Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


1. LEVENSLOOP

1.1. Biografie

1.2. Studies in binenland

1.3. Functies aan de universiteit

1.4. Onderscheidingen

 

 1.1. Biografie

Walter, Leon, Anna, Ghislena, PREVENIER.

Geboren te Zelzate op 25 september 1934.

Gehuwd in 1960 met Frieda De KONINCK (° 1936) ; twee kinderen : Els (° 1961) en Inge (°1965); twee kleindochters : Anouk en Margot.

Woont thans : Tentoonstellingslaan 72, 9000 Gent (België); telefoon : (32) 9.282.4855 ; e-mail : walter.prevenier@telenet.be.

Biografie : Wim Blockmans, Marc Boone, Thérèse de Hemptinne, Un portrait intellectuel, in : W. Blockmans, M. Boone en Th. De Hemptinne, Secretum scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier, Leuven – Apeldoorn, 1999, pp. 9-17; daarin ook een bibliografie tot 1999: pp. 19-35.

Digitaal CV: http://www.walterprevenier.be

Digitale biografie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_Prevenier

Wim Blockmans, Marc Boone, Thérèse de Hemptinne, Pectus est quod disertos facit. Walter Prevenier 80, Gent, Academia Press, 2014, 133 pp.

Jens Franssen, Hoe ik na 20 jaar een mailtje kreeg van m'n oude professor Prevenier; getuigenis in de reeks 'Journalisten getuigen over een lesgever van toen', op VRT, Radio 1, op 25 juni 2014 (beluister hier deze laudatio, of klik hier voor de transcriptie (in pdf)).

Hulde voor 80e jaar dag in de Koninklijke Vlaamse Academie van België, in Brussel, op 17 januari 2015, door Hubert Bocken, bestuurder van de klasse der Menswetenschappen
Klik hier voor de tekst van deze hulde (in pdf).


 1.2. Studies in binnenland

Examen stenografie 75 woorden per minuut, voor de Nationale Jury, te Brussel in 1949.

Einddiploma Grieks-Latijnse aan het Koninklijk Atheneum te Eeklo in juni 1952; medaille van de regering.

Licentiaat in de Letteren en Wijsbegeerte, groep geschiedenis, met de grootste onderscheiding, aan de Rijksuniversiteit Gent op 29 juni 1956, met een scriptie over “Vlaanderen onder Filips de Stoute. De standenvertegenwoordiging”. Promotor was prof. dr. Hans Van Werveke (zie 6.1. - # 2).

Diploma van archivaris-paleograaf, voor de Staatsjury aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel, op 7 maart 1959.

Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, groep geschiedenis, met de grootste onderscheiding, aan de Rijksuniversiteit Gent op 9 april 1962, met proefschrift over : "Het oorkondenwezen der graven van Vlaanderen (1191-begin 1206). Een diplomatisch-paleografische studie met kritische tekstuitgave". Promotor was prof. dr. Egied I. Strubbe (zie 6.1. - # 3, 5, 8).


 1.3. Functies aan de universiteit

Seminarie aan de Gentse Universiteit met Professor A. VerhulstAssistent bij de leerstoel van "Paleografie en Diplomatiek" (directeur prof. dr. Egied Strubbe), aan de Rijksuniversiteit Gent, van 1 januari 1957 tot 30 april 1962.

Werkleider bij de leerstoel voor "Economische Geschiedenis van België" (directeur prof. dr. Hans Van Werveke), aan de Rijksuniversiteit Gent, vanaf 1 mei 1962.

Benoemd tot part-time docent aan de Vrije Universiteit Brussel op 4 november 1966 voor de cursus "Oorkondenleer der middeleeuwen".

Benoemd tot part-time docent aan de Rijksuniversiteit te Gent op 24 juli 1967 voor de cursus "De Latijnse Paleografie" in de licentie geschiedenis en klassieke filologie.

Benoemd tot full-time docent aan de R.U.-Gent op 30 maart 1968, met ingang van 1 december 1967, voor de cursussen "Oorkondenleer", "Paleografie" en "Inleiding tot de historische kritiek".

Benoemd met ingang van 1 oktober 1971 aan de Vrije Universiteit Brussel tot titularis van de cursus "Paleografie", in de licentie geschiedenis en germaanse filologie.

Benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent en tot titularis van de leerstoel "Hulpwetenschappen en methodologie der geschiedenis", door K.B. van 20 april 1971 en met ingang van 1 oktober 1971.

Decaan van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte der Rijksuniversiteit Gent voor de academiejaren 1984-1985 en 1985-1986.

Lid van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit Gent voor de academiejaren 1989-90, 1990-91 en 1991-92.

Voorzitter van de stuurgroep Uitstraling en Public Relations Rijksuniversiteit.Gent, oktober 1989.

