insights on the origins of New Netherland, in : Nieuwsbrief van de Nederlandse Taalunie, 17 october 2013.
Klik hier voor de tekst in pdf.

511. Nieuwe inzichten in het ontstaan van Nieuw Nederland, in : Nieuwsbrief van de Nederlandse Taalunie, 17 october 2013.
Klik hier voor de tekst in pdf.

512. Heeft het verleden dan toch nog een toekomst ?, in : Frans Boenders & Hans Rombaut, eds., Mee met morgen. Vijftig kortessays over de toekomst van wetenschap en kunst samengebracht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Gent, Academia Press, 2013, pp. 167-171.
Klik hier voor de tekst in pdf.

513. De Geschiedenis van het Herman De Croo Centrum, in Walter Prevenier & Kurt Braeckman, eds,, Voor Mens en Streek Herman De Croo Centrum, Gent, Liberaal Archief en Herman De Croo Centrum, 2013, pp. 6-84.

514. Elke boodschap vergt ook een drager. Codicologen en diplomatisten: twee werelden ? Over het internationaal congres over 'Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600'. In : Historici.Nl. Werken aan de geschiedenis van Nederland, februari 2014.
Klik hier voor de tekst in pdf.

515. Van Werveke, Hans (1898-1974), in : UGentMemorie.be; februari 2014.
Klik hier voor de tekst in pdf.

516. Blauw Gent in de 19e en 20e eeuw, bij het verschijnen van het boek van Bart D'hondt 'Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent', 2014.
Klik hier voor de tekst in pdf.

517. Met weemoed en erkentelijkheid. Een terugblik, in : Albert Maertens, 1915-2015, Gent, Liberaal archief, 2015, pp. 29-35.

518. In verwondering en bewondering. Het rijke liberale leven van Albert Maertens 1915-2015, in : Albert Maertens, 1915-2015, Gent, Liberaal archief, 2015, pp. 65-119.

519. Flashbacks, in : Paule Verbruggen (ed.), Aurèle Looman en OSGG, 40 jaar administrateur en grandeur, Gent, 2016, pp. 8-9.

520. Luc Pareyn. Hoe succesvol discretie wel kan zijn, in: Jan Kerremans, Peter Laroy en Walter Prevenier, eds, 35 jaar erfgoedbeleid. 35 jaar Liberaal Archief, Gent, Liberaal archief, 2016, pp. 25-30.

521. Thuisgevoel in universiteiten van de oude en de nieuwe wereld, in: Luc van de Poele, e.a., Great Teachers. Essays over hoger onderwijs voor Kristiaan Versluys, Gent, 2016, pp. 46-52.

522. L'hypothèse d'une transtextualité entre les lettres de rémission des ducs de Bourgogne et la littérature de fiction du XVe siècle, in : Paul Delsalle e.a. (eds), Pour la singulière affection qu'avons à luy. Etudes bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies, Burgundica XXIV, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 373-380.
Klik hier voor de tekst in pdf.

523. Quand un honorable bourgeois de Malines, 'marié avec une bonne et honeste femme', s'encanaille dans une compagnie de théâtre en marge de la bonne société (1475), in Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans & Katell Lavéant (eds), La Permission et la sanction. Théories légales et pratiques du théâtre (xive-xviie s.), Collection "Rencontres", série "Civilisation médiévale", Paris, ed. Garnier, 2017, pp. 141-163.
Klik hier voor de tekst in pdf.

524.Verdraagzaamheid, in : Brochure naar aanleiding van het nieuwe Vrijzinnige Ontmoetingscentrum in Antwerpen, 1983, p. 13 (herdruk in : De Geus, Magazine Vrijzinnige actualiteit Oost-Vlaanderen, jg. 50, n° 2, maart 2018, p. 29).

525. Herman De Croo. De onvermoeibare visionair. Een biografie, in : Walter Prevenier (ed.), Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement, Brussel - Gent, ed. VUBpress en Liberaal Archief - Liberas, 2018, pp. 5-73.
Klik hier voor de tekst in pdf.

526. Herman De Croo in de Stichtingen Prinses Marie-Christine en Prinses Liliane, in : Walter Prevenier (ed.), Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement, Brussel - Gent, ed. VUBpress en Liberaal Archief - Liberas, 2018, pp. 250-268 (in samenwerking met Jean-Michel Bruffaerts).
Klik hier voor de tekst in pdf.

527. Biografie, in : Herman De Croo, Mijn autobiografie; Herman De Croo, geworteld in het leven, Tielt, ed. Lannoo, 2018, pp. 533-540.

528. Huldiging voor mevrouw Hilde Symoens, in : Jaarboek 2018, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2019, pp. 39-42.


6.4. Recensies

1. C. TIHON, Lettres de Grégoire XI (1371-1378), tome I (1371-1372), Textes et analyses. Bruxelles-Rome, 1958, 580 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, bd. LXXII, Groningen, 1959, pp. 423-425.

2. Bulletin d'histoire de Belgique 1957-1958, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLI, nr. 161, 1959, pp. 53-112.

3. H. SPROEMBERG, Beiträge zum Belgisch-Niederländischen Geschichte, Berlin, 1959, in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, bd. XXVIII, afl. II, 1960, pp. 247-251.

4. N. RIESENBERG, Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, New York, 1956, X-204 blz., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XXXVIII, nr. 1, 1960, pp. 135-138.

5. Bulletin d'Histoire de Belgique 1958-1959, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLII, nr. 165, 1960, pp. 95-150.

6. Standen en Landen, bd. XVIII, 1959, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XXXIX, nr. 2, 1961, pp. 623-625.

7. E. PERROY, Compte de William Gunthorp, Trésorier de Calais, 1371-1372, Arras, 1959, in : Le Moyen Age, bd. LXVII, 1961, pp. 193-194.

8. J.F. VERBRUGGEN, Het Leger en de Vloot van de graven van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot in 1305, Brussel, 1960, in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, bd. XVI, 1961, pp. 276-279.

9. Bulletin d'Histoire de Belgique 1959-1960, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLIII, 1961, pp. 69-116.

10. B. KIRSCHGÄSSNER, Das Steuerwesen der Reichstadt Konstanz 1418-1460, Konstanz, 1960, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XL, 1962, pp. 152-155.

11. J. RUSSELL MAJOR, Representative institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XL, 1962, pp. 491-495.

12. Bulletin d'histoire de Belgique, 1960-1961, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLIV, nr. 173, 1962, pp. 109-154.

13. E.E. STENGEL, Abhandlungen und Untersuchungen zur mittalterlichen Geschichte, Kölln-Graz, 1960, XII-392 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XL, 1962, pp. 633-634.

14. Th. LUYKX, De grafelijke financiële bestuursinstellingen en het grafelijk patrimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel (1244-1278), in : Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XVII, 1963, pp. 223-227.

15. Bulletin d'histoire de Belgique, 1961-62, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLV, nr. 177, 1963, pp. 55-105.

16. Kroniek, in : Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 's Gravenhage-Antwerpen, XVII, 1963, nr. 4, pp. 238-388.

17. C. TIHON, Lettres de Grégoire XI (1371-1378), tome II (n 1390-2976). Textes et analyses, Bruxelles-Rome, 1962, 710 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, dl. 7, 1964, p. 84.

18. M. MARTENS, Le Censier ducal pour une partie de la circonscription de Louvain en 1366, Bruxelles, 1962, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, bd. XXXII, 1964, pp. 117-118.

19. Bulletin d'Histoire de Belgique 1962-1963, in : Revue du Nord, Lille, bd. XLVI, 1964, pp. 253-302.

20. Kroniek, in : Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XVIII, 1963-64, nr. 3-4, pp. 253-254.

21. J. RUWET, Soldats des régiments nationaux au XVIIIème siècle, Notes et documents, Bruxelles, 1962, 312 pp., in: Tijdschrift voor Geschiedenis, bd. LXXVII, 1964, pp. 239-240.

22. R. VAN UYTVEN, Stadsfinanciën en Stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw, Brussel, 1961, in : Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XIX, 1964, pp. 63-66.

23. M. GYSSELING - A. VERHULST, Het oudste goederenregister van de Sint-Baafsabdij te Gent, Brugge, 1964, in : Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, dl. XIX, 1964-65, pp. 226-228.

24. Kroniek, in : Bijdragen v.d. Geschiedenis der Nederlanden, dl. XIX, 1964-1965, pp. 247-364.

25. B. GUéNéE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du moyen-âge, Straatsburg, 1963, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, dl. XLIII, 1965, pp. 150-155.

26. F. PETRI - W. JAPPE ALBERTS, Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung, Groningen, 1962, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, dl. XLIII, 1965, pp. 372-374.

27. H. JéQUIER, Le Val-de-Travers, comté de Nechâtel, des origines au XIVe siècle, Neuchâtel, 1962, in : Le Moyen Age, LXXI, 1965, pp. 337-342.

28. C. TIHON, Lettres de Grégoire XI (1371-78), t. III. Textes et analyses, Bruxelles-Rome, 1964, 549 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 78, 1965, pp. 329-330.

29. J. PEGUES, The Lawyers of the last Capitians, Princeton, 1962, in : Le Moyen Age, bd. LXXI, 1965, pp. 635-640.

30. Album J. De Smet, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, t. XLIII, 1965, nr. 2, pp. 686-688.

31. Bulletin d'Histoire de Belgique, 1963-1964, in : Revue du Nord, XLVII, 1965, pp. 269-336.

32. W.K. FERGUSON, Europe in transition (1300-1520), Boston, 1962, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XLIII, 1965, pp. 778-780.

33. J. BUNTINX, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, Brussel, 1964, dl. I en II, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, bd. XLIII, 1965, pp. 1498-1501.

34. Bulletin d'Histoire de Belgique, 1964-1965, in : Revue du Nord, tome XLVIII, 1966, pp. 427-483.

35. Transactions of the Royal Historical Society, in : Revue Belge de Philologie et d'Histoire, XLIV, 1966, pp. 1367-69.

36. J.S. ROSKELL, The commons and their speakers in English parliaments 1376-1523, Manchester, 1965, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, bd. 79, 1966, pp. 456-58.

37. M. MOLLAT - R. FAVREAU, Comptes généraux de l'Etat Bourguignon entre 1416 et 1420, 1re partie, Paris, 1965, in : Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XXI, 1966-67, pp. 169-170.

38. Essays in British History presented to sir Keith Feiling, London, 1964, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLV, 1967, pp. 228-231.

39. G. KALLEN, Probleme der Rechtsordnung in Geschichte und Theorie, Kölln-Graz, 1965, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLV, 1967, pp. 231-234.

40. Bulletin critique d'Histoire de Belgique, 1966-67, (o.l.v. J. Dhondt) Gent, 1967, 100 pp. (Studia Historica Gandensia nr. 86).

41. H. PLATELLE, La justice seigneuriale de l'abbaye de Saint-Amand, son organisation judiciaire, sa procédure, et sa compétence du XIe au XVIe siècle, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVI, 1968, pp. 112-116.

42. "Acta Historiae Neerlandica", deel I, Leiden, 1966, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVI, 1968, pp. 256-259.

43. Transactions of Royal Historical Society, 1965, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVI, 1968, pp. 1071-1073.

44. Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-68, m.m.v. J. Dhondt e.a., Gent, 1969, 300 pp. (Studia Historica Gandensia nr. ).

45. S. CALLERI, Delle Conservatorie, Appunti sull'origine delle Conservatorie dei registri immobiliari, del notariato e degli archivi notarili, e sui rapporti fra questi uffici, Firenze, 1967, in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, bd. XXXVII, 1969, pp. 129-130.

46. M.A. ARNOULD, e.a., Recherches sur l'histoire des finances publiques en Belgique, t. I, Bruxelles, 1967, in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, bd. XXXVII, 1969, pp. 133-138.

47. Transactions of the Royal Historical Society, Fifth Series, vol. 16, London, 1966, 215 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVII, 1969, pp. 290-292.

48. P.C. BOEREN - G.W.A. PANHUYSEN, Annales Rodenses, Assen, 1968, 112 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 82ste jg., afl. 4, 1969, pp. 539-540.

49. H.P.H. JANSEN, Hoekse en Kabeljauwse twisten, Bussum, 1966, in : Le Moyen Age, jg. 1969, pp. 592-594.

50. Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, vol. 17, London, 1967, 225, XVIII pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVII, 1969, pp. 1357-1369.

51. G. COOLEN, Les origines de la pluralité des curés à St. Omer, Bull. Soc. Ac. Ant. Morinie, 1963-65, in : Le Moyen Age, jg. 1969, pp. 619-620.

52. Bulletin critique d'histoire de Belgique 1968-1969 i.s.m. J. Dhondt e.a., Gent, 1970, 353 pp. (Studia Historica Gandensia).

53. J.M. TYRRELL, A history of the Estates of Poitou, The Hague-Paris, 1968, 162 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 83ste jg., 1970, pp. 89-92.

54. W. KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland, München-Wien, 1968, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 83, 1970, pp. 585-588.

55. R. VAUGHAN, John the Fearless, London, 1966, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, 1970, pp. 510-512.

56. J. BUNTINX, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, dl. III en IV (1966-68), in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, 1970, p. 622.

57. H. ZIMMERMANN, Papsregesten 911-1024, in : J.F. Bölhmer, Regesta Imperii, II, Sächsische Zeit, Fünfte Abt, Wien-Kölln-Graz, 1969, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Gescheidenis, XLVIII, 1970, pp. 913-915.

58. Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, vol. 18, London, 1968, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, 1970, pp. 1066-1068.

59. A.T. MILNE, A Centenary Guide to the Publication of the Royal Historical Society 1868-1968, and of the former Camden Society, 1838-1897, London, 1968, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, 1970, p. 1068.

60. L. LIAGRE-DE STURLER, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont, d'après les archives notariales Génoises (1320-1400), Bruxelles-Rome, 2 dl., 1969, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 84e jg., 1971, pp. 87-88.

61. G.W. COOPLAND, Philippe de Mézières, chancellor of Cyprus, Le Songe du Vieil Pelerin, Cambridge, 1969, 2 vol., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 84ste jg., 1971, pp. 89-90.

62. A. NOTEBAERT, Oorkonden van de abdij ter Kameren betreffende haar uithof te Giersbergen, Groningen, 1968, in : Le Moyen-âge, jg. 1971, LXXVII, pp. 168-169.

63. M. MOLLAT - R. FAVREAU, Comptes généraux de l'Etat bourguignon entre 1416 et 1420, dl. III (2 fasc.), Paris, 1969, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, dl. 84, 1971, pp. 452-453.

64. Bulletin critique d'histoire de Belgique 1969-1971, i.s.m. J. Dhondt e.a., Gent, 1971, 398 pp. (Studia Historica Gandensia nr. 161).

65. Transactions of the Royal Historical Society, 5th. series, vol. 19, 1969, in : Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLIX, 1971, pp. 1035-1037.

66. L. LUNTOWSKI, Dortmunder Kaufleute in England im 13. und 14.Jahrhundert, Dortmund, 1970, 114 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, dl. 85, 1972, pp. 246-247.

67. Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg 1971-1972, i.s.m. J. Dhondt e.a., Gent, 1972, 396 pp. (Studia Historica Gandensia nr.)

68. R. ENGELING, Kleine Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Hannover, 1968, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 566.

69. P. RASSOW, Histoire de l'Allemagne, I, Roanne, 1969, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, pp. 566-567.

70. E. ZÖLLER, Histoire de l'Autriche des origines à nos jours, Roanne, 1970, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 567.

71. F.G. DREYFUS, Histoire des Allemagnes, Paris, 1970, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 567.

72. G. GASTELLAN, L'Allemagne de Weimar, Paris, 1969, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, pp. 567-568.

73. A. GROSSER - H. MéNUDIER, La vie politique en Allemagne fédérale, Paris, 1970, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 568.

74. J. CHASSARD - G. WEIL, Der Antisemitismus im Dritten Reich, Paris, 1969, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 568.

75. M. CHARLOT, Le syndicalisme en Grande-Bretagne, Paris, 1970, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV, 1972, p. 601.

76. L. TRéNARD, Histoire de Lille, tome Ier, Lille 1970, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, dl. L, 1972, pp. 490-494.

77. Ch. PERELMAN, e.a., Les catégories en histoire, Bruxelles, 1969, 147 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXVI, 1973, pp. 398-400.

78. R. DELORT, Introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire, Paris, 1969, in : Le Moyen Age, LXXIX, nr. 1, 1973, pp. 184-187.

79. D.M. NICHOLAS, Town and countryside, Brugge, 1971, 374 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXVI, 1973, pp. 597-598.

80. S.J. DE LAET, Prehistorische Culturen in het zuiden der Lage Landen, Wetteren, 1974, 561 pp, in : Het Laatste Nieuws, 10 juli 1974.

81. Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden, 3e ed., Brussel, 1973, in : De Vlaamse Gids, 58e jg., 1974, nr. 8-9 (aug. - sept.), p. I.

82. A.C.F. KOCH, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I, 's Gravenhage, 1970, XXI + 633 blz., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, LXXXIX, 1974, pp. 288-291.

83. Transaction of the Royal Historical Society, 5th. series, vol. 21, London, 1971, 232 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LII, 1974, pp. 441-443.

84. D.A. BULLOUGH - R.L. STORY, The study of medieval records. Essays in honor of Kathleen Major, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LII, 1974, pp. 453-456.

85. Bulletin Critique d'Histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1972-1973 (i.s.m. S.J. De Laet, A. Verhulst, W. Brulez, R. Van Eenoo, e.a.), Gent, 1974, VIII + 316 pp. (Studia Historica Gandensia nr. 183).

86. H. ZIELINSKI, Studien zu den Spoletinischen "Privaturkunden" des 8.Jahrhunderts und Ihrer Ueberlieferung im Regestum Farfense, Tübingen, 1972, X + 302 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIII, 1975, pp. 100-103.

87. E. EBELS-HOVING, Byzantium in Westerse ogen 1096-1204, Assen, 1971, XIX-295 blz., in : Le Moyen Age, LXXXI, 1975, pp. 137-139.

88. A. GRAFFART - A. UYTTEBROUCK, Quelques documents inédits concernant l'accession de la Maison de Bourgogne au duché de Brabant, 1395-1405, 1971, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIII, 1975, pp. 578-579.

89. P. RASSOW, Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, t. II, Roanne, 1972, XLV-504 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX, 1976, pp. 85-86.

90. L. SALVATORELLI, Histoire de l'Italie des origines à nos jours, Roanne, 1973, 656 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX, 1976, pp. 85-86;

91. I. ANDERSSON, Histoire de la Suède des origines à nos jours, Roanne, 1973, 397 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX, 1976, pp. 85-86.

92. Chr. PIéRARD, Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356), 2 delen, Kon. Comm. voor Gesch., Brussel, 1971-73, XLVI + 785 en 213 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX, 1976, pp. 249-250.

93. J.J.N. PALMER, England, France and Christendom, 1377-99, London, 1972, XIV-282 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIV, 1976, pp. 563-567.

94. Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1973-1975, Gent, 1976, 332 pp. (Studia Historica Gandensia, nr. 201).

95. M. RENNER, Bayerische Bibliographie, 1959-1963 - Beiheft 1 ders Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, München, 1966, 492 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 237.

96. F. STADLER, Bayerische Bibliographie 1964-1965. Beiheft Zeitschr. für bayerische Landesgeschichte, 2 delen, München, 1967-68, 214 en 225 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 237.

97. K.L. AY, Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800. Band I. Abtbayeren bis 1180. Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern, München, 1974, 360 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 237.

98. M. SPINDLER, e.a., Handbuch der bayerischen Geschichte, 4 delen in 6 banden, München, 1967-1975, 635 + 1180 + 1622 + 1380 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, pp. 237-238.

99. E. SCHREMMER, Die Wirtschaft Bayerns. Vom hohen Mittelalter bis zum Beginn der Industrialisierung, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 238.

100. K. BOSL, Die Geschichte der Repräsetation in Bayern, München, 1974, 294 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 238.

101. G. SCHWERTL, Die Beziehungen der Herzölge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein zur Kirche (1180-1294), München, 1968, 496 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 239.

102. H. GRASSL, Aufbruck zur Romantik. Bayerns Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte, 1765-1785, München, 1968, 494 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XC, 1977, p. 239.

103. C. TIHON, Lettres de Grégoire XI (1371-78), tome IV, Sources et tables. Analecta Vaticano-Belgica, Bruxelles-Rome, 1975, 443 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCI, 1978, pp. 91-92.

104. C.G. VAN LEEUWEN, Denkbeelden van een vliesridder. De "Instruction d'un jeune prince" van Guillebert van Lannoy, Amsterdam, 1975, XXIX + 244 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCI, 1978, pp. 290-291.

105. A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen-âge (1355-1430), Bruxelles, 1975, 973 pp., in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLVI, 1978, pp. 75-77.

106. E. WARLOP, The flemish nobility before 1300, 2e p., Annexes, Courtrai, 1976, 2 delen, in : Le Moyen-âge, LXXXIV, 1978, pp. 159-160.

107. G.W.S. BARROW, The acts of William I, King of Scots (1165-1214), Edinburg, 1971, in : Le Moyen Age, LXXXIV, 1978, pp. 139-140.

108. M. MOLLAT - R. FAVREAU, Comptes généraux de l'Etat Bourguignon entre 1416 et 1420. Index. [Recueil des Historiens de la France, Documents Financiers, t. V], Paris, 1976, XII + 142 blz. in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCII, 1979, pp. 219-220.

109. O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, deel I en II, 1972-1975, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCII, 1979, pp. 195-196.

110. Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, 4de uitg., Brussel, 1978, 767 blz., in : Boek en Bibliotheek, I, 4, 1979, pp. 73-80.

111. W. PARAVICINI, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund, Gölttingen, 1976, 128 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCII, 1979, pp. 608-609.

112. P. ACHT, Mainzer Urkundenbuch, t. II, Die Urkunden seit dem Tode Erzbischof Adalberts I (1137) bis zum Tode Erzbischof Konrads (1200), Darmstadt, 1968-1971, 2 delen, XII - 1174 pp., in : Le Moyen Age, LXXXV, 1979, pp. 128-129.

113. W. SCHLÖGL - P. HERDE, Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift für Peter Acht, Kallmünz, 1976, XVI + 350 pp., in : Le Moyen-âge, LXXXV, 1979, pp. 161-162.

114. J.F. VERBRUGGEN, 1302 in Vlaanderen. De Guldensporenslag, Brussel, 1977, 102 blz., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, XCIV, 1979, p. 350.

115. E.J. POLAK, A textual study of Jacques de Dinant's Summa Dictaminis, Genève, 1975, 150 blz., in : Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVII, 1979, 3, pp. 750-751.

116. M. PARISSE, La noblesse lorraine, XI-XIIIe siècle, 2 vol., Lille-Paris, 1976, in : Le Moyen Age, LXXXV, 1979, pp. 516-519.

117. W.H. LENSELINK - A.D.A. MONNA, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, Utrecht, 1976, in : Le Moyen-âge, LXXXV, 1979, pp. 519-520.

118. D.E.H. DE BOER, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse "Noordholland" tussen + 1345 en + 1415, Leiden, 1978, XIV + 398 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCIII, 1980, pp. 612-614.

119. W. HERBORN, Die politische Führungsschicht der Stadt Kölln im Spätmittelalter, Rheinisches Archiv, nr. 100, Bonn, 1977, 600 blz., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 94, 1981, pp. 267-268.

120. O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe. Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, bd. 4, Stuttgart, 1978, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 94, 1981, pp. 602-603.

121. M. GYSSELING, Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), Reeks I, Ambtelijke bescheiden, 's Gravenhage, 1977, 9 delen ; Reeks II, Literaire handschriften, deel 1, Fragmenten, 's Gravenhage, 1980 (Bouwstoffen voor een Woordarchief v.d. Nederlandse Taal; in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 59, 1981, pp. 419-427.

122. F. HAUSMANN, Die Urkunden. Konrads III und seiner Sohnes Heinrich, Wien-Kölln-Graz, 1969 (Mon. Germ. Hist., DD., IX), 824 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 59, 1981, pp. 482-484.

123. J. BUNTINX, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, delen VIII-IX, Brussel, 1978-79, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, 1982, pp. 452-453.

124. R. FANTRAPPIé, Le carte della prepositura di S. Stefano di Prato, I, 1006-1200, Firenze, 1977, 595 blz., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, 1982, p. 480.

125. G.L. HARRISS, King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369, Oxford, 1975, 554 blz., in : Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, 1982, pp. 397-411.

126. J. VANDROMME, De 14de en 15de eeuwse oorkonde van de Sint-Tillokerk te Izegem, Kritische tekstuitgave. De oorkondentaal, Brugge, 1978, 112 blz. in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, 1982, nr. 4, pp. 1006-1008.

127. E.J. HARENBERG, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326, Den Haag, 1980, in : Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, C, 1985, pp. 269-272.

128. H. BRUCK, Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, R.G.P., Grote Serie, 180, 's Gravenhage, 1962, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, XCVIII, 1985, pp. 85-86.

129. Mémoires de la Société Royale d'Histoire et d'Archéologie de Tournai", t. II, 1981, in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXIII, 1985, pp. 910-911.

130. J.Ph. LECAT, De Bourgondische uitdaging, Zaventem, 1985, 432 pp., in : Ons Erfdeel, XXIX, nr. 4, 1986, pp. 628-629.

131. A. VAN DEN BRAEMBUSSCHE, Theorie van de maatschappijgeschiedenis, Baarn, 1985, 176 blz., in : Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XIV, 1988, pp. 107-108.

132. E.J. HARENBERG, e.a., Oorkondenboek van Gelre en Zeeland tot 1326. Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte), [Rijksgeschiedkundige Publicatiën]'s Gravenhage, 1984, XIX + 84 p. ISBN 90247 8061 6, in: Bijdragen en Meded. betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CIV, 1989, pp. 436-439.

133. F.P. VAN OOSTROM, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400, Amsterdam, 1987, 374 blz., in : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XVI, 1990, pp. 409-410.

134. H. SPOORMANS, 'Met uitsluiting van voorregt'. Het ontstaan van liberale democratie in Nederland, Amsterdam, 1988, 309 pp., in : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XVII, 1991, pp. 351-353.

135. A.J. GEURTS, Ontsluiting van Middeleeuwse handschriften in de Nederlanden, Nijmegen-Grave, 1987, 253 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, CIV, 1991, pp. 599-600.

136. M. RUBIN, Charity and Community in Medieval Cambridge, in : Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Cambridge, 1987, XIV + 366 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, CV, 1992, pp. 87-89.

137. P. BAUR, Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz, Sigmaringen, 1989, 292 pp., in : Le Moyen Age, XCVIII, 1992, pp. 527-528.

138. H. ATSMA - A. BURGUIERE (ed.), Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparée et Sciences Sociales, Paris, Editions de l'Ecoles des Hautes Etudes et Sciences Sociales, 1990, 454 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXI, 1993, pp. 918-923.

139. W. PARAVICINI (ed.), Nord und Süd in der deutschen Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquiums veranstaltet zu Ehren von Karl Jordan, Kiel 1987, Sigmaringen, Kieler Historische Studien, XXXIV, 1990, 250 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXI, 1993, pp. 1064-1066.

140. C. T. ALLMAND (ed.), Power, Culture and Religion in France c. 1350 - c. 1550, Woodbridge, 1989, XIII-163 pp., in : Mediaevistik, Frankfurt am Main, VII, 1994, pp. 426-427.

141. J.A.S. EVANS - R. W. UNGER (ed.), Studies in Medieval and Renaissance History, vol. XI (old Series XXI), New York 1989, 184 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXII, 1994, pp. 938-939.

142. H. ZIELINSKI, Tancredi et Willelmi III Regum Diplomata, Köln - Wien, 1982, XXVIII - 192 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXII, 1994, pp. 957-959.

143. Th. KOELZER, Constantia imperatricis et reginae Siciliae Diplomata (1195-1198), Köln - Wien, 1983, XX -438 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXII, 1994, pp. 957-959.

144. C. BRüHL, Rogerii II Regis Diplomata Latina, Kölln - Wien, 1987, XVI -425 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXII, 1994, pp. 957-959.

145. Th. KOELZER, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Kölnigin von Sizilien (1195-1198), Kölln - Wien, 1983, VIII - 202 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXII, 1994, pp. 957-959.

146. J. G. KRUISHEER, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, II, 1222 tot 1256, Assen-Maastricht, 1986, XIX-805 pp. ; III, 1256 tot 1278, Assen-Maastricht, 1992, XVIII-975 pp., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CX, 1995, pp. 85-89.

147. M.S. POLAK (ed. m.m.v. M. Dillo, E.J. Harenberg, F. Ketner), Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326, III, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 's Gravenhage, ING, 1988, XIX pp., 85 documenten, 41 pp., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CX, 1995, pp. 89-91.

148. E. J. HARENBERG (ed.), Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326, IV, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 's Gravenhage, ING, 1991, XV, documenten, 62 pp., in : Bijdragen en Medelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CX, 1995, pp. 91-92.

149. J.A.M.Y. BOS-ROPS, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433, Hilversum, 1993, 426 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, CVIII, 1995, pp. 284-85.

150. M. GREILSAMMER, L'envers du tableau. Mariage et maternité en Flandre médiévale, Paris, 1990, 368 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXIII, 1995, pp. 485-488.

151. C. BRüHL, Deutschland -Frankreich. Die Geburt zweier Völker. Kölln - Wien, 1990, XVI - 843 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXIII, 1995, pp. 1127-1129.

152. O. GUYOTJEANNIN, L. MORELLE, M. PARISSE (ed.), Les cartulaires. Actes de la Table Ronde organisée par l'Ecole Nationale des Chartes, Paris, 1993, 516 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXV, 1997, pp. 493-496.

153. H. KAMP, Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen, 1993, 372 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXVI, 1998, pp. 565-567.

154. J. Le GOFF - J.Cl. SCHMITT (éd.), Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, Paris, 1999, IX - 1236 pp., in : Revue Historique, CCCV/3, 619, juillet-sept. 2001, pp. 769-773.

155. B. SCHNERB, 'L'honneur de la maréchaussée'. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, Brepols, 2000, 268 pp., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 117e jg., 2002, pp. 395-396.

156. J. RIDER, God's Scribe. The Historiographical Art of Galbert of Bruges, Washington, D.C., 2001, VIII + 360 pp., in : American Historical Review, vol. 108, Febr. 2003, pp. 239-40.

157. P. J. E. M. Van DAM, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530, Hilversum, 1998, 304 pp., in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 79, n° 1, January 2004, pp. 162-163.

158. R. UNGER, A History of Brewing in Holland, 900-1900: Economy, Technology and the State, Leiden, Boston and Cologne, 2001, XXII + 428 pp., in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 78, n° 4, October 2003, pp. 1416-1417.

159. G. NIJSTEN, In the Shadow of Burgundy: The Court of Guelders in the Late Middle Ages, New York, Cambridge University Press, 2004, XXII + 470 pp., ., in : American Historical Review, vol. 110, April 2005, pp. 542-543.

160. E. C. DIJKHOF, Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325, Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen, III, Leuven, 2003, 2 dln., 687 + 126 pp., in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 120e jg., 2005, pp. 601-602.

161. R. W. UNGER, Beer in the Middle Ages and the Renaissance, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004, XVII + 319 pp., in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 81, n° 3, July 2006, pp. 932-933.

162. J. BLANCHARD, Philippe de Commynes, Paris, Fayard, 2006, 584 pp., in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 82, n° 3, July 2007, pp. 685-686.

163. E. C. DIJKHOF, met medewerking van J. G. KRUISHEER, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel V (1291 tot 1299), Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 2005; XX - 1151 pp. Digitaal op de web van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (november 2007) : http://www.knhg.nl (klik op BMGN, Recensies, Webrecensies).

164. J. W. Burgers, H. Van Engen, P. J. J. Moors en J. Sparreboom, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Index van namen en cumulatieve lijst van verkort aangehaalde werken, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 2005; XIII-472 pp. Digitaal op de web van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (november 2007): http://www.knhg.nl (klik op BMGN, Recensies, Webrecensies).

165. Godding (Philippe) (ed.), Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg et les pays d'Outremeuse, 1430-1467 - Verordeningen van Filips de Goede voor de hertogdommen Brabant en Limburg en de landen van Overmaas, 1430-1467, Bruxelles, 2005 ; één deel in-4, 671 blz. (Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, première série : 1381-1506, Deuxième section, tome II - Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, eerste reeks : 1381-1506, Tweede sectie, deel II), in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXXVI, 2008, pp. 928-929.

166. Jaritz (Gerhard ) (ed.), The sign languages of poverty. International round table-discussion Krems an der Donau, October 10 and 11, 2005, Wien, Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007, 238 blz. [Forschungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit; Diskussionen und Materialen, n° 8], in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXXVIII, 2010, pp. 601-602.

167. Een historiografische goudmijn. Keymeulen (Sarah) en Tollebeek (Jo), Henri Pirenne, historian. A life in pictures, Leuven University Press, Lipsius, Leuven 2011, 123 pp., in : Tijdschrift voor Geschiedenis, CXXV, 2012, pp. 254-255.

168. Karras, Ruth Mazo. Unmarriages: Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages. The Middle Ages Series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012, in : The Medieval Review, Indiana University, 13.09.3, September 2013. Digitaal : https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/16911

169. Van Eeckenrode (Marie), Les Etats de Hainaut, 1427-1467, sous le règne de Philippe le Bon, Kortrijk - Heule, UGA, 2011, 187 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXXXI, 2013, pp. 465-467.

170. Bousmar (Eric), Alain Marchandisse, Christophe Masson et Bertrand Schnerb (dir.), La bâtardise et l'exercice du pouvoir en Europe du XIIIe au début du XVIe siècle, Revue du Nord, Hors série, Collection Histoire n° 31, 2015, Université de Lille 3, 512 pp., in : Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXXXXIII, 2015, pp. 906-909.

171. Gauvard (Claude) & Zorzi (Andrea), eds., La vengeance en Europe, XIIe - XVIIIe siècle, Paris, 2015, 384 pages [Publications de la Sorbonne, Homme et société, 47.Université Paris I, Panthéon-Sorbonne], in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 92, n° 2, April 2017, pp. 527-529.

172. Dewulf (Jeroen), The Pinkster King and the King of Kongo. The forgotten History of America's Dutch-owned Slaves, Jackson, University Press of Mississipi, 2017, 281 pp. (endorsement text, on the cover of the book).

173. Stein (Robert), Magnanimous Dukes and Rising States. The Unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480, Oxford & New York, Oxford University Press, 2017, 315 pp., in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 94, n° 3, June 2019, pp. 903-904.


6.5. Publicaties over liberalisme

Willemsfonds 1965-66. Jaarverslag van de algemene secretaris, in: De Schakel, jg. 1, nº 3, 1966, pp. 2-3.

Verslag van de algemene secretaris op de algemene vergadering van het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 2, nº 3, 1967, pp. 4-6

Algemene jaarvergadering van het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 3, nº 2-3, 1968, pp. 1-7.

Algemene jaarvergadering van het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 4, nº 1, 1969, p. 1.

Eigen geaardheid van het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 4, nº 2, 1969, p. 6.

Het Willemsfonds morgen, in: De Schakel, jg. 4, nº 4, 1969, p. 4.

Taken voor 1970, , in: De Schakel, jg. 4, nº 6, 1969, pp. 1-2.

Nieuwe optieken in het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 5, nº 1, 1970, pp. 6-7.

De image van het Willemsfonds, in: De Schakel, jg. 5, nº 2, 1970, p. 4.

Eresaluut aan de Zuidnederlandse, in: De Schakel, jg. 5, nº 6, 1970, p. 7.

Willemsfonds-Antwerpen 100 jaar oud, in: De Schakel, jg. 6, nº 1, 1971, pp. 1-2.

Uit het jaarverslag, in: De Schakel, jg. 6, nº 2, 1971, p. 3.

Onze afdelingen, in: De Schakel, jg. 6, nº 3, 1971, p. 8.

De Unie der Vrijzinnige Verenigingen, in: De Schakel, jg. 7, nº 6, 1972, pp. 2-3.

Vrijzinnigheid en vormingswerk in het 19de eeuwse Willemsfonds Centraal Beheer of decentralisatie via afdelingen rond 187O, in : De Vlaamse Gids, LVII, nr. 5, mei 1973, pp. 51 54.

Basse (M.), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, pp. 134-135.

Cornette (A.), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, p. 338.

Fredericq (Paul), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, pp. 538-539.

Fris (V.), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, p. 541.

Keyser (P. de), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, I, pp. 785-786.

Minnaert (Marcel), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1975, II, p. 966.

Vanderkindere (Léon), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1975, II, p. 1716.

Verhulst (Adriaan), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1975, II, pp. 1768-1769.

Victor de Hoonfonds, in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1975, II, p. 1806.

Werveke (Hans van), in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1975, II, pp. 2021-2022.

In memoriam Prof. Dr. Hans van Werveke, in : Bulletin van het OSGG, Oud-studenten Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent, november 1974, nr. 24, pp. 3-36.

In memoriam Hans van Werveke, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXVIII, 1975, pp. 1-5.

Het Willemsfonds 1851-1976, in : Spiegel Historiael, XI, 1976, nr. 4, pp. 216-223.

De lange weg van het Willemsfonds van 1851 tot 1976, in : Vooruitgang. Publicatie van het Paul Hymanscentrum, 20e jg., april 1976, pp. 18-22.

Het Willemsfonds en de Vlaamse problematiek in 1975-1976, in : De Vlaamse Gids, LX, nr. 4, 1976, pp. 54 61.

Vormingswerk en vrijzinnige problematiek in het Willemsfonds in 1975-76, in : De Vlaamse Gids, LX, nr. 6, 1976, pp. 79-86.

Hans van Werveke, in : Twintig eeuwen Vlaanderen, XIV, Vlaamse figuren, Hasselt, 1976, pp. 381-384.

Redactie van Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977.

De vrijzinnige problematiek in het Willemsfonds tussen 1951-1976, in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 33-64.

Willemsfonds buiten Vlaanderen (1951-1976), in : Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 65-71.

Willemsfonds, in : Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, Gent, IX, 1977, pp. 347-348.

Werveke (Johannes van), in : Nationaal Biografisch Woordenboek, (Koninklijke Academiën van België), dl. VII, Brussel, 1977, kol. 1070-1076.

Hans van Werveke, 1898-1974, in Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 122-126.

Robert Foncke, 1889-1975, in Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 133-135.

Emanuel De Veen, 1900-1965, in Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 132-133.

Emile De Veen, 1869-1954, in Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds, 1851-1976, Antwerpen, 1977, pp. 132.

De visie van het Willemsfonds op een open leefklimaat in Vlaanderen, in: Kaderblad voor Willemsfonds-kaderleden, 13e jg., extra-nummer, oktober 1979.

Inleiding tot H. Van Werveke, Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek, in : Meded. Kon. Ac. voor Wett., Lett. en Schone Kunsten van België, Brussel, 1979, pp. 4-6.

Het Willemsfonds en de Vlaamse problematiek in 1978, in : De Vlaamse Gids, LXIII, nr. 3, 1979, pp. 75-80.

Vrijzinnigheid en vormingswerk in het Willemsfonds in 1978, in : De Vlaamse Gids, LXIII, nr. 5, 1979, pp. 80-87.

Monografie Julius Vuylsteke, in : Het Laatste Nieuws, 12 juni 1981, p. 10.

Het eigen gezicht van de liberale partij in Vlaanderen, 1961-1981, in : Ons Erfdeel, Algemeen Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, XXV, 1982, nr. 2, maart-april, pp. 186-204.

Vrijzinnigheid en liberalisme, in : R. Willemyns (ed.), Actuele facetten van Vrijzinnigheid in Vlaanderen, Studiereeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, nieuwe serie, nr. 15, Brussel, 1983, pp. 111-124.

Huldiging van de laureaat provinciale prijs voor Geschiedenis 1982 : José Verschaeren's "Julius Vuylsteke, Klauwaard en Geus", in : Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen, 1982, XXXVI, 1984, pp. 99-102.

Hoe zou Vlaanderen er morgen ideologisch kunnen uitzien. Het doortrekken van het Cultuurpakt, in: Volksbelang, jg. 107, nº 6, juni 1985, pp. 3 en 5.

Herman Vanderpoorten in de Belgische politiek, 1949-1984, in: Op de lippen van Herman Vanderpoorten, Lier, 1987, pp. 16-35.

De betekenis van Vuylsteke in de 19de eeuw, in : Boek en Bibliotheek, Tijdschrift voor de bibliotheekvereniging van het Willemsfonds, III, 1987, 2, pp. 19-20.

De oprichting van de PVV-PLP en haar gevolgen (1958-1969), in : A. VERHULST - H. HASQUIN, Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, 1989, pp. 331-340 (in samenwerking met L. Pareyn).

De taalkundige splitsing (1968-1979), in : A. VERHULST -H. HASQUIN, Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, 1989, pp. 341-352.

La fondation du PLP-PVV et ses conséquences (1958-1968), in: A. VERHULST - H. HASQUIN, Le libéralisme en Belgique. Deux cent ans d'histoire, Bruxelles, 1989, pp. 331-340 (en collaboration avec L. Pareyn).

Le séparation linguistique (1960-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN, Le libéralisme en Belgique. Deux cent ans d'histoire, Bruxelles, 1989, pp. 341-352.

De essentie van het politiek liberalisme in België, in : Boek en Bibliotheek, VI, 1990-6, pp. 5-6 (voordien ook reeds in : Volksbelang, CXII, nr. 5, mei 1990, p. 5).

De liberale boodschap, te rijk om er een prijs voor te bedenken, in: Volksbelang, jg. 112, nº 6, juni 1990, p. 5.

De betekenis van Frans Grootjans in het politieke bestel, in : Frans Grootjans aan het woord. Terugblik in zorg en hoop, S.l. [Gent], 1990, pp. 11-36.

Werveke, Hans van (1898-1974), in : R. vom Bruch-R.A. Müller, Historikerlexikon. Von Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, 1991, pp. 337-338.

Emile de Laveleye (1822-1892) : een liberale intellectueel, in : Volksbelang, CXV, 1993, nº 1, pp. 5, 7.

Adri Verhulst : een liberale klauwaard en geus, in : W. Prevenier, e.a. (ed.), Liber Amicorum Adriaan Verhulst, Gent, Willemsfonds, 1995, pp. 9-39.

Pluralisme en samenwerking in de Vlaamse Beweging (1944-1995), in : A. Verhulst - L. Pareyn (ed.), Huldeboek prof. dr. Marcel Bots, Gent, 1995, pp. 195-208.

The scholarly career of professor Adriaan Verhulst, in : J.M. Duvosquel - E. Thoen (ed.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gent, 1995, 15-30 (i.s.m. E. Thoen).

De oprichting van de PVV-PLP en haar gevolgen (1961-1968), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), De liberalen van 1846 tot 1996, Brussel, 1996, pp. 176-188 (in samenwerking met L. Pareyn).

La fondation du PLP-PVV et ses conséquences (1961-1968), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), Les libéraux de 1846 à 1996 en Belgique, Bruxelles, 1996, pp. 166-179 (en collaboration avec L. Pareyn).

De taalkundige splitsing (1968-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), De liberalen van 1846 tot 1996, Brussel, 1996, pp. 189-203.

Le séparation linguistique (1968-1979), in : A. VERHULST - H. HASQUIN (ed.), Les libéraux de 1846 à 1996 en Belgique, Bruxelles, 1996, pp. 180-195.

Piet van Brabant en het Volksbelang (1960-1996), in : Volksbelang, 119, nº 7, september 1997, pp. 7-9

Basse (Maurits), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 395.

Cornette (Arthur), ), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 802-803.

Fredericq (Paul), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 1204-1205 ;

Grootjans (Frans), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 1368-1369.

Keyser (Paul de), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 1714-1715.

Minnaert (G. D.), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 2062.

Vanderkindere (Léon), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 3155-3156.

Verhulst (Adriaan), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 3239-3240.

Victor de Hoonfonds, in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 3299.

Werveke (Hans van), in : R. de Schryver, e.a. (ed.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 3686-3687.

Memoires : een betrouwbare vorm van egodocument ? Inleiding tot de Herinneringen uit Kinderjaren en Jeugd van Hans van Werveke, in : Hans Van Werveke, Herinneringen uit Kinderjaren en Jeugd, Gent, Liberaal Archief, Reeks Verhandelingen, 14, 2000, pp. 5-27.

De jeugdherinneringen van Hans Van Werveke, in : Boek en Bibliotheek, VIII, maart 2001, nº 1, pp. 9-13.

Een talentenjager met talent, in : L. Pareyn, Albert Maertens, sociaal bewogen en liberaal, Gent - Asse-Kobbegem, Liberaal Archief en Stichting Het Laatste Nieuws, 2001, pp. 81-87.

Een makelaar in ideeën : Albert Maertens, in : Volksbelang, Liberaal Vlaams Tijdschrift, jaargang 124, n 5, september 2001, pp. 5-7.

Werveke, Hans van (1898-1974), in : R. vom Bruch - R.A. Müller, Historikerlexikon. Von Antike bis zur Gegenwart, München, 2002, pp. 356.

Willy De Clercq : een Belgisch politicus van Europees formaat, in : W. Prevenier, Cl. Ysebaert, L. Pareyn (eds), Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar, Gent, 2002, pp. 15 - 61.

Memoir of Adriaan E. Verhulst, in : Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol. 78, n° 3, July 2003, pp. 1054-1055 (in samenwerking met David Nicholas en Bryce Lyon).

Adriaan Verhulst (9 november 1929 – 16 november 2002), in : Jaarboek 2003, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2004, pp.130-134.

Paul Fredericq (1850-1920), in: Th. De Hemptinne (ed.), Van Romantiek naar Wetenschap : een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914), Gent, Einhard-Instituut, 2005, pp. 30-34.

Fredericq Paul, in: Literair Gent, Lexicon, onder lemma F; digitaal gepubliceerd in http://www.literair.gent.be via optie Lexicon.

Raad Het Laatste Nieuws. Een terugblik, Asse – Kobbegem, 2006.

Met de CD & V hadden we op ethisch vlak nooit zo ver gestaan, in: Volksbelang, 128 (2007), n° 1, 1, 6-8 (digitaal te bereiken op http://www.hetvolksbelang.be/Volksbelang_jan07.pdf).

Liberalen in Lier: Arthur en Herman Vanderpoorten, lezing op 1 december 2007 te Lier: www.marleenvanderpoorten.be; eveneens op: www.vldlier.be.

Oxford, een medespeler in de Belgische politiek, in: Nieuwsbrief 189 van Liberales, Vrijdag 21 december 2007, http://www.liberales.be:80/cgi-bin/showframe.pl?essay&walter.

Hans Van Werveke, 1898 - 1972, in: Hans Van Werveke (1898-1974) als Willemsfondsvoorzitter. Inventaris van het archief (1945-1962). Deelinventaris van het Willemsfondsarchief (1851-…), Gent, 2006, (Inventaris nr. 23), pp. 4-6. (http://www.liberaalarchief.be/vanwerveke.pdf ).

De weg naar de macht (1988-2006), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 3e ed., Liberaal Archief, Gent, 2012, pp.72-84 (Digitaal : https://hdl.handle.net/21.12117/584577).

Woelige electorale wateren en spanningsvelden binnen de liberale familie (juni 2007 - oktober 2012), in : M. Bots, Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij, 3e ed., Liberaal Archief, Gent, 2012, pp.85-94 (Digitaal : https://hdl.handle.net/21.12117/584577).

Blauw Gent in de 19e en 20e eeuw, bij het verschijnen van het boek van Bart D'hondt 'Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent', 2014.

Met weemoed en erkentelijkheid. Een terugblik, in : Albert Maertens, 1915-2015, Gent, Liberaal archief, 2015, pp. 29-35.

In verwondering en bewondering. Het rijke liberale leven van Albert Maertens 1915-2015, in : Albert Maertens, 1915-2015, Gent, Liberaal archief, 2015, pp. 65-119.

Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement. Een maatschappelijk bewogen leven, Brussel - Gent, ed. VUBpress en Liberaal Archief - Liberas, 2018, 408 pp.


6.6. Publicaties over vrijzinnigheid

Vrijzinnigheid en vormingswerk in het 19de eeuwse Willemsfonds Centraal Beheer of decentralisatie via afdelingen rond 1870, in : De Vlaamse Gids, LVII, nr. 5, mei 1973, pp. 51 54.

Redactie van Facetten van de vrijzinnigheid in Vlaanderen anno 1978, [Gent], Vuylstekefonds, 1978.

Stromingen in de vrijzinnigheid, in :Facetten van de vrijzinnigheid in Vlaanderen anno 1978, [Gent], 1978, pp. 59-64.

Vrijzinnigheid : levensbeschouwelijk en sociaal verschijnsel. Dossier, in : Keesings Nieuwe Reflector, 1982, nr. 4, pp. 109-116.

Vrijzinnige strukturen zijn een noodzakelijk kwaad zolang de ideologische overkant niet verstandiger wordt, in : Intermediair, tijdschrift voor leidinggevende personen, jg. 1984, nr. 2, 20 jan. 1984, pp. 13-14. Tevens verschenen in Bindteken, I, nr. 1, apr. 1984, pp. 10-12.

Het doortrekken van het Cultuurpakt. Hoe zou Vlaanderen er morgen ideologisch kunnen uitzien, in: Volksbelang, jg. 107, nº 6, juni 1985, pp. 3 en 5.

Lucien De Coninck en de structurering van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, in : Lucien De Coninck (1909-1988). Publicatie 't Zal Wel Gaan, nr. 2, Gent, 1990, pp. 37-42 (in samenwerking met G. Declercq).

De wereld van de vrijzinnigheid, in : R. De Schryver-R. Dillemans, Wegwijs Cultuur, tweede editie, Leuven, 1992, pp. 283-292 (in samenwerking met L. Ponteur).

Vrij denken en vrij handelen in Vlaanderen na Wereldoorlog II, in : De Geus van Gent, jaargang 28, nr. 5, mei 1996, pp. 19-20.

Het verleden van de vrijzinnigheid in België, in : F. Demeyere - C. Pijpen (eds.), Over vrijzinnigheid gesproken. Verleden, heden, toekomst, Brussel, VUBpress, 1998, pp. 17-30.


6.7. Jeugdpublicaties

- Waasse kunstenaars, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 1e jaargang, n° 3, juni 1949, pp. 6-7.

- Bayreuth's Richard Wagner, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 1e jaargang, n° 3, juni 1949, pp. 21-24.

- Richard Wagner, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 2e jaargang, n° 1, januari 1950, pp. 13-14.

- Waar geluk zweeft, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 3e jaargang, n° 3, 1949-1950, pp. 9-10 (onder schuilnaam Humanus, 3e Gr.-Lat.).

- Van de os op de ezel. Reisindrukken, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 1, 1950-1951, pp. 5-6 (onder schuilnaam Waaslander, 2e Gr.-Lat.).

- Un fameux autobus, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 2, 1950-1951, pp. 8-9.

- Toneelkroniek. Lofdicht op de humor: 'De Getemde Feeks', in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 2, 1950-1951, pp. 13-14 (onder schuilnaam Waaslander, 2e Gr.-Lat.).

- Een interview. Een uurtje met Edmond Verstraeten, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 3, 1950-1951, pp. 10-12 (onder schuilnaam Waaslander, 2e Gr.-Lat.).

- Wandeling door een Frankisch dorp, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 4, 1950-1951, pp. 2-4 (onder schuilnaam Waaslander, 2e Gr.-Lat.).

- Ma première bicyclette, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 4, 1950-1951, pp. 8-9 (onder eigen naam).

- Herodotos, eerste rode Stop-licht voor de historische navorser, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 4e jaargang, n° 4, 1950-1951, pp. 14-15 (onder eigen naam).

- Lamoral van Egmont, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 1, 1951-1952, pp. 4-5 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Paris 1951: contrastes, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 1, 1951-1952, pp. 4-5 (onder eigen naam, 1e Gr.-Lat.).

- De schim (gedicht), in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 1, 1951-1952, p. 10 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Ode aan de brug (gedicht), in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 2, 1951-1952, p. 1 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Enkele 'late' beschouwingen omtrent James Ensor. Retrospectieve in het Museum voor Sdchone Kunsten te Antwerpen (16 juni - 15 augustus), in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 2, 1951-1952, pp. 3-5 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- In memoriam Lodewijk van Deyssel, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 2, 1951-1952, pp. 5-6 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Moderne Tijden. Télé-Lille, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 2, 1951-1952, pp. 6-9 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Pro en contra van de uitzendingen van het NIR, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 2, 1951-1952, pp. 9-10.

- Voor of tegen het dialect in de letterkunde, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 3, 1951-1952, pp. 1-7 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Un français nous parle de Paris, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 3, 1951-1952, pp. 7-8 (onder schuilnaam Viator).

- Pro of contra de film ?, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 3, 1951-1952, pp. 8-9 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- De simpele (fictieverhaal), in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 3, 1951-1952, pp. 12-16 (onder schuilnaam Waaslander, 1e Gr.-Lat.).

- Voor of tegen het dialect in de letterkunde, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 4, 1951-1952, pp. 1-5 (zonder naamvermelding).

- Le fou chantant [Charles Trenet], in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 5e jaargang, n° 4, 1951-1952, pp. 12-14 (onder schuilnaam Viator). Klik hier voor de tekst in pdf.

- Engelse reiskrabbels, Reisgenoegens. Piccadilly. Grijze dag in London, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 6e jaargang, n° 1, 1952-1953, pp. 4-6 (onder schuilnaam Oud-Waaslander).

- Recours au héros: en marge de l'aventure du capitaine courageux [artikel bekroond door Académie Royale de Langue et Litérature françaises], in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 6e jaargang, n° 1, 1952-1953, pp. 6-7 (onder eigen naam).

- Engelse reiskrabbels II, Hyde-Park of de straatidealisten der twintigste eeuw, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 6e jaargang, n° 2, 1952-1953, pp. 3-6 (onder schuilnaam Oud-Waaslander).

- Modern Times. Jazz, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 7e jaargang, n° 1, 1953-1954, pp. 13-16 (onder foutieve schuilnaam De Jong).

- Modern Times. Jazz II, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 7e jaargang, n° 4, 1953-1954, pp. 10-13 (onder schuilaan oud-Waaslander).

- Reisflitsen: Italië 1954, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 8e jaargang, n° 1, 1954-1955, pp. 9-12 (onder eigen naam).

- Reisflitsen: Italië 1954, in: De Eikel, Koninklijk Atheneum Eeklo, 8e jaargang, n° 3-4, 1954-1955, pp. 4-6 (onder eigen naam, en ex-Waaslander).

- Enkele uren filmgenot, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 6e jaargang, n° 1, januari 1954, pp. 7-11.

- Enkele zonnestralen uit het land waar de Appelsienen bloeien, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 6e jaargang, n° 2, april 1955, pp. 14-16.

- Enkele zonnestralen uit het land waar de Appelsienen bloeien. De weg vinden in Venetië, in: Kompas voor Huis en school, Rijksmiddelbare school Zelzate, 7e jaargang, n° 1, januari 1956, pp. 21-22.

- Dat waren mannen, in: Die Noorman, 1e jaargang, n° 1, Bij ons eerste lustrum, Zelzate, 1958, pp. 3-5.


Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties