Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


5. WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ

5.1. Willemsfonds

5.2. Liberalisme

5.3. Media

5.4. Onderwijs

5.5. Fotografie

 

 5.1. Willemsfonds

Algemeen secretaris van het Willemsfonds (nationaal bestuur) van 1965 tot 1979. Zie : H. Van Velthoven en J. Tyssens, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds, Gent 2001, p. 27-40, 102-114, 240.

Debat met Leo Apostel en Marcel Bots in de gastuitzending Het Vrije Woord, op TV, op 23 november 1966, over ‘Pluralisme en verdraagzaamheid’.

Debat met Herman Vanderpoorten in de gastuitzending van het Willemsfonds in Het Vrije Woord, op TV, op 12 februari 1969, over ‘Culturele autonomie’.

Debat in de TV-uitzending van het Willemsfonds in Het Vrije Woord, op 16 september 1970, over ‘Cultuurdood van de Vlaamse minderheden’.

Hulderede op het feest van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde te Brussel in november 1970.

Stichtend lid en ondervoorzitter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen van maart 1971 tot oktober 1979.

Opstelling van een motie, aangenomen door het Willemsfonds, tegen het optreden van het Gents parket tegen de opvoering in het Arena-theater van Arrabals ‘En ook de bloemen werden geboeid’, op 4 november 1971.

Debat in de gastuitzending van het Willemsfonds in Het Vrije Woord, op TV, op 14 maart 1972, over ‘Bloemen kunnen niet gebloeid blijven’, naar aanleiding van censuur van het toneelstuk van Arrabal..

Lid van het hoofdbestuur van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, van 1973 tot 1979.

Mede-organisator, als vertegenwoordiger van het Willemsfonds, van de Vlaamse betoging van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen te Halle, op 24 november 1974.

Programmarede over ‘De visie van het Willemsfonds op een open leefklimaat in Vlaanderen’, op het Willemsfonds-congres ‘Elk zijn kans’ op 6 oktober 1979 te Tongeren (gepubliceerd in Kaderblad voor Willemsfonds-kaderleden, 13e jg., extra-nummer, oktober 1979)..


 5.2. Liberalisme

Lid van de beheerraad van de Stichting ‘Het Laatste Nieuws’ vanaf 1974; thans voorzitter.

Lezing over ‘Vrijzinnigheid en liberalisme’ in het Humanistisch Verbond te De Pinte, op 14 november 1975.

Lezing over ‘Totalitarisme en liberalisme’, in de Uyttersprotkring te Gent op 21 november 1975.

Lezing over ‘Hoe zou Vlaanderen er morgen ideologisch kunnen uitzien. Het doortrekken van het Cultuurpakt’ op de studieavond ‘Vlaanderen morgen’ van het Liberaal Vlaams Verbond’ in 1984. Publicatie in Volksbelang, jg. 107, n° 6, juni 1985, pp. 3 en 5.

Verkozen tot lid van de Raad van Beheer, Archief, Documentatie- en Onderzoeks-centrum van het Liberalisme in 1981, verkozen tot secretaris in 1992, verkozen tot ondervoorzitter in 2003.

Feestrede op 75 jaar LVV, 1988Feestrede op de viering van 75 jaar Liberaal Vlaams Verbond in Blankenberge in oktober 1988, over ‘Vijfenzeventig jaar Liberale Emancipatie. Een verhaal van politieke drukking en politieke machtswerving’ (zie 6.3., # 194).

Laureaat van de Prijs Herman Vanderpoorten voor "ideologische en ethische integriteit", in februari 1990; uitgereikt op 19 mei 1990 (zie hierover: ‘Frans Grootjans en Walter Prevenier gehuldigd, in : Volksbelang, jg. 112, n° 6, juni 1990, pp. 1 en 5). Dankwoord over ‘De liberale boodschap, te rijk om er een prijs voor te bedenken’.

Interview door Ann de Backer en Karen Marjelijne, ‘Prof. Prevenier aan het woord’, gepubliceerd in : Neo-Humanisme, LVSV, 47e jg., n° 2, december 1992, pp. 29-35.

Feestrede op de viering ’25 jaar Vlaamse liberalen’ te Blankenberge, op 25 mei 1997; gepubliceerd als : ‘Vijfentwintig jaar Vlaamse liberalen’, uitgave van het Liberaal Archief, Brussel - Gent, 1997

Lezing over de 'Geschiedenis van Het Volksbelang, 1867 tot 1997', op de academische zitting ter gelegenheid van de prijs Herman Vanderpoorten, te Tongeren op 20 september 1997.

Lezing over 'De betekenis als ego-document van de Jeugdherinneringen van professor Hans Van Werveke', tijdens de presentatie van de uitgave van dit document in de reeks van het Liberaal Archief, te Gent, op dinsdag 5 december 2000.

Lezing over 'Albert Maertens, makelaar in ideeën', op de voorstelling van het huldeboek Albert Maertens te Gent op 29 juni 2001.

Voorstelling van de publicatie ‘Raad Het Laatste Nieuws. Een terugblik’, voor de journalisten van Het Laatste Nieuws, op 21 september 2006, in het auditorium De Persgroep te Kobbegem.

Interview met Bert Cornelis, over de aktualiteit van het liberalisme en een verstandige staatshervorming, in december 2006 (zie publicaties).

Kernlid van het Centrum Frans Grootjans, sinds mei 2008.

Inhuldiging van de nieuwe archiefgebouwen en het nieuwe depot van het Liberaal Archief te Gent op 18 november 2008.

Stichtingsvergadering en voorstelling van het Centrum Frans Grootjans, op 4 december 2008, in het auditorium Elzenveld te Antwerpen, met spreekbeurten door Karel Poma, Wilfried Martens en Guy Verhofstadt.

Vertegenwoordiging, als voorzitter van de Raad Het Laatste Nieuws, bij het werkbezoek van de koning en de koningin op de redactie van Het Laatste Nieuws in de gebouwen van de Persgroep in Kobbegem op 21 november 2012.

Deelname aan debat over de zin van het bewaren van politieke archieven, samen met staatsministers Annemie Neyts, Karel Poma en Herman De Croo, onder leiding van Bert Cornelis, tijdens de feestzitting 'Dertig Jaar Liberaal Archief', in Gent, op 29 juni 2013.

Lezing 'Voor mens en streek', als presentatie van het gelijknamige boek verschenen naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van het Herman De Croo Centrum, op het stadhuis van Oudenaarde, op 1 december 2013.

Lezing over Blauw Gent in de 19e en 20e eeuw, bij het verschijnen van het boek van Bart D'hondt 'Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent', in het Liberaal Archief te Gent op 4 december 2014.

Lezing over 'Albert Maertens, zijn betekenis voor de Stichting Het Laatste Nieuws', op de huldezitting Albert Maertens in het Liberaal Archief te Gent op 3 oktober 2015.

Lezing over 'Guy Schrans' nieuwe versie van zijn opus magnum over de Gentse Vrijmetselaars in de 18de eeuw', op 9 december 2009, in het Liberaal archief te Gent, op een zitting ingericht door het Liberaal Archief, naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuwe, door prof. Guy Schrans.

Lezing over 'Aan tafel. Menu's uit de collectie van het Liberaal Archief', in het Liberaal Archief te Gent op 21 januari 2016.

Deelname aan een visitatie van het Liberaal Archief in Gent door een jury van het Ministerie van Cultuur, op 26 februari 2018.

Lezing over 'De lange loopbaan van Herman De Croo', tijdens de presentatie van het boek 'Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het Parlement. Een maatschappelijk bewogen leven', Brussel - Gent, 2018, in Autoworld, Brussel, op 12 juni 2018


 5.3. Media

Lid van de Commissie ingesteld door de h. minister F. Van Mechelen om aan de Raad van Beheer van de BRT advies te brengen over de problemen i.v.m. de opleiding, het onderwijs en de vorming van volwassenen via radio en TV (het probleem van de Open Universiteit) in juni 1970 (zie 6.3., # 68).

Medewerking aan de TV-uitzending ‘Wij en Groot-Britannië’ door F. Puttemans, uitgezonden door BRT-TV op 10 oktober 1973.

Medewerking aan de TV-uitzending ‘Wij en Frankrijk’ door F. Puttemans, uitgezonden door BRT-TV op 28 oktober 1975.

Ingezonden brief over ‘Nieuwe orde’, in : De Standaard, 8 juni 1982 [betreft de polemiek rond de uitzendingen van Maurice de Wilde].

Ingezonden brief over ‘Nieuwe orde’, in : ’t Pallieterke, 1 juli 1982, p. 13.

Lezing voor de Science Club van Wetenschappelijke Joernalisten te Brussel op 8 februari 1988, over "Doceren aan Amerikaanse universiteiten : ook voor de menswetenschappen een uitdaging en een verrijking".

Interview door Philippe François, in: For you magazine, 1 mei 1993, p.12.

Voordracht over 'De rol van de media in de conflicten in gewezen Joegoslavië', aan de Universiteit Gent op 14 maart 1994.

Deelname als panellid aan het internationaal colloquium over de documentaire film te Gent, op 13 maart 1996, met een bijdrage over 'Fictie en realiteit in de documentaire film'.

Interview met Maarten Rabaey, over ‘Een verplichte traan’ [betreft knievallen door politici], gepubliceerd in : Vooruit, Bijsluiter, 15 november 1997, p. 32.

Radio-causerie voor Nederland 5 (KRO, Hilversum), op 4 maart 1998, over 'De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid'.

Lezing over 'Impact van media en kritiek op hun informatie', voor de studiegroep Globelink te Antwerpen, op 11 april 2002.

Lezing en workshop over 'De macht van de media en wij', voor leerlingen van het vijfde jaar in het Vita et Pax college te Schoten, in samenwerking met Globelink, op 2 februari 2003.

Interview door Koen Fillet op VRT 1 over ‘De herkomst van de leeuw van Vlaanderen’, in juli 2004.

Adviseur voor het aspect ‘Bourgondische geschiedenis’ voor een TV-reeks gepland door ‘Zie ze doen’ en geconcipieerd door Michiel Hendryckx, september 2002 tot augustus 2004.

Interview met Gert [Boel], over ‘Journalisten zijn ijdele en kwetsbare mensen. Walter Prevenier over oorlog, in Irak en aan de universiteit’, gepubliceerd in : Schamper, Studentenblad van de Gentse Universiteit, n° 419, 19 januari 2004, pp.6-7.

Deelname aan televisie-opnamen te Chalon-sur-Saône en Germolles (Frankrijk) voor een programma, onder hoofdredactie van Tom Timmerman en Michiel Hendryckx, over ‘Het Bourgondisch Complot’ van VRT-Canvas, op 1 tot 3 augustus 2004.

Interview door Koen Fillet op VRT 1 over ‘De orde van het Gulden Vlies’ op 11 januari 2005.

Interview door Hein De Caluwé op VRT 2 over ‘De manipulatie van de media tijdens de eerste Golfoorlog in 1990-1991’ op 17 januari 2005.

Interview door Sandra Stacius op VRT 2 over ‘De nieuwe Geschiedenis van Deinze’ op 17 februari 2005.

Interview door Hein De Caluwé op VRT 2 over ‘De herkomst van de Leeuw van Vlaanderen’ op 23 februari 2005.

Interview door Koen Fillet op VRT 1 over ‘De rol van Jan van Eyck als diplomaat van hertog Filips de Goede’ op 2 maart 2005.

Interview door Michiel Hendryckx, opgenomen in het kasteel van Germolles (Bourgondië) en te Tournus, en uitgezonden tijdens de tiende uitzending van de TV-reeks ‘Het Bourgondisch complot’, op Canvas, op 11 maart 2005.

Interview over Filips de Goede als kandidaat in de reeks ‘Honderd beroemdste Belgen’, op VRT 1, door Koen Fillet en Sven Speybroeck, op 30 maart 2005.

Interview door Hein De Caluwé op VRT 2 over ‘De oorsprong van de handtekening in de geschiedenis’ op 8 november 2005.

Medewerking aan een enquête van Kim Herbots over 'De zin en de onzin van een Belgische canon', in De Morgen, 21 oktober 2006, p. 15.

Interview met Jef van Baelen, in de reeks Kroonraad, over zes thema's (de kinderen van de babyboomgeneratie; het doodvonnis van Saddam; de revolutie binnen de VLD; de zege van de Democraten in de V.S.; internet als onbekend terrein; Israëlische legeractie in Beit Hanoun), in Knack, 36e jg., n° 46, 15-21 november 2006, pp. 1147-115.

Interview door Jonas Muylaert op VRT 1, uitzending 'De Morgen' over 'De authenticiteit van de Lijkwade van Turijn' op 10 april 2010.

Interview over het beroep van een hoogleraar door Rik van Puymbroeck, gepubliceerd in: De Morgen Magazine, 1 oktober 2011, pp. 34-35.

Interview over ervaringen met het universitair leven in de Verenigde Staten van Amerika door Bavo Van Landeghem, gepubliceerd in: Universiteit Gent, januari 2013, pp. 15-17.

Interview door Annelies Beck op VRT 1, over 'De betekenis van de Franse historicus Jacques Le Goff, naar aanleiding van diens overlijden', op 2 april 2014 (http://cobra.be/cm/cobra/boek/1.1929289)
Beluister hier dit interview (mp3)

Uitzending van debat voor TV-zender Cultuur 7, in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van België, rond het thema 'Heeft het verleden toch nog een toekomst?', samen met Mark Eyskens, Frans Boenders en Willem Frijhoff, opgenoemen in de zalen van de Académie de langue et littérature françaises te Brussel, op 5 oktober 2014. DVD van deze opname is verkrijgbaar op de Koninklijke Vlaamse Academie, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.


 5.4. Onderwijs

Lid van de Commissie ingesteld door de h. minister F. Van Mechelen om aan de Raad van Beheer van de BRT advies te brengen over de problemen i.v.m. de opleiding, het onderwijs en de vorming van volwassenen via radio en TV (het probleem van de Open Universiteit) in juni 1970 (zie 6.3., # 68).

Lezing op de Internationale cyclus van de Pedagogische dagen voor de leraren geschiedenis uit het M.O. te Gent, onder auspiciën van de Raad van Europa, over "Vooroordeel en stereotypie in de geschiedschrijving. Oorzaken en remedies" op 17 november 1970 (zie 6.3., # 58). Zie hierover: A. Looman, Pedagogische dagen, in : Geschiedenis in het onderwijs, 16e jg., 163-166, 1971, pp. 1-5.

Lid van de Commissie ter verbetering van de schoolboeken in het middelbaar onderwijs, van 1972 tot 1974.

Gesprek voor het 3de programma van de BRT, samen met prof. dr. F.W.N. Hugenholtz van de R.U.-Groningen, over de figuur van J. Huizinga (december 1972).

Deelname aan een reeks uitzendingen voor het 3de programma van de BRT over het thema "Hoe open is de open Universiteit?" in januari tot april 1973 (zie 6.3., # 68).

Interview over ‘Eksamens’, gepubliceerd in : Rugnummer, Studentenblad FK, 1e jg., 13, 15 mei 1973, pp. 23-26.

Interview over ‘De aktuele crisis der Universiteit’, gepubliceerd in : Histopia, 7, 1977, n° 2-3, pp. 6-14.

Lezing voor BRT 3 met de professoren J. Boogman, F. Hugenholtz en I. Schöffer over de visie op de Belgische geschiedenis na H. Pirenne op 5 september 1980.

Interview met Eddy Bonte, over ‘Prof. Prevenier: ik geef Calewaert volkomen gelijk’, gepubliceerd in : Vooruit, 17 december 1980.

Lid (vanaf 25 mei 1983) en ondervoorzitter van de Raad van het Pluralistisch Onderwijs, aangesteld door de minister van Onderwijs.

Interview door Luc van Caneghem over ‘De politieke gezindheid van de Gentse studenten. Studenten terug naar oude waarden’, gepubliceerd in : De dulle draak, 1e jg., n° 25, 12 oktober 1984,

Op 6 mei 1985 lezing over "The Burgundian Netherlands" voor leraars uit lidstaten van de Raad van Europa, te Oostduinkerke.

Interview met Geert Foutré en Jan Du Chau, ‘Een blik op de geschiedenis’, gepubliceerd in : Kampus, nr. 3, januari 1988, pp. 10-11.

Professor Finds Meaning in Medieval Miniatures. 
Prevenier uses art to examine Middle Ages family life Interview door A. L. over ‘Het eerste jaar mag dienen als proefjaar’, gepubliceerd in De Morgen, 25 mei 1989, Focus, p. 5.

Interview door Universiteit Gent, gepubliceerd als ‘Meer ademruimte voor de Letteren en Wijsbegeerte. De USA Faktor’, gepubliceerd in : Universiteit Gent, 2de jg., nr. 1, sept. 1987, pp. 12-13

Interview met Paul van den Driessche, over ‘Franse revolutie maakte einde aan kerkelijk asielrecht’, gepubliceerd in : De Standaard, 27 mei 1989. [betreft de zaak Paul Touvier].

Interview met Dirk Draulans, over [Wetenschapsonderzoek in Vlaanderen], Het woord van professor Walter Prevenier, gepubliceerd in : Knack, 26 februari 1992, p. 181.

Interview met De Bokkerijder, over ’News from over the plas’ [betreft doceren aaan Columbia University, New York], gepubliceerd in : De Bokkerijder, Tijdschrift van de geschiedenis, jg. 1993-1994, n° 1.

Interview met Paul Demeyer, over ‘Van nul tot twintig. Bij stemming is de student altijd geslaagd’ [over het examensysteem], gepubliceerd in Het Nieuwsblad – De Gentenaar, 5 juni 1996, p. 6.

Interview met de Sociale Werkgroep Geschiedenis, over ‘Impressies uit Princeton’, gepubliceerd in : De Bokkerijder, Tijdschrift van de Sociale Werkgroep Geschiedenis, 2, 1997, pp. 16-18.

Interview met Ilse De Smedt, in maart 1997, over Impressies uit Princeton, gepubliceerd in : Gent Universiteit, XI, 7, 1997, p. 7.

Interview met Koen Sonck, over ‘Hoezo afgelopen?. Professor-emeritus op de John Pickney Harrison Chair’, gepubliceerd in : Gent Universiteit, 14, n° 2, oktober 1999, pp. 24-27.

Interview met Amy Ruth, over ‘Professor Finds Meaning in Medieval Miniatures. Prevenier uses art to examine Middle Ages family life’, gepubliceerd in : College of William and Mary News, January 20, 2000, p. 7.

Getuigenis door Jesse Van Daele, in oktober 2013, in : Eduscript, Vaktijdschrift voor infrastructuur van het onderwijs, nr. 8, Sept- October 2013, p. 3.
Klik hier voor deze tekst van Jesse Van Daele.


 5.5. Fotografie

Laureaat van de XXVIe fotowedstrijd van de Touring Club van België, op 5 november 1955, 12e prijs voor rubriek België, en 16e prijs Buitenland.

Deelname aan diverse Fotosalons van de Socialistische Fotoclub Vooruit te Gent in 1953-1958 ; herhaaldelijk laureaat van de foto van de week, afgedrukt in Vooruit, o.m. op 6 juni 1953.

Erediploma op het Eerste Internationaal Fotosalon der Europese Verbroederingsgemeenten, op 28 maart 1959, ingericht door Fotoclub ‘Noorderlicht te Zelzate.

Derde Prijs in de Interclub-wedstrijd, 'Vrij onderwerp', met foto 'Zonnespel', op het 29e Internationaal Fotosalon van Fotoclub Vooruit Gent, october-november 1954 (zie publicatie: Catalogus van het 29e Internationaal Fotosalon van Fotoclub Vooruit Gent, Gent, 1954, p. 18).