Lid van het Organisatiecomité voor de viering 175 jaar Universiteit Gent, 1991-92.

Voorzitter van het Huldecomité tot uitgave van het Liber Amicorum prof. dr. Adriaan Verhulst, en van de feesthulde op 25 februari 1995 (zie 6.3. - # 284).

Emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent vanaf 1 oktober 1999.

Lid van een adviescommissie, ingesteld door de Universiteit Gent, belast met de redactie van een 'Anti-discriminatie-verklaring van de Universiteit Gent', in januari-februari 2003.

Lid van een adviescomissie, ingesteld door de Universiteit Gent, belast met de redactie van een ‘Code voor gebruikers van terreinen, lokalen en infrastructuur van de UGent, in december 2005 en januari 2006.


 1.4. Onderscheidingen

Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Gentse Universiteit in 1985 Finaleplaats in de 'concours scolaire' ingericht door de Académie royale de langue et littérature françaises te Brussel, met een werkstuk getiteld 'Recours au héros : en marge de l'aventure du capitaine courageux' (juni 1952).

Laureaat van de Interuniversitaire Reisbeurzenwedstrijd 1958-1960 op 29 februari 1960 (groep Letteren en Wijsbegeerte), met studie over "Vlaanderen onder Filips de Stoute".

Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen (Klasse der Letteren) op 10 december 1960, met een studie over "Filips de Stoute als graaf van Vlaanderen", die werd gepubliceerd in de reeks Verhandelingen van de Academie ("De Leden en de Staten van Vlaanderen, 1384-1405") (zie : 6.1 - # 2).

Prijs voor Geschiedenis uitgereikt door de provincie Oost-Vlaanderen in 1958.

Officier in de Leopoldsorde op 8 april 1976.

Burgerlijke medaille eerste klasse op 18 augustus 1982.

Corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren (1985) (zie : http://www.kvab.be/ ).

Benoemd op 1 december 1988 tot resident Faculty Fellow in the Modern Language College House van de University of Pennsylvania te Philadelphia (U.S.A.).

Verkozen op 3 januari 1989 tot lid van de "Academia Europea", Cambridge (England) (zie : http://www.acadeuro.org/ ).

Werkend lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, met ingang van 20 mei 1989.

Commandeur in de Kroonorde op 8 januari 1988.

Prijs Herman Vanderpoorten voor "ideologische en ethische integriteit", februari 1990 : uitgereikt op 19 mei 1990 (hierover : Volksbelang, jg. 112, # 6, juni 1990, pp.1 en 5).

Corresponding Fellow van de Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), op 4 februari 1992 ; introductie met curriculum-speech opgesteld door prof. dr. B.D. Lyon tijdens de meeting van de Academy te Tucson (University of Arizona) op 2 april 1993 (zie : http://www.medievalacademy.org/ ; zie : Speculum, A Journal of Medieval Studies, 67, # 3, July 1992, p. 777).

Burgerlijk kruis Eerste Klasse op 6 april 1993.

Buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, te Amsterdam, benoemd op 15 april 1996 (zie : http://www.knaw.nl/CFdata/leden/list.cfm?persoon=4672) .

Corresponding Fellow van de Royal Historical Society te London (mei 1996) (zie : http://www.rhs.ac.uk/DirectoryP-April03.rtf) .

Ereburger benoemd van de gemeente Zelzate op 18 november 2003 (zie : http://www.martin-acke.be/bekende_zelzatenaren.html) .

Prijs Anton Bergmann 2000-2004, uitgereikt door de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, op 9 mei 2005, als coördinator-auteur van de ‘Geschiedenis van Deinze’, deel 1, Deinze, 2003 (zie 6.1. - # 45).

Honorable Mention voor de Phyllis Goodhart Gordan Book Prize van de Renaissance Society of America, Cambridge, Mass., U.S.A., toegekend voor de publicatie van Peter Arnade en Walter Prevenier, Honor, Vengeance, and Social Trouble: Pardon Letters in the Burgundian Low Countries. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2015. The Committee's citation : 'In Honor, Vengeance, and Social Trouble, Arnade and Prevenier shed light on a remarkable and neglected source for the study of Renaissance intellectual, social and legal history, namely thousands of pardon letters granted by Burgundian rulers to convicted criminals. In the deft hands of the authors, these legal documents become entry points for the exploration of hidden corners of daily life in the Burgundian low countries. Focusing on a few case studies, Arnade and Prevenier deploy these richly narrated letters to conjure up tavern brawls, noble dinners, scenes of abductions and forced marriages. At the same time, using additional archival material, they unveil the political, financial, and sexual intrigues in which each case is embedded. Finally, the authors demonstrate how these legal documents function as literary constructions, where the original request for leniency is modeled on popular medieval narratives of honor, romance, and hardships overcome, to make the appeal as compelling as possible'.


Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties